SPIRU HARET

Forumul studenţilor
Last visit was: 22/07/2024 00:57 It is currently 22/07/2024 00:57
Daţi-ne like pe pagina oficială de FaceBook

Advertisement


All times are UTC + 2 hours

Forum rules


Citiţi regulamentul înainte de a scrie pe forum
Folosiţi Image căutarea înainte de a deschide un subiect nou [ 4 posts ] 
Author Message
PostPosted: 22/02/2007 23:14 
Offline
Membru
Membru

Joined: 23/01/2007 13:11
Posts: 2
Location: SEBES-ALBA
Reputation point: 0
1d
2a
3b
4b
5e
6a
7a
8e
9a
10c
11d
12a
13b
14e
15e
16d
17b
18c
19e
20d
21c
22e
23c
24b
25e
26e
27c
28a
29c
30d
31d
32a
33e
34e
35a
36b
37b
38b
39d
40c
41 nu este intreb
42e
43c
44a?
45e
46c?
47c
48c
49a
50c
51a
52b
53nu este
54nu este
55nu este
56nu este
57b
58e
59a
60c
61d
62c
63b
64d
65e
66b/e
67c
68d
69b
70e
71c
72e
73e
74c
75a?
76d
77b
78d
79c
80d
81a
82?
83b
84b
85e
86a
87a
88b
89e
90?
91b
92c
93a
94c
95b
96b
97a
98e
99a
100c


Top
  
 

Advertisement

PostPosted: 22/03/2007 21:04 
Offline
Membru
Membru

Joined: 17/03/2007 17:40
Posts: 2
Location: braila
Reputation point: 0
MAN_BV_1_DCDA_1
MANAGEMENT Elemente de drept civil si dreptul afacerilor 1

MULTIPLE CHOICE

1) Notiunea juridica “drept” are urmatoarele acceptiuni:


1 totalitatea normelor juridice adoptate de organismul legiuitor in scopul reglementarii relatiilor sociale ;
2 aptitudinea unei personae de a –si exercita drepturile date de institutiile dreptului si ocrotite de acesta,
3 stiinta ce studiaza normele juridice
4 toate acceptiunile


ANS: 4

2) Constituie principii fundamentale ale dreptului


1 reprezentativitatea,separatia puterilor,legalitatea
2 separatia puterilor ,legalitatea ,democratia
3 legalitatea ,statul de drept,demnitatea umana
4 echitatea


ANS: 1

3) Norma juridica ca regula de conduita generala ,impersonala si obligatoriu are in structura sa:


1 ipoteza,sanctiune
2 ipoteza,dispozitie ,sanctiune
3 dispozitie ,sanctiune
4 ipoteza ,dispozitie


ANS: 2

4) Raportul juridic civil caracterizat prin egalitatea juridica a partilor in relatia lor patrimoniala si personal nepatrimoniala are in structura sa:


1 subiecte,norme de drept
2 subiecte,obiect,continut
3 obiect ,continut
4 subiecte


ANS: 2

5) Nu au capacitatea de a incheia acte juridice:


1 minorii, interzisii, toti cei carora legea le-a prohibit oarecare contracte
2 interzisul judecatoresc
3 toti cei carora legea le-a interzis contractarea
4 persoana juridica pentru acte care nu corespund scopului pentru care a fost infiintata
5 persoana juridica pentru acte care nu corespund scopului pentru care a fost infiintata, toti cei carora legea le-a interzis contractarea, minorii, interzisii, toti cei carora legea le-a prohibit oarecare contracte, interzisul judecatoresc


ANS: 5

6) Conditiile cerute persoanei juridice pentru a avea capacitate civila sunt :


1 organizare proprie,patrimoniu distinct,scop determinat in accord cu legea
2 patrimoniu distinct
3 inscriserea in registrul persoanelor juridice
4 existenta organelor de reprezentare


ANS: 1

7) Conditiile cerute persoanei fizice pentru a avea capacitate civila sunt:


1 existenta capacitatii de folosinta si de exercitiu
2 sa fie majora
3 sa aiba peste 14 ani
4 sa aiba patrimoniu,capacitate de exercitiu


ANS: 1

8) Conditiile cerute ca un consimtamant sa fie socotit valabil sunt:


1 dat cu intentia de a produce efecte juridice
2 sa fie serios
3 sa provina de la o persoana cu capacitate de exercitiu si cu discernamant
4 sa fie dat cu buna credinta
5 dat cu intentia de a produce efecte juridice, sa fie serios, sa provina de la o persoana cu capacitate de exercitiu si cu discernamant, sa nu fie alterat de vicii


ANS: 5

9) Consimtamantul este viciat daca :


1 a fost smuls prin violenta, a fost dat din eroare, s-a obtinut prin mijloace dolosive, produc leziune
2 a fost dat din eroare
3 s-a obtinut prin mijloace dolosive
4 este dat fara intentia de a produce efecte juridice
5 produc leziune


ANS: 1

10) Obligatia de “a da “semnifica:


1 o actiune in favoarea unei alte personae
2 transferarea unui obiect
3 transferarea sau constituirea unui drept
4 transmiterea unui bun


ANS: 3

11) Constituie conditii obligatorii pentru ca o conventie sa fie valabila


1 capacitate,obiect determinat,cauza licita
2 consimtamant valabil,existenta unui obiect
3 cauza licita,obiect valabil,
4 capacitatea de a contracta ,consimtamant valabil al partii ce se obliga,obiect determinat, cauza licita


ANS: 4

12) Cauza actului juridic presupune :


1 sa existe si a fie reala,licita,morala,
2 sa nu existe pentru ca este presupusa
3 sa existe ca scop imediat
4 sa existe ca scop mediat


ANS: 1

13) Sunt acte juridice solemne pentru care legea cere ad validitatem forma autentica:


1 testamentul,donatia
2 casatoria, testamentul,donatia, ipoteca, actele juridice intre vii avand ca obiect terenuri
3 ipoteca
4 actele juridice intre vii avand ca obiect terenuri
5 actele de dispozitie


ANS: 2

14) Sunt acte juridice civile solemne


1 depozitul voluntar
2 subrogatia in drepturile creditorului consimtita de debitor
3 ipoteca conventionala
4 contractele de arendare
5 ubrogatia in drepturile creditorului consimtita de debitor, ipoteca conventionala, contractele de arendare


ANS: 5

15) Constituie aplicatii ale formei ad probationem


1 contractul de deposit ,
2 contractul de cesiune ,contractul de inchiriere,contractul de locatie a gestiunii
3 contractul de asigurare
4 contractele in materia dreptului de autor
5 ontractul de deposit , contractul de cesiune ,contractul de inchiriere,contractul de locatie a
gestiunii, contractul de asigurare, .contractele in materia dreptului de autor


ANS: 5

16) Constituie principii in materia efectelor actului juridic:


1 principiul fortei obligatorii a actului juridic
2 principiul irevocabilitatii conventiilor
3 principiul relativitatii
4 principiul fortei obligatorii a actului juridic, principiul irevocabilitatii conventiilor, principiul relativitatii
5 principiul executarii


ANS: 4

17) Constituie exceptii de la principiul relativitatii efectelor contractului


1 promisiunea faptei altuia
2 stipulatia pentru altul,in ceea ce priveste latura active a obligatiei
3 stipulatia pentru altul,in ceea ce proveste latura pasiva a obligatiei


ANS: 2

18) Constituie exceptii de la principiul irevocabilitatii conventiilor :


1 donatia intre soti
2 contractul de societate civila
3 donatia intre soti, contractul de societate civila, contrcatul de concesiune, contractul de mandate, de deposit, de inchiriere
4 contrcatul de concesiune
5 contractul de mandate, de deposit, de inchiriere


ANS: 3

19) Constituie exceptii de la principiul irevocbilitatii actelor juridice unilaterale


1 donatia
2 testamentul
3 oferta de a contracta
4 retractarea dreptului la mostenire
5 testamentul, oferta de a contracta, retractarea dreptului la mostenire


ANS: 5

20) Sunt avanzi cauza si actul juridic ii asimileaza partilor :


1 succesorii universali si cu titlu universal
2 succesorii particulari
3 creditorii privilegiati
4 succesorii universali si cu titlu universal, succesorii particulari, creditorii chirografari
5 creditorii chirografari


ANS: 4

21) Constituie forme ale simulatiei


1 contractul fictive
2 promisiunea faptei altuia,reprezentarea
3 contractul deghizat, contractul fictive, contractul prin interpunere de persoane
4 contractul prin interpunere de persoane
5 contractul deghizat


ANS: 3

22) Constituie exceptii de la principul relativitatii efectelor contractului


1 invocarea contractului de catre un tert prin actiune directa
2 simulatia
3 stipulatia pentru altul
4 promisiunea faptei altuia
5 invocarea contractului de catre un tert prin actiune directa, stipulatia pentru altul


ANS: 5

23) Sunt cause de nulitate absoluta a actelor juridice. Indicati cauza eronata:


1 incalcarea dispozitiilor privind capacitatea,
2 lipsa conditiilor esentiale(consimtamant,obiect,cauza)
3 obiectul este ilicit moral
4 nu s-a respectat forma ceruta de lege
5 cand prin actul juridic s-a fraudat legea


ANS: 3

24) Sunt cauze de nulitate absoluta a actelor juridice. Indicati cauza eronata:


1 incalcarea dreptului de preemtiune al statului
2 incalcarea dreptului de preemtiune
3 lipsa ori nevalabilitatea autorizatiei judiciare
4 lipsa autorizatiei administrative


ANS: 2

25) Sunt cause de nulitate relativa


1 nesocotite dispozitile imperative ale legii
2 cand consimtamantul a fost viciat
3 obiectul actului juridic este ilicit
4 lipsa discernamantului
5 cand consimtamantul a fost viciat si lipsa discernamantului


ANS: 5

26) Sunt cause de nulitate relative


1 cand actul juridic s-a incheiat de personae lipsite de capacitatea de exercitiu sau cu capacitatea de exercitiu restransa fara incuvintarile legal
2 cand actul juridic este lipsit de conditiile esentiale
3 and actul s-a incheiat cu nesocotirea unor interdictii legale prevazute in scopul ocrotirii unor interese particulare
4 cand s-a nesocotit forma ceruta de lege
5 cand actul juridic s-a incheiat de personae lipsite de capacitatea de exercitiu sau cu capacitatea de exercitiu restransa fara incuvintarile legal si cand actul s-a incheiat cu nesocotirea unor interdictii legale prevazute in scopul ocrotirii unor interese particulare


ANS: 5

27) Regimul juridic asupra nulitatilor absolute permite :


1 sa fie invocate numai de persoana ocortita prin dispozitiile legale
2 poate fi invocate de orice persoana
3 poate fi invocate de orice persoana si este imprescriptibila
4 este imprescriptibila
5 poate fi acoperita prin confirmarea actului


ANS: 3

28) Nulitatea relativa:


1 este supusa prescriptiei extinctive (la termen)
2 nu poate fi acoperita prin confirmare
3 poate fi invocate de orice persoana


ANS: 1

29) Continutul dreptului de proprietate ,absolut,exclusiv,perpetu,transmisibil vizeaza :


1 posesia ,dispozitia
2 dispozitia
3 posesia ,folosinta,dispozitia


ANS: 3

30) Dreptul de proprietate publica
a. este inalienabil, imprescriptibil,insesizabil
b. este inalienabil , prescriptibil achizitiv si extinctive,sesizabil
c. este inalienabil, nu poate fi afectat de srvituti,nu poate fi urmarit silit, imprescriptibil
d. este inalienabil, imprescriptibil,insesizabil, este inalienabil, nu poate fi afectat de srvituti,nu poate fi urmarit silit, imprescriptibil
e. are acelasi regim ca dreptul privat de proprietate


1 a, b
2 b, d
3 a, c
4 d, e


ANS: 3

31) Dreptul de proprietate privata :


1 este inalienabil
2 este imprescriptibil sub aspect extinctive si prescriptibil sub aspect achizitiv
3 este sesizabil
4 este inalienabil, este imprescriptibil sub aspect extinctive si prescriptibil sub aspect achizitiv, este sesizabil, poate fi afectat de servituti
5 poate fi afectat de servituti


ANS: 4

32) Proprietatea se dobandeste prin


1 accesiune, uzucapiune, traditiune, ocupatiune, contract, hotarare judecatoresca
2 accesiune,traditiune, ocupatiune,
3 hotarare judecatoresca,
4 aluviune, accesiunea animalelor, avulsiune
5 toate cele de mai sus


ANS: 5

33) Prescriptia ca mod de pierdere a dreptului de actiune este de


1 2 ani in raporturile de asigurare
2 30 ani pentru actiuni reale care insotesc drepturi prescriptibile
3 3 ani pentru actiuni personale care insotesc drepturile de creanta
4 6 luni pentru vicii asunse
5 toate cele de mai sus


ANS: 5

34) Curgerea termenului de prescriptie este intrerupta si face sa inceapa un nou termen


1 pe timpul cat creditorul sau debitorul fac parte din fortele armate ale Romaniei aflate pe picior de razboi
2 cat timp cel impotriva caruia curge prescriptia este impiedicat de un caz de forta majora sa faca intrerupere
3 prin recunosterea dreptului a carei actiune se prescrie de catre cel in favoarea caruia curge
4 prin introducerea unei cereri de chemare in judecata ,chiar la o instanta necompetenta
5 printr-un act incepator de executare, prin recunosterea dreptului a carei actiune se prescrie de catre cel in favoarea caruia curge, prin introducerea unei cereri de chemare in judecata, chiar la o instanta necompetenta


ANS: 5

35) Constituie drept cause de suspendare ce opresc curgerea termenelor de prescriptie:


1 cat timp socotelile nu au fost date si aprobate intre reprezentanti si cei pe care ii reprezinta, impotriva celor lipsiti de capacitate de exercitiu pana nu au reprezentant legal, intre soti in timpul casatoriei, .impotriva celui cu capacitate de exercitiu restransa cat timp nu are cine sa-I incuvinteze actele, pana la rezolvarea reclamatiei administrative dupa distincita legii
2 impotriva celor lipsiti de capacitate de exercitiu pana nu au reprezentant legal
3 intre soti in timpul casatoriei
4 impotriva celui cu capacitate de exercitiu restransa cat timp nu are cine sa-l incuvinteze actele
5 pana la rezolvarea reclamatiei administrative dupa distincita legii


ANS: 1

36) Oferta de a contracta nu trebuie sa fie :


1 o manifestare de vointa ,reala,serioasa ,constienta si cu intentia de a produce efecte juridice,
2 determinata sau determinabila
3 ferma ,
4 precisa si completa
5 neechivoca


ANS: 2

37) Acceptarea ofertei –ca act unilateral de vointa –latura a consimtamantului trebuie sa fie


1 tacita
2 clara, libera, nevicita, sa se adreseze unei personae determinata, sa se faca inainte de revocarea ofertei
3 sa se adreseze unei personae determinata
4 sa se faca inainte de revocarea ofertei
5 echivoca ,pentru a lasa loc negocierii


ANS: 2

38) Raspunderea civila contractuala nu presupune :


1 existenta unor obligatii contractuale concrete asumata valabil
2 persoana care raspunde sa aiba 14 ani sis a actioneze cu discernamant
3 punerea in intarziere a debitorului
4 prezumarea culpei debitorului
5 raspunderea numai asxupra daunelor previzibile la incheierea contractulu


ANS: 2

39) Raspunderea civila delictuala nu presupune :


1 existenta unei obligatii generale ce este nesocotita
2 persoana care raspunde sa aiba 14 ani sis a actioneze cu discernamant
3 autorul faptei este de drept in intarziere
4 vina este prezumata
5 autorul trebuie sa acopere atat pagubele previzibile cat si cele imprevizibile


ANS: 4

40) Conditiile ce trebuiesc indeplinite pentru existenta raspunderii pentru fapta proprie sunt:


1 existenta unei actiuni sau inactiuni
2 existenta unei fapte generatoare de prejudicii,vinovatia sub forma intentiei directe sau indirecte
3 existenta unei fapte ilicite,existenta unui prejudiciu,legatura de cauzalitate intre fapta si prejudiciu,vinovatia
4 existenta unui contract,existenta unei neexecutari a obligatiei,culpa


ANS: 3

41) Sunt elemente exoneratoare ce fac ca fapta sa aiba caracter ilicit :


1 consimtamantul victimei
2 exercitarea unui drept
3 indeplinirea unei activitati impuse ori premise de lege sau la ordinal superiorului
4 legitima aparare si starea de necessitate
5 betia


ANS: 5

42) Prejudiciul ca element al raspunderii civile delictuale nu trebuie :


1 sa fie direct si sigur
2 sa nu fi fost reparat anterior
3 eventual
4 sa fie material,patrimonial
5 moral


ANS: 3

43) Raspunderea pentru fapta altei personae nu presupune


1 raspunderea pentru edificii si de lucruri
2 raspunderea parintilor pentru faptele copiilor
3 raspunderea comitentilor pentru faptele prepusilor lor in functiile ce li s-au incredintat
4 raspunderea institutorilor pentru fapta elevilor
5 raspundere mestesugarilor pentru faptele ucenicilor lor


ANS: 1

44) Raspunderea civila contractuala ,pentru situatiile in care debitorul nu –si executa obligatiile pe care si le-a asumat da dreptul creditorului la :


1 pangere penala pentru nenexecutarea contractului
2 despagubiri moratorii
3 despagubiri compensatorii
4 pangere contraventionala
5 despagubiri moratorii si despagubiri compensatorii


ANS: 5

45) Conditiile cerute de lege menite a atrage raspunderea civila contractuala sunt:


1 existenta unei fapte prejudiciabile
2 prejudiciul direct si previzibil , punerea in intarziere a debitorului, vinovatia
3 existenta unei fapte ilicite,existenta unui prejudiciu,legatura de cauzalitate intre fapta si prejudiciu,vinovatia
4 existenta unui contract, existenta unei neexecutari a obligatiei, culpa


ANS: 3

46) Sunt modalitati de transmitere a obligatiilor:


1 novatia
2 delegatia
3 cesiunea de creanta si subrogatia in drepturile creditorului prin plata creantei
4 subrogatia in drepturile creditorului prin plata creantei
5 aportul


ANS: 3

47) Sunt modalitati de transformare a obligatiilor


1 cesiunea
2 novatia subiectiva si obiectiva
3 novatia subiectiva si obiectiva, delegatia perfecta si imperfecta
4 subrogatia
5 delegatia perfecta si imperfecta


ANS: 3

48) Obligatiile nu se sting prin :


1 plata
2 executare silita
3 compensatia legala, conventionala, judecatoreasca
4 confuziune
5 dare in plata, remitere de datorie


ANS: 1

49) Obligatiile civile nu sunt garantate prin urmatoarele mijloace :


1 dreptul de retentie,indisponibilizarea unor bunuri
2 clauza penala
3 buna credinta a debitorului
4 fideiusiune


ANS: 3

50) Sunt garantii reale ce dau dreptul creditorului asupra bunurilor mobile sau imobile:


1 dreptul de retentie,gajul,ipoteca ,privilegiile
2 gajul ,ipoteca
3 ipoteca legala si conventionala
4 dreptul de retentie
5 privilegiile


ANS: 1
.

51) Actul juridic commercial se constituie ca :


1 eveniment sau actiune ce produce efecte juridice
2 manifestare de vointa savarsita in scopul de a crea ,modifica,stinge raporturi juridice
3 evenimet ce produce efecte juridice independent de orice manifestare de vointa a uneia sau mai multor personae


ANS: 2

52) Faptul juridic civil se constituie ca :


1 manifestare de vointa savarsita in scopul de a crea ,modifica,stinge raporturi juridice
2 eveniment sau actiune savarsita fara intentia de a produce efecte juridice
3 faptul generator de efecte


ANS: 2

53) Sunt fapte de comert supuse normelor comerciale :


1 vanzarile si cumpararile de immobile
2 contractele de inchiriere
3 vanzarile de produse,vanzarile si inchirierile de marfuri,in natura sau lucrate
4 vanzarile de obligatiuni ale statului sau de alte titluri de credit in circuitul commercial
5 vanzarile de produse,vanzarile si inchirierile de marfuri, in natura sau lucrate, vanzarile de obligatiuni ale statului sau de alte titluri de credit in circuitul commercial


ANS: 5

54) Nu sunt fapte de comert


1 depozitele de orice fel
2 depozitele pentru cauza de comert
3 depozitele in docuri si antrepozite
4 toate operatiunile asupra recipiselor de deposit si asupra scrisorilor de gaj, liberare de ele


ANS: 1

55) Sunt fapte de comert supuse legislatiei comerciale:


1 orice cumparare de marfuri sau producte
2 numai cumpararile de marfuri sau producte destinate uzului sau consmatiei cumparatorului ori familiei sale
3 numai cumparaturile de marfuri sau producte ce nu sunt destinate uzului sau consumatiei cumparatorului ori familiei sale
4 revanzarea productelor pe care proprietarul sau cultivatorul o are dupa pamantul sau cel cultivat de el


ANS: 3
.

56) Nu sunt fapte exceptate reglementarii comerciale:


1 activitatile de educatie si invatamant
2 jocurile de intrajutorare
3 activitatile ce constituie obiectul profesiilor liberale
4 locatiile de gestiune


ANS: 4

57) Nu sunt fapte comerciale:


1 operatiile de interpunere in schimbul si circulatia marfurilor
2 operatiile de banca si de schimb
3 operatiile privind imobilele
4 actele juridice si oiperatiile conexe


ANS: 3

58) Pentru a dobandi calitatea de comerciant persoana fizica nu trebuie :


1 sa exercite fapte de comert cu titlu de profesiune obisnuita,efectiva
2 sa manifeste simpla intentie de savarsire a faptelor de comert
3 activitatea sa fie permanenta,consecventa ,desfasurata in baza unei calificari profesionale raportat la obiectul de activitate ales
4 sa urmareasca obtinerea de profit,in nume propriu,independent


ANS: 2

59) Comerciantii persoane juridice nu sunt reprezentati de :


1 organizatiile cooperatiste
2 regiile autonome
3 societatile comerciale
4 asociatiile si fundatiile


ANS: 4

60) Sunt incompatibili cu calitatea de comerciant:


1 parlamentarii,functionarii publici,magistratii
2 persoanele care au fost condamnate pentru fapte infractionale
3 persoanele fizice ce exercita comertul ca profesiune
4 notarii,avocatii,medicii,executorii judecatoresti
5 parlamentarii,functionarii publici,magistratii, notarii,avocatii,medicii,executorii judecatoresti


ANS: 5

61) Organele care asigura protectia consumatorilor sunt :


1 camerele de comert si industrie
2 autoritatea nationala pentru protectia consumatorului
3 registrul comertului
4 asociatiile non profit organizate potrivit art 31 din OG 91/92
5 autoritatea nationala pentru protectia consumatorului si autoritatea nationala pentru protectia consumatorului


ANS: 5

62) Nu sunt fapte ce atrag raspunderea contraventionala


1 conditionarea achizitionarii marfurilor
2 omiterea intocmirii si afisarii ,in unitate si la locurile de desfacere sau de servire a tarifelor si preturilor practicate
3 vanzarea cu lipsa la cantar sau masurare


ANS: 3

63) Sunt fapte ce atrag raspunderea penala constituind infractiuni


1 acumularea de marfuri de pe piata interna in scopul crearii unei deficiente de piata si revanzarea lor ulterioara
2 efectuarea de acte de comert de catre persoana fizica fara autorizatia administrative
3 expunerea si oferirea pentru comercializare de marfuri fara mentiunea termenului de valabilitate
4 acumularea de marfuri de pe piata interna in scopul crearii unei deficiente de piata si revanzarea lor ulterioara si depasirea de catre agentii economici cu capital majoritar de stat a nivelului maxim de pret
5 depasirea de catre agentii economici cu capital majoritar de stat a nivelului maxim de pret


ANS: 4

64) Constituie obligatie principala pentru comerciant tinerea urmatoarelor registre


1 registrul comertului
2 registrul jurnal si registrul inventar
3 registrul jurnal
4 registrul inventar
5 registrul cartea mare


ANS: 2

65) Fondul de comert poate face obiectul unor acte juridice de


1 vanzare cumparare
2 locatiune
3 depozit
4 ipoteca
5 vanzare cumparare si locatiune


ANS: 5

66) Aportul intr-o societate comerciala poate avea ca obiect:


1 un fond de comert
2 o suma de bani
3 un fond de comert si suma de bani
4 un imobil grevat de ipoteca
5 aport in industrie


ANS: 3

67) Capitalul social al unei societati comerciale reprezinta


1 expresia valorica a totalitatii aporturilor
2 evidenta contabila a totalitatii aporturilor
3 expresia valorica a patrimoniului societatii
4 expresia capitalului social varsat
5 expresia valorica a totalitatii aporturilor si evidenta contabila a totalitatii aporturilor


ANS: 5

68) Contractul de societate se incheie


1 ad validitatem in forma autentica
2 ad validitatem in forma scrisa
3 ad probationem in forma scrisa
4 ad validitatem in forma autentica daca intre aporturi figureaza un teren
5 ad probationem in forma scrisa si ad validitatem in forma autentica daca intre aporturi figureaza un teren


ANS: 5

69) Organul deliberativ intr-o societate comerciala este


1 administratorul
2 cenzorul
3 adunarea generala
4 comitetul de directie
5 consiliul de administratie


ANS: 3

70) Decizia de modificare a actului constitutiv este supusa caii de atac a:


1 recursul in 15 zile de la data deciziei
2 actiunii directe in fata tribunalului commercial
3 actiunii directe la judecatorul delegal la registrul comertului
4 opozitiei creditorilor sociali sau oricarei personae prejudiciate


ANS: 4

71) Societatea in nume colectiv


1 are capitalul social divizat in parti sociale
2 obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul asociatilor
3 obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor
4 asociatii nu dobandesc calitatea de comercianti si obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul asociatilor


ANS: 4

72) In societatea in comandita simpla


1 comanditatii raspund limitat in raport de capitalul subscris si varsat
2 comanditatii raspund nelimitat si solidar, fiind si administratori si comanditarii raspund in limita aportului lor
3 comanditarii raspund nelimitat si solidar cu comanditatii
4 comanditarii raspund in limita aportului lor


ANS: 2

73) Societatea pe actiunii poate fi constituita din


1 minim 7 actionari
2 minim 5 actionari si maxim 50
3 minim 5 actionari
4 minim 5 actionari si capital minim 2500 RON
5 capital minim 2500 RON


ANS: 4

74) In cadrul societatii pe actiuni capitalul


1 capitalul este divizat in parti de interes ce dau drept la dividende
2 capitalul este divizat in parti sociale egale,transmisibile
3 in actiuni,care sunt titluri negociabile si transmisibile
4 in actiuni care fiind nominative nu pot fi transmise decat prin mostenire


ANS: 3

75) Societatea pe actiuni se constituie


1 numai prin subscriere integrala a aporturilor
2 numai prin subscriere integrala si simultana a capitalului social
3 numai prin subscribtie publica
4 atat prin subscriptie integrala si simultana cat si prin subscriptie publica potrivit obtiunii asociatilor


ANS: 4

76) Actiunile emise de societatea pe actiuni pot fi


1 actiuni preferentiale, actiuni ordinare, actiuni nominative, actiuni la purtator
2 actiuni preferentiale
3 actiuni ordinare
4 actiuni nominative
5 actiuni la purtator


ANS: 1

77) Despre obligatiuni nu este valabil:


1 sunt fractiuni ale imprumutului societar,cu valoare nominala ,egale si indivizibile
2 sunt titluri de valoare
3 emiterea lor constituie atributul adunarii extraordinare a actionarilor
4 pot fi nominative sau la purtator
5 emiterea si tranzactionarea lor necesita autorizarea CNVM


ANS: 5

78) In societatea cu raspundere limitata este obligatory desemnarea cenzorilor


1 in toate constituirile
2 numai daca numarul de asociati este mai mare de 15
3 numai daca capitalul social este mai mare de 2500 RON
4 daca adunarea generala a stabilit obligatia ca acestia sa exercite controlul
5 numai daca numarul de asociati este mai mare de 15 si daca adunarea generala a stabilit obligatia ca acestia sa exercite controlul


ANS: 5

79) Despre partile sociale intr-o societate cu raspundere limitata nu este valabil


1 confera calitatea de asociat cu toate drepturile si obligatiile aferente
2 nu sunt reprezentate prin titluri negociabile si deci nu pot fi transmise
3 sunt transmisibile prin acte intre vii sau mortis cauza,cu titlu oneros sau gratuit.
4 nu sunt reprezentate prin titluri negociabile


ANS: 2

80) Constituie caz de dizolvare a societatii cu raspundere limitata


1 micsorarea capitalului social sub limita de 5000 RON
2 incalcarea interdicitei de a se constitui numai dintr-un singur asociat ce este un SRL cu asociat unic
3 micsorarea capitalului social sub limita de 200 RON
4 cand numarul de asociati se reduce la unul singur
5 incalcarea interdicitei de a se constitui numai dintr-un singur asociat ce este un SRL cu asociat unic si cand numarul de asociati se reduce la unul singur


ANS: 5

81) Acoperirea pasivului debitorului aflat in insolventa nu poate fi realizata :


1 prin executare silita individuala
2 prin reorganizarea judiciara a activitatii debitorului
3 prin executarea silita a unor bunuri din patromoniul debitorului
4 prin faliment


ANS: 1

82) Insolventa ce deschide calea procedurii collective,judiciare, profesionale semnifica:


1 starea patromoniului debitorului caracterizata prin incapacitate vadita de plata a datoriilor exigibile cu sumele de bani disponibile
2 starea patrimoniului debitorului in care pasivul este mai mare decat activul
3 incetarea activitatii debitorului


ANS: 1

83) Intrarea debitorului in procedura falimentului are loc prin


1 sentinta pronuntata de tribunalul commercial
2 incheiere pronuntata de judecatorl syndic
3 decizia creditorilor


ANS: 2

84) Raspunderea membrilor organelor de conducere ale societatii comerciale este
generate de urmatoarele fapte:


1 utilizarea bunurilor sau creditelor societatii in interes personal
2 tinerea contabilitatii fictive
3 deturnarea de active ale societatii
4 angajarea in operatiuni riscante pentru societate
5 toate cele de mai sus


ANS: 5

85) Dispozitiile comerciale reprezinta


1 drept special
2 drept complementar dreptului civil
3 dispozitiile civile se aplica deopotriva cu dispozitiile comerciale
4 drept exceptional


ANS: 1

86) In interpretarea obligatiei comerciale se da prioritate:


1 vointei interne
2 vointei declarate
3 autonomiei de vointa


ANS: 2

87) In dreptul comercial solidaritatea codebitorilor:


1 trebuie expres stipulata
2 este prezumata
3 este prezumata afara de stipulatie contrara


ANS: 3

88) Contractul de report semnificata :


1 cumpararea unor titluri de credit si revanzarea lor simultana cu termen si pe pret determinat catre aceeasi persoana a unor titluri de aceeasi specie
2 raportarea datorilor comerciale de pe un an fiscal pe altul
3 aducerea in patrimoniu a valorii cu care a fost inzestrata o persoana


ANS: 1

89) Contractul de cont curent semnifica


1 contractul bancar de deschidere a unui cont
2 contractul commercial prin care un comerciant crediteaza alt comerciant
3 contractul prin care partile convin ca lichidarea creantelor lor reciproce izvorate din prestatiile facute una celeilalte sa se faca la un anumit termen prin achitarea soldului de catre partea care va fi debitoare


ANS: 3

90) In cadrul contractului de comission comisionarul incheie actele


1 in numele comitentului
2 in numele sau dar pe seama comitentului
3 in numele si pe seama sa intrucat incaseaza comisionul


ANS: 2

91) In cadrul contractului de mandate mandatarul incheie actele juridice


1 in numele si pe seama sa
2 in numele si pe seama mandantului care i-a dat imputernicirea
3 in numele sau dar pe seama mandantului


ANS: 2

92) Dreptul de proprietate se transmite de la vanzator la cumparator


1 in momentul incheierii actului juridic in scris
2 in momentul platii
3 indata ce partile s-au inteles asupra obiectului vanzarii si pretului


ANS: 3

93) Constituie elemente ale rationamentului juridic:


1 rationamentul prin analogie;
2 rationamentul a fortiori;
3 rationamentul a contrario;
4 rationamentul deductiv si inductiv
5 toate cele de mai sus


ANS: 5

94) Constituie izvoare ale dreptului afacerilor:


1 normele dreptului intern, dreptul comunitar, dreptul comunitar original, dreptul derivate;
2 normele dreptului intern;
3 dreptul comunitar;
4 dreptul comunitar original;
5 dreptul derivate.


ANS: 1

95) Dreptul afacerilor este:


1 un drept profesional;
2 drept exceptional;
3 drept comun;


ANS: 1


Top
  
 
 Post subject: drept civil
PostPosted: 22/03/2007 21:08 
Offline
Membru
Membru

Joined: 17/03/2007 17:40
Posts: 2
Location: braila
Reputation point: 0
MAN_BV_1_DCDA_1
MANAGEMENT Elemente de drept civil si dreptul afacerilor 1

MULTIPLE CHOICE

1) Notiunea juridica “drept” are urmatoarele acceptiuni:


1 totalitatea normelor juridice adoptate de organismul legiuitor in scopul reglementarii relatiilor sociale ;
2 aptitudinea unei personae de a –si exercita drepturile date de institutiile dreptului si ocrotite de acesta,
3 stiinta ce studiaza normele juridice
4 toate acceptiunile


ANS: 4

2) Constituie principii fundamentale ale dreptului


1 reprezentativitatea,separatia puterilor,legalitatea
2 separatia puterilor ,legalitatea ,democratia
3 legalitatea ,statul de drept,demnitatea umana
4 echitatea


ANS: 1

3) Norma juridica ca regula de conduita generala ,impersonala si obligatoriu are in structura sa:


1 ipoteza,sanctiune
2 ipoteza,dispozitie ,sanctiune
3 dispozitie ,sanctiune
4 ipoteza ,dispozitie


ANS: 2

4) Raportul juridic civil caracterizat prin egalitatea juridica a partilor in relatia lor patrimoniala si personal nepatrimoniala are in structura sa:


1 subiecte,norme de drept
2 subiecte,obiect,continut
3 obiect ,continut
4 subiecte


ANS: 2

5) Nu au capacitatea de a incheia acte juridice:


1 minorii, interzisii, toti cei carora legea le-a prohibit oarecare contracte
2 interzisul judecatoresc
3 toti cei carora legea le-a interzis contractarea
4 persoana juridica pentru acte care nu corespund scopului pentru care a fost infiintata
5 persoana juridica pentru acte care nu corespund scopului pentru care a fost infiintata, toti cei carora legea le-a interzis contractarea, minorii, interzisii, toti cei carora legea le-a prohibit oarecare contracte, interzisul judecatoresc


ANS: 5

6) Conditiile cerute persoanei juridice pentru a avea capacitate civila sunt :


1 organizare proprie,patrimoniu distinct,scop determinat in accord cu legea
2 patrimoniu distinct
3 inscriserea in registrul persoanelor juridice
4 existenta organelor de reprezentare


ANS: 1

7) Conditiile cerute persoanei fizice pentru a avea capacitate civila sunt:


1 existenta capacitatii de folosinta si de exercitiu
2 sa fie majora
3 sa aiba peste 14 ani
4 sa aiba patrimoniu,capacitate de exercitiu


ANS: 1

8) Conditiile cerute ca un consimtamant sa fie socotit valabil sunt:


1 dat cu intentia de a produce efecte juridice
2 sa fie serios
3 sa provina de la o persoana cu capacitate de exercitiu si cu discernamant
4 sa fie dat cu buna credinta
5 dat cu intentia de a produce efecte juridice, sa fie serios, sa provina de la o persoana cu capacitate de exercitiu si cu discernamant, sa nu fie alterat de vicii


ANS: 5

9) Consimtamantul este viciat daca :


1 a fost smuls prin violenta, a fost dat din eroare, s-a obtinut prin mijloace dolosive, produc leziune
2 a fost dat din eroare
3 s-a obtinut prin mijloace dolosive
4 este dat fara intentia de a produce efecte juridice
5 produc leziune


ANS: 1

10) Obligatia de “a da “semnifica:


1 o actiune in favoarea unei alte personae
2 transferarea unui obiect
3 transferarea sau constituirea unui drept
4 transmiterea unui bun


ANS: 3

11) Constituie conditii obligatorii pentru ca o conventie sa fie valabila


1 capacitate,obiect determinat,cauza licita
2 consimtamant valabil,existenta unui obiect
3 cauza licita,obiect valabil,
4 capacitatea de a contracta ,consimtamant valabil al partii ce se obliga,obiect determinat, cauza licita


ANS: 4

12) Cauza actului juridic presupune :


1 sa existe si a fie reala,licita,morala,
2 sa nu existe pentru ca este presupusa
3 sa existe ca scop imediat
4 sa existe ca scop mediat


ANS: 1

13) Sunt acte juridice solemne pentru care legea cere ad validitatem forma autentica:


1 testamentul,donatia
2 casatoria, testamentul,donatia, ipoteca, actele juridice intre vii avand ca obiect terenuri
3 ipoteca
4 actele juridice intre vii avand ca obiect terenuri
5 actele de dispozitie


ANS: 2

14) Sunt acte juridice civile solemne


1 depozitul voluntar
2 subrogatia in drepturile creditorului consimtita de debitor
3 ipoteca conventionala
4 contractele de arendare
5 ubrogatia in drepturile creditorului consimtita de debitor, ipoteca conventionala, contractele de arendare


ANS: 5

15) Constituie aplicatii ale formei ad probationem


1 contractul de deposit ,
2 contractul de cesiune ,contractul de inchiriere,contractul de locatie a gestiunii
3 contractul de asigurare
4 contractele in materia dreptului de autor
5 ontractul de deposit , contractul de cesiune ,contractul de inchiriere,contractul de locatie a
gestiunii, contractul de asigurare, .contractele in materia dreptului de autor


ANS: 5

16) Constituie principii in materia efectelor actului juridic:


1 principiul fortei obligatorii a actului juridic
2 principiul irevocabilitatii conventiilor
3 principiul relativitatii
4 principiul fortei obligatorii a actului juridic, principiul irevocabilitatii conventiilor, principiul relativitatii
5 principiul executarii


ANS: 4

17) Constituie exceptii de la principiul relativitatii efectelor contractului


1 promisiunea faptei altuia
2 stipulatia pentru altul,in ceea ce priveste latura active a obligatiei
3 stipulatia pentru altul,in ceea ce proveste latura pasiva a obligatiei


ANS: 2

18) Constituie exceptii de la principiul irevocabilitatii conventiilor :


1 donatia intre soti
2 contractul de societate civila
3 donatia intre soti, contractul de societate civila, contrcatul de concesiune, contractul de mandate, de deposit, de inchiriere
4 contrcatul de concesiune
5 contractul de mandate, de deposit, de inchiriere


ANS: 3

19) Constituie exceptii de la principiul irevocbilitatii actelor juridice unilaterale


1 donatia
2 testamentul
3 oferta de a contracta
4 retractarea dreptului la mostenire
5 testamentul, oferta de a contracta, retractarea dreptului la mostenire


ANS: 5

20) Sunt avanzi cauza si actul juridic ii asimileaza partilor :


1 succesorii universali si cu titlu universal
2 succesorii particulari
3 creditorii privilegiati
4 succesorii universali si cu titlu universal, succesorii particulari, creditorii chirografari
5 creditorii chirografari


ANS: 4

21) Constituie forme ale simulatiei


1 contractul fictive
2 promisiunea faptei altuia,reprezentarea
3 contractul deghizat, contractul fictive, contractul prin interpunere de persoane
4 contractul prin interpunere de persoane
5 contractul deghizat


ANS: 3

22) Constituie exceptii de la principul relativitatii efectelor contractului


1 invocarea contractului de catre un tert prin actiune directa
2 simulatia
3 stipulatia pentru altul
4 promisiunea faptei altuia
5 invocarea contractului de catre un tert prin actiune directa, stipulatia pentru altul


ANS: 5

23) Sunt cause de nulitate absoluta a actelor juridice. Indicati cauza eronata:


1 incalcarea dispozitiilor privind capacitatea,
2 lipsa conditiilor esentiale(consimtamant,obiect,cauza)
3 obiectul este ilicit moral
4 nu s-a respectat forma ceruta de lege
5 cand prin actul juridic s-a fraudat legea


ANS: 3

24) Sunt cauze de nulitate absoluta a actelor juridice. Indicati cauza eronata:


1 incalcarea dreptului de preemtiune al statului
2 incalcarea dreptului de preemtiune
3 lipsa ori nevalabilitatea autorizatiei judiciare
4 lipsa autorizatiei administrative


ANS: 2

25) Sunt cause de nulitate relativa


1 nesocotite dispozitile imperative ale legii
2 cand consimtamantul a fost viciat
3 obiectul actului juridic este ilicit
4 lipsa discernamantului
5 cand consimtamantul a fost viciat si lipsa discernamantului


ANS: 5

26) Sunt cause de nulitate relative


1 cand actul juridic s-a incheiat de personae lipsite de capacitatea de exercitiu sau cu capacitatea de exercitiu restransa fara incuvintarile legal
2 cand actul juridic este lipsit de conditiile esentiale
3 and actul s-a incheiat cu nesocotirea unor interdictii legale prevazute in scopul ocrotirii unor interese particulare
4 cand s-a nesocotit forma ceruta de lege
5 cand actul juridic s-a incheiat de personae lipsite de capacitatea de exercitiu sau cu capacitatea de exercitiu restransa fara incuvintarile legal si cand actul s-a incheiat cu nesocotirea unor interdictii legale prevazute in scopul ocrotirii unor interese particulare


ANS: 5

27) Regimul juridic asupra nulitatilor absolute permite :


1 sa fie invocate numai de persoana ocortita prin dispozitiile legale
2 poate fi invocate de orice persoana
3 poate fi invocate de orice persoana si este imprescriptibila
4 este imprescriptibila
5 poate fi acoperita prin confirmarea actului


ANS: 3

28) Nulitatea relativa:


1 este supusa prescriptiei extinctive (la termen)
2 nu poate fi acoperita prin confirmare
3 poate fi invocate de orice persoana


ANS: 1

29) Continutul dreptului de proprietate ,absolut,exclusiv,perpetu,transmisibil vizeaza :


1 posesia ,dispozitia
2 dispozitia
3 posesia ,folosinta,dispozitia


ANS: 3

30) Dreptul de proprietate publica
a. este inalienabil, imprescriptibil,insesizabil
b. este inalienabil , prescriptibil achizitiv si extinctive,sesizabil
c. este inalienabil, nu poate fi afectat de srvituti,nu poate fi urmarit silit, imprescriptibil
d. este inalienabil, imprescriptibil,insesizabil, este inalienabil, nu poate fi afectat de srvituti,nu poate fi urmarit silit, imprescriptibil
e. are acelasi regim ca dreptul privat de proprietate


1 a, b
2 b, d
3 a, c
4 d, e


ANS: 3

31) Dreptul de proprietate privata :


1 este inalienabil
2 este imprescriptibil sub aspect extinctive si prescriptibil sub aspect achizitiv
3 este sesizabil
4 este inalienabil, este imprescriptibil sub aspect extinctive si prescriptibil sub aspect achizitiv, este sesizabil, poate fi afectat de servituti
5 poate fi afectat de servituti


ANS: 4

32) Proprietatea se dobandeste prin


1 accesiune, uzucapiune, traditiune, ocupatiune, contract, hotarare judecatoresca
2 accesiune,traditiune, ocupatiune,
3 hotarare judecatoresca,
4 aluviune, accesiunea animalelor, avulsiune
5 toate cele de mai sus


ANS: 5

33) Prescriptia ca mod de pierdere a dreptului de actiune este de


1 2 ani in raporturile de asigurare
2 30 ani pentru actiuni reale care insotesc drepturi prescriptibile
3 3 ani pentru actiuni personale care insotesc drepturile de creanta
4 6 luni pentru vicii asunse
5 toate cele de mai sus


ANS: 5

34) Curgerea termenului de prescriptie este intrerupta si face sa inceapa un nou termen


1 pe timpul cat creditorul sau debitorul fac parte din fortele armate ale Romaniei aflate pe picior de razboi
2 cat timp cel impotriva caruia curge prescriptia este impiedicat de un caz de forta majora sa faca intrerupere
3 prin recunosterea dreptului a carei actiune se prescrie de catre cel in favoarea caruia curge
4 prin introducerea unei cereri de chemare in judecata ,chiar la o instanta necompetenta
5 printr-un act incepator de executare, prin recunosterea dreptului a carei actiune se prescrie de catre cel in favoarea caruia curge, prin introducerea unei cereri de chemare in judecata, chiar la o instanta necompetenta


ANS: 5

35) Constituie drept cause de suspendare ce opresc curgerea termenelor de prescriptie:


1 cat timp socotelile nu au fost date si aprobate intre reprezentanti si cei pe care ii reprezinta, impotriva celor lipsiti de capacitate de exercitiu pana nu au reprezentant legal, intre soti in timpul casatoriei, .impotriva celui cu capacitate de exercitiu restransa cat timp nu are cine sa-I incuvinteze actele, pana la rezolvarea reclamatiei administrative dupa distincita legii
2 impotriva celor lipsiti de capacitate de exercitiu pana nu au reprezentant legal
3 intre soti in timpul casatoriei
4 impotriva celui cu capacitate de exercitiu restransa cat timp nu are cine sa-l incuvinteze actele
5 pana la rezolvarea reclamatiei administrative dupa distincita legii


ANS: 1

36) Oferta de a contracta nu trebuie sa fie :


1 o manifestare de vointa ,reala,serioasa ,constienta si cu intentia de a produce efecte juridice,
2 determinata sau determinabila
3 ferma ,
4 precisa si completa
5 neechivoca


ANS: 2

37) Acceptarea ofertei –ca act unilateral de vointa –latura a consimtamantului trebuie sa fie


1 tacita
2 clara, libera, nevicita, sa se adreseze unei personae determinata, sa se faca inainte de revocarea ofertei
3 sa se adreseze unei personae determinata
4 sa se faca inainte de revocarea ofertei
5 echivoca ,pentru a lasa loc negocierii


ANS: 2

38) Raspunderea civila contractuala nu presupune :


1 existenta unor obligatii contractuale concrete asumata valabil
2 persoana care raspunde sa aiba 14 ani sis a actioneze cu discernamant
3 punerea in intarziere a debitorului
4 prezumarea culpei debitorului
5 raspunderea numai asxupra daunelor previzibile la incheierea contractulu


ANS: 2

39) Raspunderea civila delictuala nu presupune :


1 existenta unei obligatii generale ce este nesocotita
2 persoana care raspunde sa aiba 14 ani sis a actioneze cu discernamant
3 autorul faptei este de drept in intarziere
4 vina este prezumata
5 autorul trebuie sa acopere atat pagubele previzibile cat si cele imprevizibile


ANS: 4

40) Conditiile ce trebuiesc indeplinite pentru existenta raspunderii pentru fapta proprie sunt:


1 existenta unei actiuni sau inactiuni
2 existenta unei fapte generatoare de prejudicii,vinovatia sub forma intentiei directe sau indirecte
3 existenta unei fapte ilicite,existenta unui prejudiciu,legatura de cauzalitate intre fapta si prejudiciu,vinovatia
4 existenta unui contract,existenta unei neexecutari a obligatiei,culpa


ANS: 3

41) Sunt elemente exoneratoare ce fac ca fapta sa aiba caracter ilicit :


1 consimtamantul victimei
2 exercitarea unui drept
3 indeplinirea unei activitati impuse ori premise de lege sau la ordinal superiorului
4 legitima aparare si starea de necessitate
5 betia


ANS: 5

42) Prejudiciul ca element al raspunderii civile delictuale nu trebuie :


1 sa fie direct si sigur
2 sa nu fi fost reparat anterior
3 eventual
4 sa fie material,patrimonial
5 moral


ANS: 3

43) Raspunderea pentru fapta altei personae nu presupune


1 raspunderea pentru edificii si de lucruri
2 raspunderea parintilor pentru faptele copiilor
3 raspunderea comitentilor pentru faptele prepusilor lor in functiile ce li s-au incredintat
4 raspunderea institutorilor pentru fapta elevilor
5 raspundere mestesugarilor pentru faptele ucenicilor lor


ANS: 1

44) Raspunderea civila contractuala ,pentru situatiile in care debitorul nu –si executa obligatiile pe care si le-a asumat da dreptul creditorului la :


1 pangere penala pentru nenexecutarea contractului
2 despagubiri moratorii
3 despagubiri compensatorii
4 pangere contraventionala
5 despagubiri moratorii si despagubiri compensatorii


ANS: 5

45) Conditiile cerute de lege menite a atrage raspunderea civila contractuala sunt:


1 existenta unei fapte prejudiciabile
2 prejudiciul direct si previzibil , punerea in intarziere a debitorului, vinovatia
3 existenta unei fapte ilicite,existenta unui prejudiciu,legatura de cauzalitate intre fapta si prejudiciu,vinovatia
4 existenta unui contract, existenta unei neexecutari a obligatiei, culpa


ANS: 3

46) Sunt modalitati de transmitere a obligatiilor:


1 novatia
2 delegatia
3 cesiunea de creanta si subrogatia in drepturile creditorului prin plata creantei
4 subrogatia in drepturile creditorului prin plata creantei
5 aportul


ANS: 3

47) Sunt modalitati de transformare a obligatiilor


1 cesiunea
2 novatia subiectiva si obiectiva
3 novatia subiectiva si obiectiva, delegatia perfecta si imperfecta
4 subrogatia
5 delegatia perfecta si imperfecta


ANS: 3

48) Obligatiile nu se sting prin :


1 plata
2 executare silita
3 compensatia legala, conventionala, judecatoreasca
4 confuziune
5 dare in plata, remitere de datorie


ANS: 1

49) Obligatiile civile nu sunt garantate prin urmatoarele mijloace :


1 dreptul de retentie,indisponibilizarea unor bunuri
2 clauza penala
3 buna credinta a debitorului
4 fideiusiune


ANS: 3

50) Sunt garantii reale ce dau dreptul creditorului asupra bunurilor mobile sau imobile:


1 dreptul de retentie,gajul,ipoteca ,privilegiile
2 gajul ,ipoteca
3 ipoteca legala si conventionala
4 dreptul de retentie
5 privilegiile


ANS: 1
.

51) Actul juridic commercial se constituie ca :


1 eveniment sau actiune ce produce efecte juridice
2 manifestare de vointa savarsita in scopul de a crea ,modifica,stinge raporturi juridice
3 evenimet ce produce efecte juridice independent de orice manifestare de vointa a uneia sau mai multor personae


ANS: 2

52) Faptul juridic civil se constituie ca :


1 manifestare de vointa savarsita in scopul de a crea ,modifica,stinge raporturi juridice
2 eveniment sau actiune savarsita fara intentia de a produce efecte juridice
3 faptul generator de efecte


ANS: 2

53) Sunt fapte de comert supuse normelor comerciale :


1 vanzarile si cumpararile de immobile
2 contractele de inchiriere
3 vanzarile de produse,vanzarile si inchirierile de marfuri,in natura sau lucrate
4 vanzarile de obligatiuni ale statului sau de alte titluri de credit in circuitul commercial
5 vanzarile de produse,vanzarile si inchirierile de marfuri, in natura sau lucrate, vanzarile de obligatiuni ale statului sau de alte titluri de credit in circuitul commercial


ANS: 5

54) Nu sunt fapte de comert


1 depozitele de orice fel
2 depozitele pentru cauza de comert
3 depozitele in docuri si antrepozite
4 toate operatiunile asupra recipiselor de deposit si asupra scrisorilor de gaj, liberare de ele


ANS: 1

55) Sunt fapte de comert supuse legislatiei comerciale:


1 orice cumparare de marfuri sau producte
2 numai cumpararile de marfuri sau producte destinate uzului sau consmatiei cumparatorului ori familiei sale
3 numai cumparaturile de marfuri sau producte ce nu sunt destinate uzului sau consumatiei cumparatorului ori familiei sale
4 revanzarea productelor pe care proprietarul sau cultivatorul o are dupa pamantul sau cel cultivat de el


ANS: 3
.

56) Nu sunt fapte exceptate reglementarii comerciale:


1 activitatile de educatie si invatamant
2 jocurile de intrajutorare
3 activitatile ce constituie obiectul profesiilor liberale
4 locatiile de gestiune


ANS: 4

57) Nu sunt fapte comerciale:


1 operatiile de interpunere in schimbul si circulatia marfurilor
2 operatiile de banca si de schimb
3 operatiile privind imobilele
4 actele juridice si oiperatiile conexe


ANS: 3

58) Pentru a dobandi calitatea de comerciant persoana fizica nu trebuie :


1 sa exercite fapte de comert cu titlu de profesiune obisnuita,efectiva
2 sa manifeste simpla intentie de savarsire a faptelor de comert
3 activitatea sa fie permanenta,consecventa ,desfasurata in baza unei calificari profesionale raportat la obiectul de activitate ales
4 sa urmareasca obtinerea de profit,in nume propriu,independent


ANS: 2

59) Comerciantii persoane juridice nu sunt reprezentati de :


1 organizatiile cooperatiste
2 regiile autonome
3 societatile comerciale
4 asociatiile si fundatiile


ANS: 4

60) Sunt incompatibili cu calitatea de comerciant:


1 parlamentarii,functionarii publici,magistratii
2 persoanele care au fost condamnate pentru fapte infractionale
3 persoanele fizice ce exercita comertul ca profesiune
4 notarii,avocatii,medicii,executorii judecatoresti
5 parlamentarii,functionarii publici,magistratii, notarii,avocatii,medicii,executorii judecatoresti


ANS: 5

61) Organele care asigura protectia consumatorilor sunt :


1 camerele de comert si industrie
2 autoritatea nationala pentru protectia consumatorului
3 registrul comertului
4 asociatiile non profit organizate potrivit art 31 din OG 91/92
5 autoritatea nationala pentru protectia consumatorului si autoritatea nationala pentru protectia consumatorului


ANS: 5

62) Nu sunt fapte ce atrag raspunderea contraventionala


1 conditionarea achizitionarii marfurilor
2 omiterea intocmirii si afisarii ,in unitate si la locurile de desfacere sau de servire a tarifelor si preturilor practicate
3 vanzarea cu lipsa la cantar sau masurare


ANS: 3

63) Sunt fapte ce atrag raspunderea penala constituind infractiuni


1 acumularea de marfuri de pe piata interna in scopul crearii unei deficiente de piata si revanzarea lor ulterioara
2 efectuarea de acte de comert de catre persoana fizica fara autorizatia administrative
3 expunerea si oferirea pentru comercializare de marfuri fara mentiunea termenului de valabilitate
4 acumularea de marfuri de pe piata interna in scopul crearii unei deficiente de piata si revanzarea lor ulterioara si depasirea de catre agentii economici cu capital majoritar de stat a nivelului maxim de pret
5 depasirea de catre agentii economici cu capital majoritar de stat a nivelului maxim de pret


ANS: 4

64) Constituie obligatie principala pentru comerciant tinerea urmatoarelor registre


1 registrul comertului
2 registrul jurnal si registrul inventar
3 registrul jurnal
4 registrul inventar
5 registrul cartea mare


ANS: 2

65) Fondul de comert poate face obiectul unor acte juridice de


1 vanzare cumparare
2 locatiune
3 depozit
4 ipoteca
5 vanzare cumparare si locatiune


ANS: 5

66) Aportul intr-o societate comerciala poate avea ca obiect:


1 un fond de comert
2 o suma de bani
3 un fond de comert si suma de bani
4 un imobil grevat de ipoteca
5 aport in industrie


ANS: 3

67) Capitalul social al unei societati comerciale reprezinta


1 expresia valorica a totalitatii aporturilor
2 evidenta contabila a totalitatii aporturilor
3 expresia valorica a patrimoniului societatii
4 expresia capitalului social varsat
5 expresia valorica a totalitatii aporturilor si evidenta contabila a totalitatii aporturilor


ANS: 5

68) Contractul de societate se incheie


1 ad validitatem in forma autentica
2 ad validitatem in forma scrisa
3 ad probationem in forma scrisa
4 ad validitatem in forma autentica daca intre aporturi figureaza un teren
5 ad probationem in forma scrisa si ad validitatem in forma autentica daca intre aporturi figureaza un teren


ANS: 5

69) Organul deliberativ intr-o societate comerciala este


1 administratorul
2 cenzorul
3 adunarea generala
4 comitetul de directie
5 consiliul de administratie


ANS: 3

70) Decizia de modificare a actului constitutiv este supusa caii de atac a:


1 recursul in 15 zile de la data deciziei
2 actiunii directe in fata tribunalului commercial
3 actiunii directe la judecatorul delegal la registrul comertului
4 opozitiei creditorilor sociali sau oricarei personae prejudiciate


ANS: 4

71) Societatea in nume colectiv


1 are capitalul social divizat in parti sociale
2 obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul asociatilor
3 obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor
4 asociatii nu dobandesc calitatea de comercianti si obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul asociatilor


ANS: 4

72) In societatea in comandita simpla


1 comanditatii raspund limitat in raport de capitalul subscris si varsat
2 comanditatii raspund nelimitat si solidar, fiind si administratori si comanditarii raspund in limita aportului lor
3 comanditarii raspund nelimitat si solidar cu comanditatii
4 comanditarii raspund in limita aportului lor


ANS: 2

73) Societatea pe actiunii poate fi constituita din


1 minim 7 actionari
2 minim 5 actionari si maxim 50
3 minim 5 actionari
4 minim 5 actionari si capital minim 2500 RON
5 capital minim 2500 RON


ANS: 4

74) In cadrul societatii pe actiuni capitalul


1 capitalul este divizat in parti de interes ce dau drept la dividende
2 capitalul este divizat in parti sociale egale,transmisibile
3 in actiuni,care sunt titluri negociabile si transmisibile
4 in actiuni care fiind nominative nu pot fi transmise decat prin mostenire


ANS: 3

75) Societatea pe actiuni se constituie


1 numai prin subscriere integrala a aporturilor
2 numai prin subscriere integrala si simultana a capitalului social
3 numai prin subscribtie publica
4 atat prin subscriptie integrala si simultana cat si prin subscriptie publica potrivit obtiunii asociatilor


ANS: 4

76) Actiunile emise de societatea pe actiuni pot fi


1 actiuni preferentiale, actiuni ordinare, actiuni nominative, actiuni la purtator
2 actiuni preferentiale
3 actiuni ordinare
4 actiuni nominative
5 actiuni la purtator


ANS: 1

77) Despre obligatiuni nu este valabil:


1 sunt fractiuni ale imprumutului societar,cu valoare nominala ,egale si indivizibile
2 sunt titluri de valoare
3 emiterea lor constituie atributul adunarii extraordinare a actionarilor
4 pot fi nominative sau la purtator
5 emiterea si tranzactionarea lor necesita autorizarea CNVM


ANS: 5

78) In societatea cu raspundere limitata este obligatory desemnarea cenzorilor


1 in toate constituirile
2 numai daca numarul de asociati este mai mare de 15
3 numai daca capitalul social este mai mare de 2500 RON
4 daca adunarea generala a stabilit obligatia ca acestia sa exercite controlul
5 numai daca numarul de asociati este mai mare de 15 si daca adunarea generala a stabilit obligatia ca acestia sa exercite controlul


ANS: 5

79) Despre partile sociale intr-o societate cu raspundere limitata nu este valabil


1 confera calitatea de asociat cu toate drepturile si obligatiile aferente
2 nu sunt reprezentate prin titluri negociabile si deci nu pot fi transmise
3 sunt transmisibile prin acte intre vii sau mortis cauza,cu titlu oneros sau gratuit.
4 nu sunt reprezentate prin titluri negociabile


ANS: 2

80) Constituie caz de dizolvare a societatii cu raspundere limitata


1 micsorarea capitalului social sub limita de 5000 RON
2 incalcarea interdicitei de a se constitui numai dintr-un singur asociat ce este un SRL cu asociat unic
3 micsorarea capitalului social sub limita de 200 RON
4 cand numarul de asociati se reduce la unul singur
5 incalcarea interdicitei de a se constitui numai dintr-un singur asociat ce este un SRL cu asociat unic si cand numarul de asociati se reduce la unul singur


ANS: 5

81) Acoperirea pasivului debitorului aflat in insolventa nu poate fi realizata :


1 prin executare silita individuala
2 prin reorganizarea judiciara a activitatii debitorului
3 prin executarea silita a unor bunuri din patromoniul debitorului
4 prin faliment


ANS: 1

82) Insolventa ce deschide calea procedurii collective,judiciare, profesionale semnifica:


1 starea patromoniului debitorului caracterizata prin incapacitate vadita de plata a datoriilor exigibile cu sumele de bani disponibile
2 starea patrimoniului debitorului in care pasivul este mai mare decat activul
3 incetarea activitatii debitorului


ANS: 1

83) Intrarea debitorului in procedura falimentului are loc prin


1 sentinta pronuntata de tribunalul commercial
2 incheiere pronuntata de judecatorl syndic
3 decizia creditorilor


ANS: 2

84) Raspunderea membrilor organelor de conducere ale societatii comerciale este
generate de urmatoarele fapte:


1 utilizarea bunurilor sau creditelor societatii in interes personal
2 tinerea contabilitatii fictive
3 deturnarea de active ale societatii
4 angajarea in operatiuni riscante pentru societate
5 toate cele de mai sus


ANS: 5

85) Dispozitiile comerciale reprezinta


1 drept special
2 drept complementar dreptului civil
3 dispozitiile civile se aplica deopotriva cu dispozitiile comerciale
4 drept exceptional


ANS: 1

86) In interpretarea obligatiei comerciale se da prioritate:


1 vointei interne
2 vointei declarate
3 autonomiei de vointa


ANS: 2

87) In dreptul comercial solidaritatea codebitorilor:


1 trebuie expres stipulata
2 este prezumata
3 este prezumata afara de stipulatie contrara


ANS: 3

88) Contractul de report semnificata :


1 cumpararea unor titluri de credit si revanzarea lor simultana cu termen si pe pret determinat catre aceeasi persoana a unor titluri de aceeasi specie
2 raportarea datorilor comerciale de pe un an fiscal pe altul
3 aducerea in patrimoniu a valorii cu care a fost inzestrata o persoana


ANS: 1

89) Contractul de cont curent semnifica


1 contractul bancar de deschidere a unui cont
2 contractul commercial prin care un comerciant crediteaza alt comerciant
3 contractul prin care partile convin ca lichidarea creantelor lor reciproce izvorate din prestatiile facute una celeilalte sa se faca la un anumit termen prin achitarea soldului de catre partea care va fi debitoare


ANS: 3

90) In cadrul contractului de comission comisionarul incheie actele


1 in numele comitentului
2 in numele sau dar pe seama comitentului
3 in numele si pe seama sa intrucat incaseaza comisionul


ANS: 2

91) In cadrul contractului de mandate mandatarul incheie actele juridice


1 in numele si pe seama sa
2 in numele si pe seama mandantului care i-a dat imputernicirea
3 in numele sau dar pe seama mandantului


ANS: 2

92) Dreptul de proprietate se transmite de la vanzator la cumparator


1 in momentul incheierii actului juridic in scris
2 in momentul platii
3 indata ce partile s-au inteles asupra obiectului vanzarii si pretului


ANS: 3

93) Constituie elemente ale rationamentului juridic:


1 rationamentul prin analogie;
2 rationamentul a fortiori;
3 rationamentul a contrario;
4 rationamentul deductiv si inductiv
5 toate cele de mai sus


ANS: 5

94) Constituie izvoare ale dreptului afacerilor:


1 normele dreptului intern, dreptul comunitar, dreptul comunitar original, dreptul derivate;
2 normele dreptului intern;
3 dreptul comunitar;
4 dreptul comunitar original;
5 dreptul derivate.


ANS: 1

95) Dreptul afacerilor este:


1 un drept profesional;
2 drept exceptional;
3 drept comun;


ANS: 1


Top
  
 
 Post subject:
PostPosted: 22/03/2007 21:22 
Offline
Administrator
Administrator
User avatar

Joined: 19/01/2007 20:00
Posts: 514
Location: Bucuresti
Reputation point: 0
de ce ai deschis doua subiecte identice??
Astept raspunsul tau pe PM , pana atunci : Subiect inchis!!

_________________
Spiru Haret, Mate-Info, ID, an1


Top
  
 
 [ 4 posts ] 

All times are UTC + 2 hours


Who is online

Users browsing this forum: CommonCrawl [Bot] and 7 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Jump to:  

Advertisement

Furnizat de phpBB | phpBB România
Afiliaţi: Lucrări de licenţă | Lucrări la comandă | Reparaţii televizoare | Divina's Boutique | Livrare cadouri în Spania
Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici


Găzduire Web - Hostico