SPIRU HARET

Forumul studenţilor
Last visit was: 17/09/2021 06:12 It is currently 17/09/2021 06:12
Daţi-ne like pe pagina oficială de FaceBook

Advertisement

 

All times are UTC + 2 hours

Forum rules


Citiţi [url=http://spiruharet.eu.org/viewtopic.php?

f=57&t=1107]regulamentul[/url] înainte de a scrie pe forum
Folosiţi [img]http://www.serialenet.ro/styles/X_Silver/theme/images/icon_textb

ox_search.gif[/img] căutarea
înainte de a deschide un subiect nou [ 7 posts ] 
Author Message
PostPosted: 10/02/2007 21:06 
Offline
Membru
Membru

Joined: 10/02/2007 20:05
Posts: 6
Location: satu mare
Reputation point: 0
1-3 2-2 3-1 4-2 5-1 6-1 7-2 8-3 9-2 10-3 11-2 12-3 13-3 14-3 15-4 16-3 17-1 18-3 19-2 20-4 21-3 22-3 23-3 24-2 25-3 26-4 27-2 28-4 29-3 30-2 31-1 32-3 33-2 34-1 35-1 36-3 37-2 38-1 39-3 40-3 41-1 42-1 43-1 44-3 45-1 46-2 47-1 48-3 49-1 50-1 51-3 52-2 53-1 54-1 55-3 56-1 57-3 58-1 59-1 60-2 61-3 62-1 63-3 64-1 65-3 66-4 67-3 68-1 69-3 70-1 71-2 72-3 73-1 74-1 75-3 76-3 77-3 78-1 79-4 80-1 81-3 82-3 83-2 84-2 85-1 86-3 87-2 88-1 89-1 90-1 91-2 92-3 93-2 94-2 95-3 96-3 97-1 98-1 99-1 100-1

_________________
bobocel in plina cariera!!!


Top
  
 

Advertisement

 Post subject: psihologie judiciara
PostPosted: 01/03/2007 15:16 
Offline
Membru
Membru

Joined: 01/03/2007 15:11
Posts: 1
Reputation point: 0
as dori si eu testele pentru psihologie judiciara, daca le are cineva. raspunsurile am vazut ca au fost deja afisate.
va multumesc f mult.
:-D
eugenia


Top
  
 
PostPosted: 01/03/2007 22:44 
Offline
Membru
Membru

Joined: 14/02/2007 00:38
Posts: 2
Reputation point: 0
Sper sa va fie de folos
Drept_1_PJ_1
................................
DREPT Psihologie juridica


MULTIPLE CHOICE
1) Care sunt consecinþele nerespectãrii exigenþelor psihologice pe terenul dreptului?
a. rezultã un act de justiþie care nu respectã personalitatea umanã
b. rezultã un proces judiciar fãrã respectarea dreptului la apãrare
c. rezultã un exerciþiu steril, tehnicist, lipsit de credibilitate, erodat de ineficienþãºi cãzut în
desuetitudine
RAPUNS :C

2) Completaþi enunþul definiþiei psihologiei judiciare din textul lacunar pe care vi-l supunem analizei: "Psihologia judiciarã se defineºte ca fiind disciplinã distinctã cu un pronunþat caracter ...... (1) ºi de culturã profesionalã a magistratului în statul de drept, având drept obiect ...... (2), în scopul obþinerii ...... (3), apte sã fundamenteze ...... (4)".
A - pragmatic, informativ-formativã
B - studierea fiinþei umane, persoana implicatã în drama judiciarã
C - cunoºtinþelor ºi evidenþierii legitãþilor psihologice
D - interpretarea corectãa conduitelor umane cu finalitate judiciarã sau criminogenã
a. 1-A, 2-C, 3-D, 4-C
b. 1-A, 2-B, 3-C, 4-D
c. 1-A, 2-D, 3-B, 4-C
d. 1-D, 2-A, 3-B, 4-C
RAPUNS :B

3) Care este mecanismul psihologic în virtutea cãruia autorul se face vinovat de fapta sãvârºitã cu intenþie directã?
a. autorul prevede rezultatul faptei sale, urmãrind producerea lui prin sãvârºirea acelei fapte
b. autorul prevede rezultatul faptei sale ºi deºi nu-l urmãreºte acceptã posibilitatea producerii lui
RAPUNS :A

4) Care este mecanismul psihologic în virtutea cãruia autorul se face vinovat de fapta sãvârºitã din culpã cu neglijenþã?
a. autorul prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l acceptã socotind fãrã temei cã el nu se va produce
b. autorul nu prevede rezultatul faptei sale, deºi trebuia ºi putea sã-l prevadã.
Raspuns: b

5) Completaþi enuþul lacunar pe care vi-l supunem analizei: "Agentul juridic, pentru a-ºi exprima libertatea contractualã, are garantatã exprimarea ...... (1) manifestatã prin producerea de ......
(2) care se bazeazã pe ...... (3), în toatãamplitudinea sa psihologicã", selecþionând termenii puºi
la dispoziþie:
A - raþiunii independente
B - voinþei libere
C - tulburãrii afective
D - garanþii materiale
E - efecte juridice
F - conceptul psihologic de voinþã
G - duelului judiciar
a. 1-B, 2-E, 3-F
b. 1-A,2-E, 3-F
c. 1-B, 2-D, 3-G
d. 1-D, 2-E, 3-F
RAPUNS :A

6) Selecþionaþi dintre competenþele supuse analizei actului infracþional (ca perspectivã
exploratorie), pe cele specifice psihologului criminalist:
A - sã ridice urmele existente la faþa locului ºi sã le interpreteze
B - sã reproducã prin propria-i imaginaþie împrejurãrile ºi acþiunile derulate de
fãptuitor, oferind organelor de urmãrire penalã "FILMUL CRIMEI ÎN DINAMICA SA"
C - sã interogheze persoanele cuprinse în cercurile de bãnuiþi identificaþi la faþa locului
D - sã-ºi imagineze profilul personalitãþii fãptuitorului, oferind organelor de urmãrire penalã "AMPRENTA SA PSIHO-COMPORTAMENTALÃ"
E - sã anticipeze "COMPORATMENTUL URMÃTOR PRETABIL", contracarând pentru viitor "MIªCÃRILE" autorului, prin intuirea versiunilor optime cu grad ridicat de credibilitate, în identificarea acestuia
a. B+D+E
b. A+B+D
c. A+D+E
RAPUNS :A

7) Dintre caracteristicile modului de operare enumerate, selecþionaþi-le pe cele specifice
criminalului de tip dezorganizat:
A - plãnuieºte atacul
B - controleazã conversaþia
C - viol agresiv înainte de omorârea victimei
D - atac spontan
E - act sexual dupã omorârea victimei
F - conversþie minimã
G - victima este aleasã brusc, cu violenþã
H - cadavrul este ascuns
I - arma crimei ºi urmele sunt prezente
J - cadavrul este lãsat la locul crimei
a. A+B+C+G
b. D+E+F+G+I+J
c. A+B+E+F+G+I
RAPUNS :B

8) Selectaþi particularitãþile psihologice ale majoritãþii marilor delincvenþi (dupã Jean Pinatel) -
"NUCLEUL PERSONALITÃÞII CRIMINALE":
A - egocentrismul B - labilitatea
C - agresivitatea
D - indiferenþa afectivã
E - inadaptarea socialã
F - frustrarea
a. B+C+E+F
b. A+B+E+F
c. A+B+C+D
RAPUNS :C

9) Ce înþelege Jean Pinatel prin "PRAG DELINCVENÞIAL" ca "ECUAÞIE PERSONALÃ ÎN
TRECEREA LA ACTUL INFRACÞIONAL"?
A - structura dinamicã a nucleului personalitãþii criminale
B - mediul criminogen faciliteazã structura personalitãþii în trecerea la act
C - unii nedelincvenþi au nevoie de evenimente, de presiuni grave, pentru a le provoca o reacþie delincvenþialã, alþii trec la fapt dintr-o incitaþie exterioarã foarte uºoarã
D - delincventul format, în opoziþie cu nedelincventul, nu aºteaptã ivirea unei ocazii propice, unei incitaþii exterioare, ci provoacã el însuºi ocaziile în care apoi opereazã
a. A+B+C
b. C+D
c. B+C
RAPUNS :B

10) Completaþi definiþia datã de O.H. MAWRER, referindu-se la "LEGEA SECVENÞEI TEMPORALE", pentru a explica "PARADOXUL CRIMINAL", identificat în materia comportamentului recidivist de cãtre H.J. EYSENCK: "Un anumit act infracþional (uman), este determinat nu numai de ...... (1), cât ºi de ...... (2) a respectivelor consecinþe. Când o acþiune are douã consecinþe, una premialã (pozitivã) ºi alta de sancþiune (negativã), ambele consecinþe fiind (teoretic) ...... (3) (echitabile), atunci situaþia (conflictualã) se rezolvã în funcþie de consecinþa probabilã ...... (4) în cazul unui act infracþional, consecinþa imediatã este premial pozitivã în sensul cã ...... (5) moralã sau materialã, câtã vreme sancþiunea legalã, deºi provocatoare de suferinþe, este ...... (6) ºi comportã un grad de incertitudine".
A - egale ca pondere
B -îndepãratatã în timp
C - apariþia în timp
D - forþa fizicã a infractorului
E - consecinþele lui
F - agresivitatea actului criminal
G - cea mai apropiatã (ca apariþie în timp)
H - premial pozitivãI - echitatea raportului juridic
J - dã o satisfacþie imediatã
a. 1-J, 2-C, 3-A, 4-G, 5-I, 6-B
b. 1-D, 2-C, 3-A, 4-G, 5-I, 6-B
c. 1-E, 2-C, 3-A, 4-G, 5-J, 6-B
RAPUNS :C

11) Ordonaþi în variantã corectã reprezentãrile algoritmului formãrii mãrturiei (schiþa formãrii
mãrturiei - etapele):
A - decodare
B - eveniment judiciar
C - recepþie
D - element testimonial
E - memorare
F - redare
G - uitare
H - imaginaþie
I - raþionament
J - completare
a. A, B, C, F, G, H, J
b. B, C, A, E, F, D
c. A, B, E, D, C, J
RAPUNS :B

12) Alegeþi tipologia specificã descrierii urmãtoarei categorii de martori: "Se caracterizeazã prin precizie, bun observator, descrie lucrurile dupã însuºirile lor exterioare, nu este preocupat de semnificaþia scenei la care a participat, percepþia se desfãºoarã în absenþa participãrii afectivemoþionale":
a. martorul senzitiv ºi apatic
b. martot subiectiv
c. martor obiectiv
d. martor interpretativ
e. martor inventiv
RAPUNS :C

13) Cãrui tip de mãrturii aparþin: "mãrturiile persoanelor care au perceput în mod nemijlocit, în condiþii similare de loc ºi timp aceleaºi fapte ºi împrejurãri de fapt":
a. mãrturii succesive
b. mãrturii repetate
c. mãrturii similare
RAPUNS :C
14) Alegeþi cele douã cerinþe pe care se fundamenteazã convingerea intimã a judecãtorului vis-á-vis
de mãrturie: A - integralitatea B - sinceritatea C - onestitatea D - fidelitatea
a. A+B
b. A+C
c. B+D
RAPUNS :C

15) Selecþionaþi variantele care exprimã "SITUAÞIA DE INCERTITUDINE A MARTORULUI",
conform "GRADULUI DE CREDIBILITATE SUBIECTIVÃ":
A - atunci când martorul se contrazice în afirmaþii
B - atunci când martorul este de vãditã rea-credinþã
C - atunci când este confruntat cu alternative dintre care nici una nu este dominantã
D - atunci când repetã afirmaþiile fãcute anterior
E - atunci când gradul de incertitudine se aflã în raport atât cu numãrul de soluþii, cât ºi cu forþa relativã a reacþiilor faþã de alternative
a. A+B
b. B+D
c. B+C
d. C+E
RAPUNS :D

16) Completaþi textul lacunar care defineºte: "convingerea intimã ca realitate psihologicã", dupã cum urmeazã: "Intima convingere este starea psihologicã a persoanelor rãspunzãtoare cu aplicarea legilor, bazatã pe ...... (1) care sunt împãcate cu propria lor ...... (2), care le-a cãlãuzit în ...... (3) prin utilizarea ...... (4) ºi în stabilirea ...... (5)".
A - mijloacele legale
B - duelul judiciar
C - stare sufleteascã
D - bunã-credinþã
E - gândire
F - conºtiinþã moralã
G - aflarea adevãrului
H - probelor administrate
I - mãsurilor legale, consecutive stãrilor de fapt stabilite
a. 1-C, 2-B, 3-G, 4-A, 5-I
b. 1-D, 2-B, 3-G, 4-A, 5-C
c. 1-D, 2-F, 3-G, 4-A, 5-I
RAPUNS :C

17) Selecþionaþi trãsãturile caracteristice comportamentului expresiv al martorilor de rea-credinþã
(nesinceri):
A - atitudinea francã, deschisã
B - fluenþa relatãrilor
C - evitarea privirii
D - sudoraþie
E - expunere riguroasã
F - disconfort psihic
G - spasm glotic
H - perioade de latenþã în rãspunsuri
I - modificãri de paloare
J - gesturi parazitare
K - privirea directã, neezitantã
L - lividitãþi de paloare
M - siguranþa ºi precizia expunerii
N - iniþiativa argumentãrilor
O - cerinþe reflexe
a. C+D+E+F+G+H+I+J+L+O
b. A+B+C+D+E+F+G+H
c. A+B+E+F+G+H+I+J+L+O
RAPUNS :A

18) Cãrei tipologii de martori i se adreseazã urmãtoarea descriere: "forþã creatoare încorporatã în limbajul încãrcat cu metafore ºi simboluri, imaginaþie, fantezie, asociaþii imprevizibile, incapacitatea deosebirii realului de posibil, experienþã redusã, incapacitatea de a înþelege anumite fapte, împrejurãri sau de a deduce raporturile dintre ele":
a. martorul aflat în eroare
b. martorul de rea-credinþã
c. martorul minor
d. martorul bolnav psihic
RAPUNS :C

19) Completaþi textul lacunar din definiþia interogatoriului cu termenii care vi se oferã, dupã cum urmeazã: "Interogatoriul este contactul interpersonal verbal, relativ ...... (1) desfãºurat ......
(2) pe care îl poartã ...... (3) cu ...... (4) în scopul ...... (5) despre ...... (6) în vederea prelucrãrii ºi lãmuririi împrejurãrilor în care s-a comis fapte, a identifica fãptuitorii ºi în funcþie de adevãr ...... (7)":
A - strângerea probelor
B - tensionat emoþional
C - pentru stabilirea vinovãþiei
D - sistematic ºi organizat ºtiinþific
E - reprezentantul organului de stat
F - persoana bãnuitã
G - descoperirii adevãrului
H - culegerii de date ºi informaþii
I - a stabili apãrãrile
J - a stabili rãspunsurile
K - faptã infracþionalã
a. 1-A, 2-D, 3-B, 4-C, 5-H, 6-K, 7-J
b. 1-B, 2-D, 3-E, 4-F, 5-H, 6-K, 7-J
c. 1-C, 2-D, 3-E, 4-F, 5-H, 6-K, 7-I
Raspuns: b

20) Care dintre caracteristicile interogatoriului este definitã prin aceea cã: "Anchetatorul este motivat de standardele sale profesionale, aflarea adevãrului cu privire la fãptuitor ºi faptã, pe când infractorul este motivat de diminuarea responsabilitãþii sale în cauzã":
a. tensiunea comportamentului expresiv
b. demersul contradictoriu
c. intimitatea, stresul ºi riscul
d. opozabilitatea intereselor
e. opozabilitatea intereselor
Raspuns: d

21) Care dintre planurile situaþionale este caracterizat de faptul cã "datele despre comiterea infracþiunii, probelor materiale ºi informaþionale sunt cunoscute numai de anchetator":
a. planul situaþional ascuns
b. planul situaþional necunoscut
c. planul situaþional orb
d. planul situaþional deschis.
Raspuns: c

22) În care dintre strategiile de interogare se identificã mai întâi "veriga slabã"?
a. interogatoriul pentru verificarea alibiului
b. interogatoriul prin tactica complexului de vinovãþie
c. interogarea unui participant despre activitatea celorlalþi
23) Cãrei categorii de infractori se recomandã a li se administra probele în mod gradual, ca strategie de interogare?
a. infractori recidiviºti
b. infractori ocazionali
c. infractori primari
Raspuns: c

24) Cum se numeºte strategia de interogare în care "procedeul este ofensiv ºi constã în ascultarea aceluiaºi învinuit de cãtre doi sau mai mulþi anchetatori care s-au pregãtit special pentru aceasta":
a. interogatoriul detaliat
b. interogatoriul încruciºat
c. intereogatoriul sistematic
Raspuns: b

25) În ce situaþie infractorul realizeazã "un construct mintal cognitiv-demonstrativ parþial acoperit faptic prin care cautã: în timp - sã rãmânã cât mai aproape de timpul comiterii; în spaþiu -cât mai departe de locul comiterii, unde îºi face simþitã prezenþa":
a. în situaþia când este dat în urmãrire generalã
b. în situaþia când i s-a impus interdicþia de a pãrãsi o localitate
c. în situaþia când îºi fabricã un alibi
Raspuns: c

26) Cãrei strategii de interogare îi sunt caracteristice:
asociaþiile de idei
lapsusurile
actele simptomatice
uitarea de cuvinte ºi nume proprii
a. interogatoriul detaliat
b. interogatoriul prin tehnica complexului de vinovãþie
c. interogatoriul încruciºat
d. interogatoriul psihanalitic
e. interogatoriul repetat
Raspuns: d

27) Care sunt condiþiile de respectat în cazul recunoaºterilor de persoane din grup (de cãtre martor)? A - grupul sã fie format din bãrbaþi ºi femei B - grupul sã nu fie mai mare de ºapte persoane
C - persoanele din grup sã reprezinte semnalmente ºi vestimentaþie asemãnãtoare
ºi vârste apropiate
D - persoanele din grup sã participe voluntar la formarea grupului
E - persoana de recunoscut sã îºi aleagã singurã locul în cadrul grupului
F - persoana care face recunoaºterea, sã fie de acelaºi sex cu persoana care trebuie recunoscutã
G - persoana care face recunoaºterea, sã îl identifice pe cel recunoscut prin "punerea mâinii pe acesta"
H - activitãþile procedurale de recunoaºtere (respectiv procesul-verbal), sã fie semnat de martorii asistenþi
a. A+B+C+D
b. C+E+G+H
c. A+B+G+H
Raspuns: b

28) Care dintre tipurile de anchetatori se caracterizeazãprin: "atitudine rigidã, gravã, cu accent de solemnitate, impunându-ºi la modul imperativ voinþa de interlocutor":
a. anchetatorul cabotin
b. anchetatorul amabil
c. anchetatorul terþiar
d. anchetatorul autoritar
e. anchetatorul temperat
Raspuns: d

29) Care este denumirea realitãþii psihologice pe identificarea cãreia se bazeazã detecþia comportamentului simulat, ºi definitã ca fiind: "realitate a conºtiinþei infractorului, filmul netrucat ºi netrucabil al derulãrii infracþiunii, autoimplementat secvenþã cu secvenþã, în memoria infractorului": a. temperament
b. memorie latentã
c. matrice infracþionalã
d. matrice moralã
e. matrice psihanaliticã
Raspuns: c

30) Fundamentarea ºtiinþificã a utilizãrii tehnicii polygraph (detectorul de minciuni) se bazeazã pe
douã principale realitãþi. Selecþionaþi-le din variantele oferite:
A - raþionarea excesivãºi interorizarea stãrii de nevinovãþie (ca sentiment)
B - o minciunã spusã conºtient, pe lângã efortul mintal pe care-l necesitã, produce
ºi o anumitã stare de tensiune emoþionalã (teama de a fi descoperit)
C - activitatea psihicã este comutatã asupra conºtientizãrii pericolului
D - producerea tensiunii emoþionale îºi are originea în declanºãrile involuntare ale
sistemului neurovegetativ (care nu pot fi supuse autocontrolului), concomitent
conºtientizãrii pericolului ºi trezirea prin aceasta a instinctului de
autoconservare
a. A+B+C
b. B+D
c. A+D
Raspuns: b

31) Indicaþi parametrii psiho-fiziologici monitorizaþi în diagramele polygraph:
A - miºcãrile musculare
B - secreþia de salivã
C - secreþia sudoriparã
D - temperatura pielii
E - modificãri puls - T.A.
F - reacþia electrodermicã
G - modificãrile lumenului pupilar
H - reacþia respiratorie
a. A+E+F+H
b. A+B+E+H
c. B+E+G+H
d. B+E+F+H
Raspuns: a

32) Menþionaþi care este condiþia obligatorie (sub amendamentul invalidãrii juridice), în efectuarea examinãrilor polygraph:
a. subiectul sã fi împlinit vârsta de 16 ani
b. subiectul sã fi comis infracþiuni cu violenþã
c. subiectul sã-ºi fi declarat consimþãmântul scris la examinare.
Raspuns: c

33) Care sunt categoriile de persoane exceptate de la testãrile polygraph:
A - femeile gravide
B - bolnavii psihic
C - suferinzii cardiaci
D - suferinzii pulmonari
E - persoanele anchetate excesiv
F - minorii
G - alcoolicii cronici
H - persoanele care nu-ºi exprimã acordul (consimþãmântul scris)
I - persoanele de vârstã înaintatã
J - orice alte persoane care din varii motive (rãmâne la aprecierea expertului psiholog), pot îngreuna acurateþea concluziilor
a. A+B+C+D+E+F+G+H+I+J
b. B+C+D+E+H+I+J
c. A+B+C+G+H+I+J
Raspuns: a

34) Alegeþi variantele corecte (dupã practica criminalisticii române în materie), cu privire la statutul
legal ºi forþa probantã a concluziilor expertizelor polygraph:
A - are forþã probantã fiind prevãzutã de lege
B - nu este interzisã expres de lege
C - are valoarea unor indicii orientativi, utilizaþi în cadrul urmãririi penale ºi a primelor cercetãri
D - are forþã probantã în contextul coroborãrii cu alte probe
E - este interzisã de lege
a. B+C
b. A+E
c. C+D
Raspuns: a

35) Selecþionaþi condiþiile pe care trebuie sã le îndeplineascã întrebãrile puse inculpatului în cadrul
interogatoriului (anchetei), specific cercetãrii judecãtoreºti:
A - sã nu fie obositoare ºi lungi
B - sã nu fie adresate repede
C - sã fie clare ºi precise
D - sã fie formulate la nivelul de înþelegere a celui interogat
E - sã fie adresate în limbajul juridic
F - sã nu sugereze rãspunsul
G - sã nu-l punã în încurcãturã pe învinuit
H - sã-l oblige pe învinuit sã relateze ºi sã nu determine rãspunsuri doar de "DA" ºi "NU"
a. C+D+F+G+H
b. A+B+C+G+H
c. A+C+D+F
Raspuns: a

36) Selecþionaþi componentele emotiv-afective ale personalitãþii judecãtorului, apte sã provoace
disfuncþii de evaluare în cauzã:
A - gândirea analiticã
B - memoria latentã
C - simpatia faþã de învinuit
D - intuiþia
E - prejudecãþile
F - antipatia faþã de învinuit
a. A+C
b. A+D
c. C+F
Raspuns: c

37) Selecþionaþi principalele caracteristici ale memoriei judecãtorului:
A - memoria cifrelor
B - memoria latentã
C - memoria de lungã duratã
D - memoria vizualã
E - memoria de scurtã duratã
a. A+B
b. C+E
c. C+D+E
Raspuns: b

38) Selecþionaþi principalele caracteristici ale gândirii judecãtorului:
A - intindere
B - rapiditate
C - claritate
D - profunzime
E - creativitate
F - rigoare
G - reflexie criticã
a. C+D+F+G
b. A+B+C+D
c. A+B+F+G
Raspuns: a

39) Cum se numeºte "capacitatea judecãtorului de a intui ºi înþelege motivele, stãrile afective, rolul real sau fictiv, reacþiile ºi atitudinile justiþiarilor":
a. capacitate senzorio-perceptivã
b. integritate cognitivã
c. empatie
Raspuns: c

40) Care instituþie de drept întâlnitã pe terenul judecãþii se fundamenteazã pe "forþa convingerii intime, existenþa unei coloane vertebrale profesionale ºi de conºtiinþã, simþul etic ºi juridic al judecãtorului"?
a. rechizitoriul
b. sentinþa
c. opinia separatã
d. referatul de terminare a urmãririi penale
Raspuns: c

41) Care sunt componentele algoritmului formãrii convingerii intime a judecãtorului?
A - trãirea psihicã de nezdruncinat (pãrerea fermã)
B - echivalenþa stãrii de fapt cu cea de drept
C - echilibrul mental afectiv sufletesc al judecãtorului
D - gândirea reflexivãE - logica simbolicã
F - sentimentul cã nu a greºit
a. A+B+C+F
b. A+B+D+E+F
c. B+C+D+E+F
Raspuns: a

42) Selecþionaþi principalele calitãþi cerute în profesia de avocat:
A - facultatea de a argumenta ºi construi
B - capacitatea de memorare
C - imaginaþia creatoare
D - gândirea reflexivã
E - spirit de sintezã
F - spirit critic
G - adaptabilitate
a. A+C+E+F+G
b. A+C+D+E
c. B+C+E+F+G
Raspuns: a

43) Completaþi definiþia argumentãrii, selecþionând termenii adecvaþi: "Argumentaþia este o acþiune intelectualã ...... (1), prin care avocatul prezintã probe ºi dovezi legate prin ...... (2), în scopul de a ...... (3) ºi a ...... (4) atât juriul, cât ºi auditoriul de ...... (5) punctelor sale de vedere, a tezelor ºi ideilor susþinute în fapt ºi drept":
A - probitatea
B - autenticitatea
C - raþionalã
D - demonstra
E - raþionamente
F - convingere
G - selectivitatea
a. 1-C, 2-E, 3-D, 4-F, 5-A
b. 1-B, 2-E, 3-D, 4-F, 5-A
c. 1-C, 2-G, 3-D, 4-F, 5-A
Raspuns: a

44) Ce se înþelege prin "capacitatea de influenþare, de a convinge pe cineva sã facã un lucru, sã adopte o anumitã conduitã folosind argumente logice ºi afective"?
a. atitudine
b. temperament
c. persuasiune
d. argumentare
e. empatie
Raspuns: c

45) Enumeraþi procedeele psihologice pe care se bazeazã pledoaria avocatului apãrãrii:
A - explicaþia
B - naraþiunea
C - organizarea topicã
D - clarificarea
E - comparaþia
F - analogia
G - demonstraþia
H - alternativa
a. A+B+C+D+E+F+G+H
b. A+C+D+E+F+G+H
c. A+B+D+E+F+G+H
Raspuns: a

46) Definiþi eroarea juridicã, completând urmãtorul text lacunar cu variante de termeni puºi la dispoziþie: "Prin eroare judiciarã înþelegem perceperea, interpretarea, sancþionarea ...... (1) cu ...... (2) sau ...... (3), a datelor ...... (4) ºi ...... (5) ridicate în cadrul procesului de ...... (6)":
A - corectã
B - clarã
C - greºitã
D - bunã-credinþã
E - rea-credinþã
F - faptice
G - juridice
H - intenþionate
I - culpabile
J - înfãptuire a justiþiei
a. 1-A, 2-D, 3-E, 4-F, 5-B, 6-J
b. 1-C, 2-D, 3-E, 4-F, 5-G, 6-J
c. 1-B, 2-C, 3-E, 4-F, 5-G, 6-J
Raspuns: b

47) Selecþionaþi afirmaþiile care explicã "PARADOXUL PENITENCIAR":
A - în detenþie pot sã aparã efecte de corupþie reciprocã a deþinuþilor, având loc un proces de socializare inversã
B - inexistenþa spaþiului personal ºi absenþa unui refugiu
C - condamnatul se simte eliminat de societate, astfel încât îºi dezvoltã o tehnicã de reacþie faþã de controlul formal
D - tratamentul diferenþiat în mediul privativ, nu este o discriminare
a. A+C
b. A+B
c. B+C
d. C+D
Raspuns: a

48) Cãrui tip de infractor (deþinut) îi corespunde urmãtoarea descriere: "Acesta are un comportament repetitiv obiºnuit, care face sã apese o ameninþare gravã asupra securitãþii semenilor sãi prin agresivitate persistentã ºi indiferenþã absolutã în privinþa consecinþelor"?
a. infractor dificil
b. infractor primejdios
c. infractor inveterat
Raspuns: c

49) Selecþionaþi tulburãrile implicate în "IMATURIZAREA CARACTERIALÃ", specificã
deþinuþilor recidiviºti:
A - debilitate mintalã
B - instabilitate afectivã
C - abandonul ºcolar
D - autocontrol ineficient
E - impulsivitate, agresivitate
F - conformism
G - subestimarea greºelilor
H - respingerea normelor
a. B+D+E+G+H
b. A+B+D+E+G
c. B+C+E+G+H
Raspuns: a

50) Selecþionaþi caracteristicile psihologice ale infractorului recidivist:
A - tendinþa de a acþiona în bandã
B - comunicarea în jargon
C - inadaptarea socialã
D - labilitatea emoþionalã
E - vanitos ºi egocentric
F - ostil dezvoltãrii (reactiv)
G - stimulat de aprobare
a. A+C+E+F+G
b. A+B+E+F+G
c. B+C+E+F+G
Raspuns: a

51) Care dintre fenomenele psiho-sociologice menþionate mai jos corespund urmãtoarei descrieri: "Acest lucru determinã o gamã complexã de frãmântãri psihice ºi psiho-sociale, începând cu criza de detenþie manifestatã de la închiderea în carapacea tãcerii, pânã la comportamente agresive ºi autoagresive"?
a. agresivitatea ºi violenþa
b. panica
c. ºocul depunerii (încarcerãrii)
d. stresul
e. suicidul
Raspuns: c

52) Cãrei forme de comporatment penitenciar i se poate atribui urmãtoarea caracterizare: "Interiorizarea, izolarea deþinutului primar de comunitatea celorlalþi deþinuþi ºi de viaþa din penitenciar, construindu-ºi o lume imaginarã, unde încearcã sã se refugieze"?
a. comportament agresiv
b. comportament defensiv
c. comportament de consimþire
d. comportament de integrare
Raspuns: b

53) Identificaþi efectele sentimentului de simpatie (compasiune) resimþite de martori:
A - estompeazã împrejurãrile acuzatoare
B - deformeazã momentul recepþiei
C - contribuie la fenomenul iluziei
D - evidenþiazã circumstanþele atenuante
a. A+D
b. B+C
c. B+D
Raspuns: a

54) Care sunt efectele faptului cã martorul ar putea fi implicat (amestecat) în vreun fel în fapta
penalã?
A - martorul pãstreazã tãcerea
B - martorul apeleazã la relaþiile sale
C - martorul prezintã fals realitatea
D - martorul îndreaptã bãnuielile spre persoane nevinovate
a. A+C+D
b. B+D
c. A+B+C
Raspuns: a

55) Ce este mitomania vis-á-vis de minciunã?
a. obiceiul de a se justifica în situaþii de inculpare
b. tendinþa de a raþionaliza datele faptelor
c. tendinþa patologicã de a denatura lucrurile
56) Identificaþi trãsãturile dominante ale minorului recidivist:
A - autoculpabilizarea
B - spiritul practic
C - conºtiinþa juridicã
D - precocitate
E - perfidie (viclenie)
F - duplicitate (simulare)
a. B+D+E+F
b. A+B+C
c. A+D+F
Raspuns: a

57) Ce face anchetatorul când are îndoieli asupra stãrii psihice a minorului?
a. solicitã internarea urgentã a acestuia
b. studiazã fiºa medicalã a acestuia
c. ordonã o expertizã medicalã
Raspuns: c

58) În situaþia când minorul nu spune adevãrul organul de urmãrire penalã poate recurge la persoana care îl asistã ºi care îi poate da sfaturile necesare pentru a fi sincer?
a. da
b. nu
Raspuns: a

59) Pentru ce este utilizatã tactica "ascultãrii repetate" a martorilor?
A - pentru ca martorii sã reþinã mai bine datele
B - pentru ca martorii sã se familiarizeze cu audierile
C - pentru completarea ºi precizarea depoziþiilor iniþiale
D - înlãturarea unor contradicþii
a. C+D
b. A+B
c. A+C+D
Raspuns: a

60) Ce presupune "persistenþa în eroare"?
a. martorul deformeazã voit realitatea
b. martorul opteazã pentru una din alternativele posibile
c. martorul este supus fenomenului de iluzie
Raspuns: b

61) Ce fel de întrebãri se pun martorului de rea-credinþãpentru a-i demonstra falsitatea relatãrilor sale?
a. întrebãri referitoare la raporturile sale cu pricina ºi pãrþile
b. întrebãri referitoare la antecedentele sale
c. întrebãri imprevizibile cu privire la împrejurãri de detaliu
Raspuns: c

62) Apreciaþi sub aspectul corectitudinii urmãtorul enunþ privind revenirea martorului asupra primei sale depoziþii "retractarea se poate produce spontan sub influenþa unor forþe lãuntrice, afective sau forþe strãine (externe), dar întotdeauna este rezultatul unor temeiuri serioase":
a. total corect
b. parþial corect
c. incorect
Raspuns: a

63) De ce se recomandã ca în cabinetul de interogare sã nu intre ºi alte persoane în afarã de anchetator?
a. pentru ca în caz de atac, anchetatorul sã se apere mai bine
b. pentru ca anchetatorul sã nu fie sustras de la tema anchetei
c. pentru ca învinuitul sã-ºi învingã teama ºi ruºinea într-o relaþie interpersonalã de încredere
Raspuns: c

64) Atitudinea caracterizatã prin "umeri cãzuþi, trunchiul înlcinat în faþã, capul plecat, mâinile
întinse de-a lungul corpului" denotã:
A - stare de agitaþie
B - stare de atac
C - stare de obosealã
D - stare depresivã
E - stare optimistã
F - atitudine defensivã
a. C+D+F
b. A+B+C
c. B+C+F
Raspuns: a

65) Care categorie de gesturi permit a se interpreta "dinamica personalitãþii"?
a. gesturile retorice
b. gesturile reactive
c. gesturile instrumentale
Raspuns: c

66) Ce componentã somato-morfo-expresivã "reprezintã ansamblul modificãrilor expresive la care participã pãrþile mobile ale feþei: ochii, sprâncenele, fruntea, gura, maxilarele, obrajii"?
a. gesturile
b. mersul
c. atitudinea
d. mimica
Raspuns: d

67) Ce metodã specificã investigaþiei personalitãþii se defineºte prin "concentrarea tuturor mecanismelor senzoriale prin care omul ia act de structura unui obiect sau de particularitãþile desfãºurãrii unui fenomen"?
a. metoda testelor proiective
b. metoda statisticã
c. metoda observaþiei
Raspuns: c

68) Ce semnificã faptul cã în interogatoriu direcþia privirii - celui anchetat -este în jos, în lateral sau este oscilantã?
A - respect
B - sfidare
C - umilinþã (ruºine)
D - vinovãþie
E - agresivitate
a. C+D
b. A+B+E
c. D+E
Raspuns: a

69) Ce trãsãturã comportamentalã se defineºte prin "caracterul brusc al rãspunsurilor ºi descãrcãrile sacadate ale reacþiilor"?
a. egoismul
b. insensibilitate afectivã
c. impulsivitatea
Raspuns: c

70) Identificaþi cele patru tipuri temperamentale:
A - blasfemicul
B - colericul
C - androginul
D - sanguinicul
E - metastaticul
F - flegmaticul
G - melancolicul
a. B+D+F+G
b. A+B+C
c. D+E+F+G
Raspuns: a

71) Care tip de temperament este caracterizat astfel: "liniºtit, calm, imperturbabil, lent în miºcãri, nu are reacþii emoþionale vii ºi rapide, deseori indiferent ºi greu impresionabil":
a. sanguin
b. flegmatic
c. melancolic
d. coleric
Raspuns: b

72) Cãrui comporatment specific investigaþiilor judiciare îi este caracteristic urmãtorul tablou simptomatic: "negãri stereotipe, evitarea privirii, latenþe în rãspunsuri, spasm glotic, sudoraþie, tremorul vocii ºi tremurul mâinilor":
A - comportamentul anchetatorului patern
B - comportamentul persoanei sincere
C - comportamentul autorului faptei (fãptuitorului)
D - comportamentul martorului mincinos
E - comportamentul victimei mincinoase
F - comportamentul martorului sincer
a. C+D+E
b. A+B+F
c. C+D
Raspuns: a

73) Apreciaþi din punct de vedere al corectitudinii urmãtorul enunþ: "Labilul emoþional (chiar fãrã a fi vinovat) va reacþiona ºi-ºi va argumenta spusele împovãrat de disconfortul inhibant al temerii naturale, pe care o resimte faþã de implicaþiile conjuncturale referitoare la învinuire":
a. corect
b. parþial corect
c. incorect
Raspuns: b

74) Identificaþi numele cercetãtorilor români care efectueazã experimente în materia psihologiei
mãrturiei ºi martorului:
A - prof. Nicolae Minovici - exp. vizând sinuciderea martorilor
B - prof. Tiberiu Bogdan - exp. din Halele Obor
C - prof. Nicolae Mitrofan - exp. martorilor de rea-credinþã
D - prof. Alexandru Roºca - exp. fidelitãþii martorilor - Cluj
a. B+D
b. A+C
c. A+D
Raspuns: a

75) Care trãsãturã de personalitate este caracterizatã prin "decalajul persistent între procesele cognitive ºi afective în favoarea acestora din urmã":
a. frustrarea
b. imaturitatea intelectualã
c. imaturitatea afectivã
d. hipersensibilitatea
Raspuns: c

76) Care trãsãturã de personalitate este caracterizatã prin "stare emoþionalã resimþitã în plan afectivcognitiv ca o stare dezorganizatoare de crizã faþã de o complexitate de privaþiuni, obstacole":
a. complexul de inferioritate
b. imaturitatea afectivã
c. frustrarea
d. angoasa
Raspuns: c

77) Care este tendinþa omuciderilor criminalilor în serie în raport cu factorul timp:
a. se diminueazã
b. rãmâne constantã
c. tendinþã crescãtoare
Raspuns: c

78) Ce trãsãturi de personalitate determinã la criminalul în serie "atât calmul cât ºi sângele rece" cu
care sunt comise actele violente:
A - hiperexcitabilitatea
B - impulsivitatea
C - indiferenþa afectivã
D - egocentrismul
a. C+D
b. A+B
c. B+D
Raspuns: c

79) Cum se numeºte forma vinovãþiei fãptuitorului dacã acesta "prevede rezultatul socialmente periculos ºi urmãreºte producerea acestuia prin utilizarea resurselor sale fizice ºi psihice":
a. culpã din neglijenþã
b. intenþie indirectã
c. praeterintenþie
d. intenþie directã
Raspuns: d

80) Cum se numeºte forma vinovãþiei fãptuitorului dacã acesta "prevede rezultatul socialmente periculos ºi deºi nu-l urmãreºte acceptã posibilitatea producerii acestuia":
a. intenþie indirect
b. culpã cu superficialitate
c. praeterintenþie
d. intenþie directã
Raspuns: a

81) Cum se numeºte forma vinovãþiei fãptuitorului dacã acesta "prevede rezultatul socialmente periculos, dar crede fãrã just temei cã acesta nu se va produce":
a. praeterintenþie
b. culpã din neglijenþã
c. culpã cu superficialitate
d. intenþie directã
Raspuns: c

82) Cum se numeºte forma de vinovãþie a fãptuitorului dacãacesta "nu prevede rezultatul socialmente periculos, deºi putea ºi trebuia sã-l prevadã":
a. intenþie directã
b. praeterintenþie
c. culpã din neglijenþã
d. culpã cu superficialitate
Raspuns: c

83) Vinovãþia din punct de vedere psihologic este rezultatul interacþiunii:
a. afectivitãþii ºi instinctelor
b. conºtiinþei cu voinþa
c. voinþa ºi agresivitatea
Raspuns: b

84) Cum definim situaþia în care "voinþa liber exprimatã" nu este conformã cu "voinþa internã":
a. voinþã consensualã
b. voinþã alteratã (viciatã)
c. voinþã liber asumatã
Raspuns: b

85) În ce constã "proba testimonialã ca factor de eroare":
A - audierea obositoare a martorilor
B - tãcerea martorilor din teamã, interes sau indiferenþã
C - testarea comportamentului simulat al martorilor
D - denaturarea adevãrului din fricã, interes sau rea-credinþã
a. B+D
b. A+B
c. C+D
Raspuns: a

86) În ce constã "competenþa ca factor de eroare":
A - admiterea unor probe fãrã suficientã fundamentare ºtiinþificã
B - aprecierea concluziilor în coroborare cu alte mijloace relevante de probã
C - ignorarea experienþei ºi rezultatelor practicii în speþe similare
a. A+C
b. A+B
c. B+C
Raspuns: c

87) În ce constau "exigenþele moral-juridice ºi etice ca surse de eroare":
A - influenþarea moralã sau materialã a magistratului
B - formarea convingerii intime a magistratului sub imperiul relei-credinþe
C - formarea intimei convingeri a magistratului la luminile propriei conºtiinþe în
spiritul legii ºi bunei-credinþe
a. A+B
b. B+C
c. A+C
Raspuns: b

88) Care este percepþia deþinutului despre timp?
A - poziþie activã, competitivã, reconstructivã
B - poziþie coercitivã, apãsãtoare, artificialã
C - poziþie revendicativã, proiectatã în trecut
D - viitorul incert ºi nesigur
a. B+D
b. A+B
c. B+C
Raspuns: c

89) Care sunt factorii favorizanþi "principiului deschiderii mediului privativ":
A - creºterea infracþiunilor comise de minori ºi tineri
B - nereuºita detenþiei de a scade criminalitatea
C - aspectul dezumanizant al întemniþãrii
D - etichetarea socialã a deþinuþilor
a. B+C
b. A+C
c. A+B
Raspuns: a

90) Identificaþi tulburãrile specifice "imaturizãrii caracteriale":
A - raþionalizarea excesivã
B - instabilitatea afectivã
C - violenþa comportamentalã
D - autocontrol insuficient
E - impulsivitate - agresivitate
F - inhibiþie cognitivã
G - subestimarea greºelilor
H - respingerea normelor
a. B+D+E+G+H
b. A+B+C+D
c. A+D+E+F+H
Raspuns: a

91) Care este atmosfera "climatul" specific în grupul deþinuþilor cu temperament "flegmatic":
a. liniºte meditativã
b. climat rece - indiferent
c. activism controlat
d. tensiune cu raptusuri agresive
Raspuns: b

92) Care este atmosfera "climatul" specific grupului deþinuþilor cu temperament "coleric":
a. climat rece - indiferent
b. activism controlat
c. tensiune cu raptusuri agresive
d. liniºte meditativã
Raspuns: c

93) Care este atmosfera "climatul" specific grupului deþinuþilor cu temperament "sanguin":
a. liniºte meditativã
b. activism controlat
c. climat rece - indiferent
d. tensiune cu raptusuri afective
Raspuns: b

94) Care este atmosfera "climatul" specific grupului deþinuþilor cu temperament "melancolic":
a. activism controlat
b. liniºte meditativã
c. climat rece - indiferent
d. tensiune cu raptusuri afective
Raspuns: b

95) Din ce motive deþinutul se proiecteazã ca neîmpãcat, revendicativ, ostil ºi victimizat vis-á-vis de pedeapsã:
a. pedeapsa este prea micã
b. pedeapsa este prea mare
c. pedeapsa este nedreaptã
Raspuns: c

96) Care este reacþia resimþitã de deþinut faþã de "apariþia neaºteptatã a unui obstacol real sau imaginar care inverseazã fluxul normal al acþiunii, creând o dificultate majorã, dezorganizând individul ºi aducându-l într-o situaþie de crizã":
a. stare de agresivitate
b. stare de defensivã
c. stare de frustrare
Raspuns: c

97) Din perspectiva "teritorialitãþii" apreciaþi care este "zona intimã":
a. pânã la 45 cm
b. pânã la 1,5 m
c. pânã la 2 m
Raspuns: a

98) Din perspectiva "teritorialitãþii" apreciaþi care este "zona personalã":
a. între 45 - 120 cm
b. între 2 - 2,5 m
c. între 2,5 - 3,5 m
Raspuns: a

99) Din perspectiva "teritorialitãþii" apreciaþi care este "zona socialã":
a. între 1,2 - 3,6 m
b. între 2. - 2,5 m
c. între 1,5 - 4 m
Raspuns: a

100) Alegeþi variantele corecte (dupã practica criminalisticii române în materie), cu privire la statutul
legal ºi forþa probantã a concluziilor expertizelor polygraph:
A - are forþã probantã fiind prevãzutã de lege
B - nu este interzisã expres de lege
C - are valoarea unor indicii orientativi, utilizaþi în cadrul urmãririi penale ºi a primelor cercetãri
D - are forþã probantã în contextul coroborãrii cu alte probe
E - este interzisã de lege
a. B+C
b. A+E
c. C+D
Raspuns: a


Top
  
 
 Post subject: psihologie judiciara
PostPosted: 01/03/2007 23:35 
Offline
Membru
Membru

Joined: 30/01/2007 16:53
Posts: 5
Location: bucuresti
Reputation point: 0
este sigur raspunsul de la intrebarea 88 ?Ma obsedeaza intrebarea asta .Am vazut la altii variante corecte de raspuns c si d.


Top
  
 
 Post subject: psihologie judiciara
PostPosted: 01/03/2007 23:37 
Offline
Membru
Membru

Joined: 30/01/2007 16:53
Posts: 5
Location: bucuresti
Reputation point: 0
pardon,b si d


Top
  
 
 Post subject: psihologie judicira
PostPosted: 01/03/2007 23:39 
Offline
Membru
Membru

Joined: 30/01/2007 16:53
Posts: 5
Location: bucuresti
Reputation point: 0
Va doresc tuturor celor ce dati examen duminica la psihologie judiciara,multa ,multa bafta !


Top
  
 
 Post subject: psihologia judiciara
PostPosted: 06/03/2007 10:40 
Offline
Membru
Membru

Joined: 05/03/2007 13:23
Posts: 1
Reputation point: 0
are cineva raspunsurile la psihologia judiciara an 1 adm publica constanta
sunt 200 de intrebari
merci

edit by mishu

Poate aici te ajuta cineva!!


Top
  
 
 [ 7 posts ] 

All times are UTC + 2 hours


Who is online

Users browsing this forum: CommonCrawl [Bot] and 4 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Jump to:  
Furnizat de phpBB | phpBB România
Afiliaţi: Lucrări de licenţă | Lucrări la comandă | Reparaţii televizoare | Divina's Boutique | Livrare cadouri în Spania
Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici