SPIRU HARET

Forumul studenţilor
Last visit was: 17/09/2021 06:26 It is currently 17/09/2021 06:26
Daţi-ne like pe pagina oficială de FaceBook

Advertisement

 

All times are UTC + 2 hours

Forum rules


Citiţi regulamentul înainte de a scrie pe forum
Folosiţi Image căutarea înainte de a deschide un subiect nou [ 4 posts ] 
Author Message
PostPosted: 17/02/2007 20:03 
Offline
Membru
Membru

Joined: 17/02/2007 19:36
Posts: 2
Reputation point: 0
SOS sunt student in anul 3 la Mate-Info. Nu ma puteti ajuta cu raspunsurile de la Modele ale inteligentei artificiale


Top
  
 

Advertisement

PostPosted: 17/02/2007 22:00 
Offline
Membru
Membru

Joined: 11/02/2007 12:08
Posts: 4
Location: Braila
Reputation point: 0
1
MI_3_MIA_1
MATEMATICA INFORMATICA Modele ale inteligentei artificiale 1
MULTIPLE CHOICE
1) Pentru predicatul PROLOG,
calcul([X],X):-!.
calcul([H|T],S):- calcul(T,R),S=H+P.
rezultatul apelului calcul([1,2,3,4],S) este:
1 S=24
2 S= 4
3 S= 1
4 S= 10
ANS: 4
2) Fie predicatele PROLOG,
calcul([X],X):-!.
calcul([X|T],Y):- calcul(T,Z),compara(X,Z,Y).
compara(X,Z,X) :-X<=Z, !.
compara(X,Z,Z).
Rezultatul apelului calcul([1,2,3,4],S) este
1 S=2
2 S=1
3 S=3
4 S=4
ANS: 2
3) Pentru predicatul PROLOG,
verifica(X,[X|_]):-!.
verifica(X,[_|T]):- verifica(X,T).
Rezultatul apelului verifica(3, [1,2,3,4,5]) este
1 yes,
2 no
3 3
4 14
ANS: 1
2
4) Fie predicatul PROLOG,
calcul([],X,X):-!.
calcul([H|T],X,[H|R]):- calcul(T,X,R).
Rezultatul apelului calcul([1,2,3],[2,5],S) este
1 S=[1,2,3,5]
2 S= []
3 S= [1,2,3,2,5],
4 yes
ANS: 3
5) Fie predicatele PROLOG,
calcul([],[]):-!.
calcul([H|T],S):-calcul(T,R), calcul_1(R,[H],S].
calcul_1([],L,L]:-!.
calcul_1([H|T],L,[H|R]]:- calcul_1(T,L,R].
Rezultatul apelului calcul([1,2,3,4],S) este
1 S= [1,2,3,4]
2 S= [4,3,2,1]
3 S= [2,1,4,3]
4 S= [1,3,2,4]
ANS: 2
6) Fie predicatul PROLOG,
calcul([X],[]):-!.
calcul([H|T],[H|R]):- calcul(T,R).
Rezultatul apelului calcul([1,2,1,3,2,4],S) este
1 S=[4]
2 S= [1]
3 S= [1,2,1,3,2]
4 S= [1,3,2,4]
ANS: 3
7) Fie predicatul PROLOG,
calcul(_,[],[]):-!.
calcul(X,[X|T],S):- calcul(X,T,S),!.
calcul(X,[Y|T],[Y|R]):- calcul(X,T,R).
Rezultatul apelului calcul(2,[1,2,1,3,2,4],S) este
1 S= [2,1,2,1,3,2,4]
2 S=[1,2,1,3,2,4,2]
3 S= [1,1,3,2,4]
4 S= [1,1,3,4]
ANS: 4
3
8) Fie considera programul PROLOG,
calcul([],[]):-!.
calcul(L,L):-calcul_2(L),!.
calcul (L,S):-calcul_1(L,T), calcul (T,S).
calcul_1 ([],[]).
calcul_1 ([X],[X]).
calcul_1 ([X,Y|T],[X|S]):-X<=Y,
calcul_1 ([Y|T],S).
calcul_1 ([X,Y|T],[Y|S]):- X>Y,
calcul_1 ([X|T],S).
calcul_2 ([]).
calcul_2 ([_]).
calcul_2 ([X,Y|T]):-X<=Y,
calcul_2 ([Y|T]).
Rezultatul apelului calcul([1,2,1,3,2,4],S) este
1 S= [4,2,3,1,2,1]
2 S=[1,2,3,1,2,4]
3 S= [1,1,2,2,3,4]
4 S= [4,3,2,2,1,1]
ANS: 3
9) Fie considera programul PROLOG,
calcul ([],[]).
calcul ([H|T],S):- calcul (T,A), calcul_1 (H,A,S).
calcul_1 (X,[],[X]).
calcul_1 (X,[H|T],[X,H|T]):-X<=H.
calcul_1 (X,[H|T],[H|S]):-X>H, calcul_1 (X,T,S).
Rezultatul apelului calcul([1,2,1,3,2,4],S) este
1 (a)S= [1,1,2,2,3,4]
2 S= [4,2,3,1,2,1]
3 S=[1,2,3,1,2,4]
4 S= [4,3,2,2,1,1]
ANS: 1
4
10) Fie considera programul PROLOG,
calcul ([],[]).
calcul ([X],[X]).
calcul (L,[Min|T]):-mnm (L,Min),
calcul_1 (L,Min,S),
calcul (S,T),!.
calcul_1 ([],_,[]).
calcul_1 ([X|T],X,T).
calcul_1 ([Y|T],X,[Y|L]):-Y<>X,
calcul_1 (T,X,L).
mnm ([X],X):-!.
mnm ([X|T],Z):- mnm (T,Y),
calcul_2(X,Y,Z).
calcul_2 (X,Y,Y):- X>=Y,!.
calcul_2 (X,_,X).
Rezultatul apelului calcul([1,2,1,3,2,4],S) este
1 S= [4,2,3,1,2,1]
2 S= [1,2,3,1,2,4]
3 S= [4,3,2,2,1,1]
4 S= [1,1,2,2,3,4]
ANS: 4
11) Fie considera programul PROLOG,
calcul ([],[]).
calcul ([H|T],R):- calcul (T,S), calcul_1 (H,S,R).
calcul_1 ([],L,L).
calcul_1 ([H|T],L,[H|S]):- calcul_1 (T,L,S).
Rezultatul apelului calcul([1,1],[2],[1,3,2],[4]],S) este
1 S= [1,1,2,1,3,2,4]
2 S=[[1,1,2,1,3,2,4]|[]]
3 S= [[1,1,2,1,3,2,4]]
4 S= [[1],[1],[2],[1],[3],[2],[4]]
ANS: 1
5
12) Fie considera programul PROLOG,
calcul ([],[]).
calcul ([H|T],S):- calcul_1 (H,T,L1),
calcul_2 (H,T,L2),
calcul (L1,S1),
calcul (L2,S2),
calcul_3 (S1,[H|S2],S).
calcul_1 (_,[],[]).
calcul_1 (X,[H|T],[H|S]):-H<=X,
calcul_1 (X,T,S).
calcul_1 (X,[H|T],S):-H>X,
calcul_1 (X,T,S).
calcul_2 (_,[],[]).
calcul_2 (X,[H|T],[H|S]):-H>X,
calcul_2 (X,T,S).
calcul_2 (X,[H|T],S):-H<=X,
calcul_2 (X,T,S).
calcul_3 ([],X,X).
calcul_3 ([H|T],L,[H|S]):- calcul_3 (T,L,S).
Rezultatul apelului calcul([1,2,1,3,2,4],S) este
1 S= [4,3,2,1]
2 S=[1,2,3,4]
3 S= [1,1,2,2,3,4]
4 S= [4,3,2,2,1,1]
ANS: 3
13) Formula α =(∃Y∀Xβ →∀X∃Yβ)este,
1 invalidabila
2 tautologie
3 falsificabila
4 incorecta din punct de vedere sintactic
ANS: 2
14) Formula α =(∀X∃Yβ →∃Y∀Xβ)este,
1 invalidabila
2 tautologie
3 falsificabila
4 incorecta din punct de vedere sintactic
ANS: 3
6
15) In limbajul de primul ordin al aritmeticii formula α = ∀X∀Y(∃Z = +XYZ →< XY) este:
1 invalidabila
2 tautologie
3 falsa in interpretarea intentionata
4 valida in interpretarea intentionata
ANS: 4
16) Formula α =((β →γ)↔((¬β)∨γ ))este:
1 invalidabila
2 tautologie
3 falsificabila
4 falsa in orice L-structura avand domeniul de interpretare multime finita
ANS: 2
17) Fie multimea de expresii,
{ }
( ) ( ) { }
,
( ) 3, 2, 1, , , ,
E fgXYhZgahX fghaZhhYgaha
r f r g r h a CS X Y Z V
=
= = = ∈ ⊂
1 E nu este unificabila,
2 σ = {ha|X,hY|Z,ha|Y} este mgu pentru E,
3 σ = {hY |Z,a| X,Z|Y} este mgu pentru E
4 afirmatiile (a),(b),(c) sunt false
ANS: 1
18) Fie multimea de expresii,
{ }
( ) ( ) { }
,
( ) 3, 2, 1, , , ,
E fagYXhX faZY
r f r g r h a CS X Y Z V
=
= = = ∈ ⊂
1 E nu este unificabila
2 σ = {ghXX |Z,hX |Y}este mgu pentru E,
3 σ = {gYX |Z,hX |Y}este mgu pentru E
4 σ = {ghaa|Z,ha|Y}
ANS: 2
7
19) Se considera formula,
( )
( ) ( ) { }
,
2, , , , ,
X Y Z T PXY QZa PZT
r P r Q a CS X Y Z T V
α = ∃ ∀ ∃ ∀ ∨ ¬ ∨ ¬
= = ∈ ⊂
1 orice forma normala Skolem corespunzatoare formulei α este semantic echivalenta cu
α
2 α = ∀Y∀T(PaY∨ ¬QfYa∨ ¬PfYT) este forma normala Skolem pentru α , unde
f∈FS,r(f)=1
3 α = ∀Y∀Z∀T(PbY∨ ¬QZa∨ ¬PZT)este forma normala Skolem pentru α , unde
b∈CS
4 α = ∀Y∀T(PbY∨ ¬QfYa∨ ¬PfYT)este forma normala Skolem pentru α , unde
f∈FS,r(f)=1,b∈CS
ANS: 4
20) Se considera afirmatia: “ Pentru orice formula inchisa α exista o multime finita de clauze S
astfel incat α este invalidabila daca si numai daca S este invalidabila”
1 afirmatia este adevarata
2 afirmatia este adevarata numai daca α este forma normala prenex
3 afirmatia este adevarata numai daca α este forma normala Skolem
4 afirmatia este falsa
ANS: 1
21) Se considera afirmatia: “ Multimea finita de clauze S este invalidabila daca si numai daca exista
o S-respingere rezolutiva”
1 afirmatia este falsa
2 afirmatia este adevarata numai daca S este multime de clauze de baza
3 afirmatia este adevarata numai daca S este multime de clauze definite
4 afirmatia este adevarata
ANS: 4
22) Se considera afirmatia: “ Multimea finita de clauze S este invalidabila daca si numai daca exista
o SLD-respingere rezolutiva”
1 afirmatia este adevarata pentru orice multime de clauze S
2 afirmatia este adevarata numai daca in clauzele din S nu apar simboluri functoriale
3 afirmatia este adevarata numai daca S este multime de clauze definite
4 afirmatia este adevarata numai daca toate clauzele din S sunt clauze de baza
ANS: 3
8
23) Fie H∞ universul Herbrand , ( ) H B S baza atomilor Herbrand pentru o multime finita de
clauze S.
1 Exista S astfel incat H∞ este multime infinita si ( ) H B S multime finita
2 Exista S astfel incat H∞ este multime finita si ( ) H B S multime infinita
3 Pentru orice S, H∞ este multime finita daca si numai daca ( ) H B S este multime finita
4 Pentru orice S, H∞ este multime finita daca si numai daca ( ) H B S este multime infinita
ANS: 3
24) Fie S multime finita de clauze.
1 Este posibil sa nu existe arbore semantic complet pentru S
2 Pentru orice S exista cel putin un arbore semantic complet finit pentru S
3 Pentru orice S, orice arbore semantic complet pentru S este arbore semantic inchis pentru
S
4 Daca exista T un arbore semantic complet pentru S astfel incat exista T’ arbore semantic
inchis pentru S, T’ subarbore finit al lui T cu aceeasi radacina si multimea varfurilor
terminale din T’ sectiune a arborelui T, atunci S este invalidabila
ANS: 4
25) Fie S multime finita de clauze
1 Este posibil ca S sa fie validabila dar sa nu existe H-model pentru S
2 S este invalidabila daca si numai daca nu exista H-model pentru S
3 Daca exista o multime invalidabila de instantieri de baza ale clauzelor din S nu rezulta ca
S este invalidabila
4 Toate afirmatiile precedente sunt false
ANS: 2
26) Fie { } 1,..., n α α { } 1,..., m β β multimi de formule inchise.
1 { } 1,..., n α α |={ } 1,..., m β β daca si numai daca ( ) ( )
1 1
n m
i j
i j
Mα Mβ
= =
 ⊆
2 { } 1,..., n α α |={ } 1,..., m β β daca si numai daca ( ) ( )
1 1
n m
i j
i j
Mα Mβ
= =
 ⊆
3 { } 1,..., n α α |={ } 1,..., m β β daca si numai daca ( ) ( )
1 1
n m
i j
i j
Mα Mβ
= =
 ⊆
4 { } 1,..., n α α |={ } 1,..., m β β daca si numai daca ( ) ( )
1 1
n m
i j
i j
Mα Mβ
= =
 ⊆
ANS: 4
9
27) Fie expresiile E1 = fgXgXYhbY , 2 E =fgXZaha, 3 E = fgXhabZ unde
f,g,h∈FS,r( f )=3,r(g) =2,r(h) =1
X,Y,Z∈V,a,b∈CS
si fie D dezacordul multimii { } 1 2 3 E= E,E,E
1 D= {gXY,Z,ha}
2 D= {Z,g,h}
3 D = ∅
4 afirmatiile (a),(b),(c) sunt false
ANS: 1
28) In limbajul de primul ordin al aritmeticii fie formulele,
α = ∀X (= ∗SXSX + + ∗ XX + XXS0)
β = ∀X (= +XX ∗ SS0X )
1 ambele formule α , β sunt valide in interpretarea intentionata
2 cel putin una din formulele α , β este tautologie
3 formula α este tautologie si β este falsificabila
4 formula β este tautologie si α este falsificabila
ANS: 1
29) Fie { } 1,..., n α α { } 1,..., m β β multimi de formule inchise.
1 { } 1,..., n α α |= { } 1,..., m β β daca si numai daca exista i,1≤i≤n si exista
j,1≤j≤mastfel incat ( ) ( ) i j Mα ⊆Mβ
2 { } 1,..., n α α |= { } 1,..., m β β daca pentru orice i,1≤i≤n exista j,1≤j≤mastfel
incat ( ) ( ) i j Mα ⊆Mβ
3 { } 1,..., n α α |={ } 1,..., m β β numai daca ( ) ( )
1 1
n m
i j
i j
Mα Mβ
= =
   
   = ∅
   
 
4 { } 1,..., n α α |={ } 1,..., m β β numai daca ( ) ( )
1 1
n m
i j
i j
Mα Mβ
= =
   
   ≠ ∅
   
 
ANS: 2
10
30) In limbajul de primul ordin al aritmeticii se considera substitutiile,
λ={+SYSZ|X,X |Y},θ={Y|X,X |Z}
1 λ θ nu este definita
2 λ θ =θ λ
3 λ θ ={+SYSX |X,X |Z}
4 pentru orice t∈TERM, tθ =tλ
ANS: 3
31) Fie reprezentarea clauzala { } 1 7 S= k,...,k unde
1 k = ¬PX ∨QX ∨ RXfX
2k= ¬PX∨QX∨SfX
3k =Ta
4k =Pa
5k= ¬RaY∨TY
6k= ¬TX∨ ¬QX
7k= ¬TX∨ ¬SX
unde P,Q,R,S,T ∈PS , r(P)=r(S)=r(T)=1,r(R)=2, f∈FS,r(f)=1,
a∈CS,X,Y∈V
1 S este validabila
2 S este invalidabila
3 Exista cel putin o clauza tautologie in S
4 Exista cel putin o clauza invalidabila in S
ANS: 2
32) Fie α ,β ∈ FORM si γ =(α →(β →(α ∧β)))
1 γ este invalidabila
2 γ este tautologie
3 γ este falsificabila
4 γ este validabila daca si numai daca α este validabila
ANS: 2
11
33) Fie α = ∀X (= +XX ∗ SS0X ) in limbajul de primul ordin al aritmeticii.
1 α este tautologie
2 α este adevarata in interpretarea intentionata
3 α este adevarata in orice L-structura cu domeniul de interpretare multime finita
4 α este valida in orice L-structura cu domeniul de interpretare constand dintr-un singur
element
ANS: 2
34) Fie α ,β ∈ FORM si γ =(α →(β →(α ∧β)))
1 γ este validabila daca si numai daca {α } |= β
2 γ este validabila numai daca {α } |= β
3 γ este validabila numai daca {β } |= α
4 toate afirmatiile (a),(b),(c) sunt false
ANS: 4
35) Fie { } 1,..., n α α { } 1,..., m β β multimi de formule inchise.
1 { } 1,..., n α α |={ } 1,..., m β β daca si numai daca |=
1 1
n m
i j
i j
α β
= =
∧ ↔∨
2 { } 1,..., n α α |={ } 1,..., m β β daca si numai daca |=
1 1
n m
i j
i j
α β
= =
∧ ∧∧
3 { } 1,..., n α α |={ } 1,..., m β β daca si numai daca ( )
1 1
n m
i j
i j
α β
= =
∧ ∧∧ ¬ este logic falsa
4 { } 1,..., n α α |={ } 1,..., m β β daca si numai daca
1 1
n m
i j
i j
α β
= =
 ∧¬ 
    
∧ ∨ este validabila
ANS: 3
12
36) Fie programul logic P,
ogar(a).
mai_repede(a,X):-iepure(X).
mai_repede(X,Y):-cal(X),caine(Y).
mai_repede(X,Z):-mai_repede(X,Y),mai_repede(Y,Z).
cal(h).
iepure(r).
caine(X):-ogar(X).
si scopul G=¬mai_repede(h,r)
1 nu exista respingere rezolutiva pentru G pe baza programului P.
2 nu exista SLD-respingere pentru G pe baza programului P
3 substitutia vida este raspuns calculat pentru G pe baza programului P
4 toate afirmatiile (a),(b),(c) sunt false
ANS: 3


Top
  
 
PostPosted: 18/02/2007 12:32 
Offline
Membru
Membru

Joined: 17/02/2007 19:36
Posts: 2
Reputation point: 0
mersi mult pentru raspunsuri


Top
  
 
 Post subject: multumiri
PostPosted: 18/02/2007 15:11 
Offline
Membru
Membru

Joined: 18/02/2007 14:58
Posts: 2
Location: Botosani
Reputation point: 0
Azi am dat examenul si apoi av vazut topicul . :wall: :wall: Multumesc mult ! Poate data viitoare il voi promova. As aprecia orice ebook legat de subiectul I.A.

_________________
,,Sanity is NOT statistical" (G.O -1984)


Top
  
 
 [ 4 posts ] 

All times are UTC + 2 hours


Who is online

Users browsing this forum: CommonCrawl [Bot] and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Jump to:  
Furnizat de phpBB | phpBB România
Afiliaţi: Lucrări de licenţă | Lucrări la comandă | Reparaţii televizoare | Divina's Boutique | Livrare cadouri în Spania
Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici