SPIRU HARET

Forumul studenţilor
Last visit was: 14/06/2024 19:54 It is currently 14/06/2024 19:54
Daţi-ne like pe pagina oficială de FaceBook

Advertisement


All times are UTC + 2 hours

SEM. I - didactica informaticii

Grile, răspunsuri, discuţii, pentru toate formele de învăţămînt
Forum rules
Citiţi regulamentul înainte de a scrie pe forum
Folosiţi Image căutarea înainte de a deschide un subiect nou

SEM. I - didactica informaticii

Postby lilig » 09/02/2007 17:24

Are cineva cursuri sau sinteze de Didactica informaticii (de la Spiru Haret)?
Ce stiti despre acest examen?
Facultatea de Mate-Info, profil Info, anul III., ID
lilig
Membru
Membru
 
Posts: 2
Joined: 07/02/2007 14:31
Location: Oradea
Reputation point: 0

Advertisement

Re: didactica informaticii

Postby ady » 13/02/2007 22:03

lilig wrote:
Are cineva cursuri sau sinteze de Didactica informaticii (de la Spiru Haret)?
Ce stiti despre acest examen?


subiectele de anul trecut
trimite mail pe xxxxx@yahoo.com si le dau
ai site pe http\\usv.dppd sau ceva de genul asta
cauta pe universitatea Suceava
ady
Membru
Membru
 
Posts: 7
Joined: 13/02/2007 21:47
Reputation point: 0

Re: didactica informaticii

Postby ady » 14/02/2007 10:16

lilig wrote:
Are cineva cursuri sau sinteze de Didactica informaticii (de la Spiru Haret)?
Ce stiti despre acest examen?


http://dppd.usv.ro/cursuri/cursuri.html
ady
Membru
Membru
 
Posts: 7
Joined: 13/02/2007 21:47
Reputation point: 0

Re: didactica informaticii

Postby lilig » 16/02/2007 19:45

ady wrote:
lilig wrote:
Are cineva cursuri sau sinteze de Didactica informaticii (de la Spiru Haret)?
Ce stiti despre acest examen?


http://dppd.usv.ro/cursuri/cursuri.html


Multumesc, cunosc si eu acest site, dar e cam putin pt. testele de didactica informaticii de anul trecut....
Facultatea de Mate-Info, profil Info, anul III., ID
lilig
Membru
Membru
 
Posts: 2
Joined: 07/02/2007 14:31
Location: Oradea
Reputation point: 0

didactica

Postby blakie » 17/02/2007 15:10

MATEMATICA INFORMATICA Didactica matematicii
ALEGEŢI RĂSPUNSUL CORECT:
1) Didactica:
A. este cadrul de funcţionare şi de organizare instituţională a educaţiei la nivel preşcolar – şcolar
- postşcolar
B. are două nivele de generalitate – didactica generală şi didacticile (metodicile) de specialitate
C. are ca obiect de studiu procesul de învăţământ
1 A+B
2 B+C
3 A+B+C
Răspuns corect: 2
2) Didactica matematicii:
1 studiază exclusiv metodele, tehnicile şi procedeele de predare a cunoştinţelor matematice
2 reprezintă adaptarea disciplinelor matematice la specificul didacticii generale
3 reprezintă adaptarea didacticii generale la specificul disciplinelor matematice
Răspuns corect: 3
3) Matematica este o disciplină:
1 obligatorie, cu pondere fixă în planurile-cadru de învăţământ
2 obligatorie, cu pondere variabilă în planurile-cadru de învăţământ
3 opţională, cu pondere variabilă în planurile-cadru de învăţământ
Răspuns corect: 2
4) Aplicarea principiului didactic al intuiţiei presupune predarea cunoştinţelor matematice:
1 diferenţiat, în funcţie de „ecuaţia personală” a fiecărui elev în parte
2 realizând o gradare, pe axa concret – semiabstract – abstract
3 pe două niveluri – nivelul fizic şi nivelul logic
Răspuns corect: 2
5) Aplicarea principiului însuşirii conştiente şi active a cunoştinţelor la disciplinele matematice,
implică:
1 exersarea sistematică a algoritmilor de rezolvare a exerciţiilor şi problemelor
2 tratarea elevului ca obiect al educaţiei în procesul de învăţământ
3 susţinerea motivaţiei învăţării şi susţinerea unei atitudini participative a elevului la propria
formare
Răspuns corect: 3
6) În procesul de învăţare a matematicii, obiectivele pedagogice îndeplinesc funcţiile de:
A. anticipare şi evaluare a rezultatelor învăţării
B. organizare şi reglare a procesului de formare
C. comunicare şi orientare axiologică
1 A+B
2 B+C
3 A+B+C
Răspuns corect: 3
7) Operaţionalizarea obiectivelor pedagogice:
1 presupune descrierea obiectivului în termenii unui comportament observabil, precizarea
condiţiilor de realizare, testare, evaluare, precum şi nivelul performanţei minime ce trebuie
atinsă de către elev
2 reprezintă precizarea corespunzătoare a fiecărei acţiuni pedagogice a cadrului didactic
3 implică diferenţierea obiectivelor după trei registre: cognitiv, moral-afectiv şi acţional
Răspuns corect: 1
8) Obiectivul operaţional:
A. indică o singură operaţie intelectuală, secvenţă comportamentală sau abilitate practică
B. al fiecărei unităţi de învăţare este precizat de programa disciplinei (matematice)
C. indică un rezultat concret al acţiunii educative, ce poate fi evaluat la finele secvenţei de
instruire
1 A+B
2 A+B+C
3 A+C
Răspuns corect: 3
9) La disciplinele matematice, conţinuturile învăţării se ordonează:
1 cronologic
2 logic
3 axiologic
Răspuns corect: 2
10) La matematică, programa şcolară:
1 descrie oferta educaţională a disciplinelor matematice pentru un parcurs şcolar determinat
de managerul instituţiei de învăţământ
2 cuprinde modelul didactic al disciplinei, obiective cadru şi de referinţă, conţinuturile
învăţării, manuale alternative, standarde curriculare de performanţă
3 reprezintă instrumentul didactic principal care descrie condiţiile dezirabile pentru reuşita
învăţării, exprimate în termeni de obiective, conţinuturi şi activităţi de învăţare
Răspuns corect: 3
11) La matematică, manualele şcolare:
1 sunt unice, elaborate pe baza programelor şcolare
2 alternative, elaborate pe baza programelor şcolare
3 alternative, elaborate pe baza ghidurilor şi îndrumărilor metodice
Răspuns corect: 2
12) Următoarele mijloace didactice sunt utilizate cu precădere la predarea-învăţarea matematicii:
1 exerciţii şi probleme
2 studii de caz şi jocuri de rol
3 tabele, formulare, diagrame
Răspuns corect: 3
13) Problematizarea:
1 reprezintă o metodă expozitivă de învăţare
2 presupune conceperea şi propunerea către elevi a unor situaţii de învăţare care prezintă
aspecte problematice
3 cultivă familiarizarea elevilor cu metodele algoritmice de învăţare
Răspuns corect: 2
14) Utilizarea instruirii asistate de calculator la învăţarea matematicii implică aplicarea următoarelor
principii pedagogice şi cibernetice:
A. principiul organizării frontale a învăţării
B. principiul paşilor mici şi al procesului gradat
C. principul verificării şi întăririi imediate a corectitudinii răspunsului
1 A+B
2 B+C
3 A+B+C
Răspuns corect: 2
15) Algoritmul:
1 stă la baza metodei euristice a algoritmizării
2 permite rezolvarea unui exerciţiu sau a unei probleme, după un număr transfinit de paşi,
urmaţi corect şi într-o ordine strictă
3 reprezintă o succesiune de reguli, simboluri şi operatori utilizaţi în matematică şi în logică
Răspuns corect: 3
16) În predarea matematicii, diferenţierea instruirii:
1 se referă la adaptarea acţiunii pedagogice la personalitatea, necesităţile şi interesele
fiecărui elev în parte
2 presupune adaptarea acţiunii pedagogice la caracteristicile grupului sau subgrupului de
educaţi
3 implică adecvarea obiectivelor cadru şi de referinţă, precum şi a conţinuturilor
educaţionale la caracteristicile grupului sau subgrupului de educaţi
Răspuns corect: 2
17) La matematică, experienţele de învăţare au rolul de a:
1 furniza elevilor un număr suficient de algoritmi pentru rezolvarea oricărei probleme
2 familiariza elevul cu logica internă a ştiinţei matematice
3 determina exclusiv memorarea noţiunilor, propoziţiilor şi teoremelor, a metodelor şi
regulilor de rezolvare a problemelor
Răspuns corect: 2
18) Proiectarea pedagogică a instruirii îndeplineşte, în cazul matematicii, funcţii:
A. de anticipare şi de normare
B. de organizare şi de reglare
C. de optimizare a procesului de formare
1 A+B
2 B+C
3 A+B+C
Răspuns corect: 3
19) Proiectarea pedagogică a activităţilor didactice curente, are ca punct de pornire:
A. manualul şcolar de matematică
B. programa şcolară a disciplinei matematică
C. ghidurile metodologice şi metodicile de specialitate (pentru matematică)
1 A+B
2 B+C
3 A+B+C
Răspuns corect: 2
20) Experienţele de învăţare a matematicii în cadru non-formal se pot realiza prin:
1 curriculum la decizia şcolii
2 curriculum nucleu aprofundat şi/sau dezvoltat
3 cercuri ştiinţifice şi tabere de studiu
Răspuns corect: 3
21) În evaluarea rezultatelor învăţării matematicii, evaluatorul trebuie să acţioneze constant pentru:
1 creşterea subiectivităţii
2 sporirea obiectivităţii
3 elaborarea standardelor curriculare de performanţă, în raport cu nivelul de performanţă al
grupului (clasei) de elevi
Răspuns corect: 2
22) Pot provoca erori în evaluarea performanţelor şcolare la matematică:
A. efectul „riguros”
B. efectul de ancorare şi efectul de contrast
C. efectul „Pygmalion”
1 B+C
2 A+C
3 A+B+C
Răspuns corect: 1
23) Evaluarea rezultatelor învăţării, la matematică se realizează prin raportare directă la:
1 obiectivele proiectate
2 conţinuturile învăţate şi norma clasei
3 nivelul clasei
Răspuns corect: 1
24) Conţinuturile învăţării:
A. se structurează în funcţie de logica internă a ştiinţei matematice
B. sunt obiectivate în documentele şcolare de planificare
C. sunt organizate pe unităţi de învăţare
1 A+B+C
2 A+C
3 B+C
Răspuns corect: 1
25) În aprecierea performanţelor şcolare la matematică, formatorul poate acorda note:
1 la sfârşitul orei, pentru realizarea obiectivelor cadru
2 sancţionarea comportamentului necorespunzător
3 pentru a concretiza rezultatele evaluărilor într-un simbol cantitativ
Răspuns corect: 3
26) În experienţele de învăţare la matematică, cultivarea creativităţii se realizează prin metode de
tip:
1 expozitiv
2 euristic
3 algoritmic
Răspuns corect: 2
27) Obiectivele lecţiei sunt anunţate elevilor:
1 la începutul lecţiei pentru a aviza elevul cu privire la noul conţinut
2 pe parcursul lecţiei, de fiecare dată când se trece la un nou obiectiv
3 la sfârşitul lecţiei pentru a realiza recapitularea
Răspuns corect: 1
28) Aspectele deontologice ale funcţiei didactice de profesor de matematică se referă la:
1 cultura ştiinţifică de specialitate în domeniul matematicii
2 normele de conduită şi obligaţiile etice ale profesiei didactice
3 arta şi ştiinţa pedagogică ale cadrului didactic
Răspuns corect: 2

Nu am chiar rezolvarea testului, dar pot fi adaptate (sunt de mate-info).
Le am din primul an la Spiru Haret, sper sa VA AJUTE.
Last edited by blakie on 19/02/2007 16:40, edited 1 time in total.
blakie
Membru
Membru
 
Posts: 4
Joined: 11/02/2007 12:08
Location: Braila
Reputation point: 0

Re: didactica informaticii

Postby ady » 17/02/2007 15:13

lilig wrote:
ady wrote:
lilig wrote:
Are cineva cursuri sau sinteze de Didactica informaticii (de la Spiru Haret)?
Ce stiti despre acest examen?


http://dppd.usv.ro/cursuri/cursuri.html


Multumesc, cunosc si eu acest site, dar e cam putin pt. testele de didactica informaticii de anul trecut....

DIDACTICA PREDARII INFORMATICII
1 C
2 B
3 C
4 A
5 A
6 B
7 A
8 A
9 B
10 C
11 C
12 B
13 B
14 D
15 D
16 B
17 B
18 B
19 D
20 C
21 A
22 C
23 C
24 A
25 B
26 C
27 A
28 C
29 B
30 B
ady
Membru
Membru
 
Posts: 7
Joined: 13/02/2007 21:47
Reputation point: 0


Jump to:  

Who is online

Users browsing this forum: CommonCrawl [Bot] and 2 guests


Advertisement

Furnizat de phpBB | phpBB România
Afiliaţi: Lucrări de licenţă | Lucrări la comandă | Reparaţii televizoare | Divina's Boutique | Livrare cadouri în Spania
Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici


Găzduire Web - Hostico