SPIRU HARET

Forumul studenţilor
Last visit was: 22/07/2024 01:45 It is currently 22/07/2024 01:45
Daţi-ne like pe pagina oficială de FaceBook

Advertisement


All times are UTC + 2 hours

Forum rules


Citiţi regulamentul înainte de a scrie pe forum
Folosiţi Image căutarea înainte de a deschide un subiect nou [ 11 posts ] 
Author Message
PostPosted: 13/02/2007 11:45 
Offline
Membru
Membru

Joined: 13/02/2007 09:23
Posts: 2
Reputation point: 0
Drept adminAdministratia publica.(se identifica)=1 B
Administratia publica înseamna:=3 A+C
Activitatile executive cu caracter de prestatie se realizeaza=2 A+B
Administratia publica este=2 A+B+C
Administratia publica:(A. privita ca sistem)=3 A+C
Atributia publica este definita ca fiind:=2 B
Administratia publica în acceptiunea de activitate:=2 B+C
Atrib. generale ale Presedintelui României privesc:=1 A+B
Atrib. Presedintelui ..ca sef al Executiv..(lconsultarea) =4 A+B+C
Atrib. Presedintelui.. ca sef al Executiv..(desemnarea):=3 C
Autoritatile administrative autonome se pot înfiinta:=3 C
Actele admin. adopt. sau emise de inst. admin. auton.=1 A+B
Actele cu caracter normativ emise de prefect:=4 A+B+C+D
Actele emise de primar se contrasemneaza de catre=2 B
Actele Guvernului se adopta:=1 A
Agentia Nationala a Functionarilor Publici este:=3 C
Ca activitate, administratia publica este formata din=2 A+B+C+D
Compet. organelor administratiei publice:=4 A+B+C
Compet. generala a organelor admin.publice ...=3 A+C
Competenta este de trei feluri=1 A+B
Cea mai des întâlnita categorie de raporturi juridice =1 A
Competenta org. adm.publice este(acel element)=2 B
Competenta org. adm.publice este(ansamblul atrib)=1 A
Capacitatea de drept administrativ reprezinta:=3 C
Consti. Român.face referire la urmat. servicii publice:=3 A+C
Cvorumul necesar pentru sedintele Guvernului =2 B
Consiliile locale si judetene sunt:=1 A
Consiliile locale si primarii sunt:=3 A+C
Consiliul judetean este:=2 B
Consiliile locale si consiliile judetene se aleg:=2 B+C
Consiliul local îsi desfasoara activitatea în cadrul:=1 A+B
Consiliul local poate fi dizolvat în situatia în care:=3 C
Consiliul judetean îsi desfasoara activitatea:=3 C
Consiliul judetean se dizolva de drept în una din ...=3 C
Calitatea de primar sau viceprimar ..incompatibila..=1 A(cons. local)
Calitatea de presed.sau de vice. ..este incompatibila=4 A+B+C
Calitatea de primar sau viceprimar este incompatibila =3 A+C
Categoria înalt. function.publici cuprinde... functii:=3 A+C
Categoria înalt. function.publici de conducere cuprinde..:=3 C
Calitatea de functionar public. incompatibila cu(exercitarea)=4 A+B+C
Calitatea de functionar public. incompatibila cu(calitatea)=3 A+C
Constituie abateri disciplinare savârsite de functionarii publici:=1 A+B
Centralizarea administratiei publice presupune:=3 C
Consiliul local, ca autoritate publica:=3 A+C
Consiliile locale sunt:=1 A
Consiliul local este considerat dizolvat de drept când:=1 A+C
Consiliul judetean este dizolvat de drept:=1 A+C
Calitatea de primar este incompatibila cu:=1 B+C
Candidatul pentru functia de prim - ministru este...=2 B
Definitia functiei publice:=2 A+B+C+D
Dreptul administrativ reprezinta:=4 A+B+C
Eliberarea din functie sau sanctionarea.. .secretarului..=1 A
Este element component obligatoriu al org. admin...=3 C
Faptul administrativ:=2 A+B+C+D
Functiile publice pot fi clasificate dupa criteriul:=4 A+B+C
Functiile publice de executie sunt structurate:=1 A
Functia publica:=4 A+B+C
Functionarul public este în conflict de interese ..=3 C
Functia de membru al Guvernului înceteaza:=1 A+B+C
Functia de membru al Guvernului este compatibila cu:=2 B
Functia de membru al Guvernului înceteaza prin:=1 A+B+C
Functia de membru al Guvernului este incompatibila:=2 B
Functia publica se caracterizeaza prin urm.trasaturi:=3 A+C
Guvernul este:=4 A+B+C
Guvernul îndeplineste:=3 A+C
Guvernul îsi exercita mandatul pâna la data:=3 A+C
Guvernul este alcatuit din:=1 A
Guvernul poate adopta:= 4 A+B+C
Guvernul raspunde politic în fata:=3 C
Hotararile adoptate de cons. Local = 4 A+B+C
Hotarârile consiliului local=2 B
Institutia publica:=3 C
Institutiile publice:=2 B+C+D
Institutia prefectului este:=2 B
Institutia prefectului îsi desfasoara activitatea:=3 A+C
Institutiile autonome ale ad. publ.centrale îsi desf.activ.=2 B+C
Indicati care dintre actele ...fac parte din categoria izvoarele=3 A+C
Întotdeauna unul dintre subiec.raportului de dr.ad. este=1 A+B
În cazul organelor administratiei publice:=3 C
În structura organizatorica a ministerelor fac parte:=4 A+B+C
În realizarea atributiilor ce îi revin, prefectul poate:=4 A+B+C
În exercitarea atributiilor .. primarul emite:=1 A
În raport cu nivelul studiilo.., functiile publice se împart..=1 A
În sens material, administratia publica reprezinta:=2 B+C
În cazul Guvernului României ... tipuri de raspundere:=1 A+B
În calitatea sa de supraveghetor .., prefectul=-4 D
În exercitarea atributiilor sale Prefectul emite:=3 A+D
În exercitarea atributiilor ce-i revin consiliul local adopta:=3 C
În exercitarea atributiilor sale ministrul emite :=1 A+B
Încetarea raportului de serviciu are loc prin eliberarea...=1 A+B
În exercitarea atributiilor sale primarul emite:=4 A
Înfiintarea serviciilor publice este determinata:=1 A+B
Limita maxima a mandatului Guvernului =1 A+B
Mandatul Guvernului înceteaza la:=2 B
Mandatul primarului este suspendat de drept..=3 C
Mandatul primarului înceteaza de drept:=1 A+B+C
Ministerele, ca organe centrale de specialitate:=3 C
Mandatul Guvernului poate înceta prin:=2 A+B
Modificarea raportului de serviciu are loc prin:=3 C
Mandatul primarului înceteaza înainte de termen:=1 A+B
Mandatul de consilier ..poate înceta înainte de termen:=2 B
Mandatului de membru al Guvernului înceteaza:=4 A+B+C
Mijloacele materiale ale serviciilor publice sunt asigurate..=3 C
Mijloacelor materiale .. li se poate aplica..=1 A+B
Notiunea de organ al administratiei publice:=1 A+B
Organele administratiei de stat se înfiinteaza prin:=2 B
Organele si autoritatile administratiei publice...=2 B+C
Organele de specialit.ale ad. publ.centrale..=5 A+B+C+D
Principiul ierarhiei este expresia raporturilor stabilite între=1 B+C
Principiul fundamental al administratiei publice este=1 A
Pe baza competentei ce le-a fost conferita....=1 A+B
Potrivit competentei care le este acordata prin lege...=3 A+C
Prin structura teritoriala a sistemului ad. publ.se întelege:=3 C
Prin sarcinile sistemului administratiei publice se înteleg=4 A+B+C
Prin serviciu public, se întelege:=4 A+B+C
Prin statutul sau, prefectul se gaseste într-o situatie de:=4 C
Pentru a ne afla în prezenta unor servicii publice...= 1 A+B
Potrivit criteriului terit.org. admin. publice se împart în:=2 B
Presedintele României emite:=4 A+B+C
Pot fi atacate în contencios .. decret.emise de Pres.Rom=3 C
Proiect.de hot.si de ord.supuse adopt.Guv..initiate de:=1 A+B
Prefectul este numit:=1 A+B
Prefectul si subprefectul fac parte din categoria:=1 A
Pentru a ocupa functia de prefect,... conditii:=4 A+B+C
Pentru îndeplinirea atributiilor ...prefectul emite:=3 C
Primaria este:=4 A+B+C
Prevederile Legii nr.188/1999 ...nu se aplica(parlament)=4 A+B+C
Prevederile Legii nr.188/1999 ..nu se aplica:(guvern)=2 B+C
Pot beneficia de statute speciale proprii functionarii..=2 B+C
Prefectul conduce..urm. unitati administrativ - teritoriale:=4 B+C
Presedintele si vicepresedintele Consiliului judetean:=1 A
Presedintele României îsi exercita mandatul pâna la:=2 B
Presedintele României are rolul:=1 A+B
Presedintele României depune juramântul în fata:=3 C
Prefectul este numit de:=3 C
Pe baza si in execut. legii Guvernul adopta= 4 A+B+C
Presedintele României, conform prevederilor constitutionale=4 A+B+C
Primarul îndeplineste urmatoarele atributii:=2 A+B
Prin deconcentrare administrativa se întelege:=3 B
Prevederile Legii nr.188/1999 ...se aplica:=1 A
Poate intra în raporturi juridice de drept civil:=2 B+C
Poate intra în raporturi juridice de drept administrativ=4 A+B+C
Poate sa aiba capacitate de drept administrativ:=4 A+B+C
Performantele organelor administratiei publice....=1 A
Relatia dintre mediul social si sist. admin......=4 A+B+C
Relatia dintre mediul politic..(med. politic constit.)=3 A+C
Relatia dintre mediul politic.. (intre sist. admin.)=2 B
Relatia dintre mediul politic...(functiile de demnit.)=1 A
Relatia dintre mediul juridic.. =2 B+C
Relatia dintre stiinta administratiei si stiinta dreptului...=2 B
Raporturile de drept administrativ sunt:=2 B
Raporturile de drept administrativ se stabilesc=2 B
Raportul de serviciu al functionarului public poate înceta=4 A+B+C
Raportul de serviciu al functionarului public înceteaza de drept:=3 A+C
Raportul de serviciu va înceta prin destituirea functionarului..=2 B
Raspunderea disciplinara a functionarilor public..=2 B+C
Revocarea membrilor Guvernului apare în situatia:=2 B
Referendumul pentru încetarea mandatului primarului ..=3 C
Resurs. financ. ale organelor ad. publ. pot proveni:=3 A+C
Sunt principii ale administratiei publice=3 C
Sunt principii ale administratiei publice=2 A+B+C
Sunt norm. juridice care form. ramura dr. adm…=4 A+B+C
Sunt izvoare ale dr. ad.(decr. prezid)=4 A+B+C
Sunt izvoare ale dr. ad.(hotararile..)=1 A+B
Sunt elemente ale raporturilor de drept administrativ=1 A+B
Sunt raporturi de drept administrativ=4 A+B+C
Sunt categorii de raporturi de drept administrativ=4 A+B+C
Sunt raporturi juridice de drept administrativ=1 A+B
Sunt organe ale administratiei publice=4 A+B+C
Sunt mijloacele materiale ale organelor ad.publice:=4 A+B+C
Sunt elemente constitutive ale personalit. jurid... =1 A
Sunt persoane juridice:=2 B+C
Structura organizat.a unui organ al ad. publice:=4 A+B+C
Structura functionala a sistemului administratiei publice=1 A+B
Sarcinile de conducere si organizare ale sistemului ad. publ.=4 A+B+C
Serviciul public este definit ca fiind:=2 B+C
Serviciul public poate fi prestat:=3 A+C
Sunt servicii publice realizate direct sau indirect …=2 B+C
Servicii publice pot fi înfiintate:=4 A+B+C+D
Sunt categorii de servicii publice:=4 A+B+C
Serviciile publice care funct. sub forma de organe ...=3 B+D
Serviciile publice care funct. sub forma de institutii... =4 B+C+D
Serviciile publice care functi. sub forma de regii auton...=2 B+C
Sunt criterii de organiz. a sist. org. admin. publice:=3 A+C
Sunt categorii de atributii ale Guvernului:=4 A+B+C
Sunt atributii ale Guvernului:=2 B+C
Sunt trasaturi caracteristice ale functiei publice..:=3 C
Sunt autoritati administrative autonome:=1 A
Sunt atributii ale prefectului(verif.legalit,)=3 C
Sunt atributii ale prefectului(acordarea unei..)=4 A+B+C
Sunt principii ale admin. pub.locale(pr.descentraliz.)=3 C+D
Sunt principii ale admin. pub.locale(pr.eligibilitatii.)=4 A+B+C+D
Sunt trasat.caracterist.ale consil. local si judetean:=4 A+B+C
Sunt atributii ale consiliului local(stabilirea..)=2 B+C
Sunt atributii ale consiliului local(adoptarea..)=1 A+B
Sunt atributii ale consiliului local(analizarea..)=4 A+B+C
Sunt atributii ale consiliului local(infiintarea...)=3 A+C
Sunt atributii ale consiliului judetean(cooordonarea...)=4 A+B+C
Sunt atributii ale consiliului judetean(stabilirea...)=3 C
Sunt atributii ale consiliului judetean(asigurarea..)=4 A+B+C
Sunt atributii ale primarului(asigurarea respectarii...)=4 A+B+C
Sunt atributii ale primarului(aprobarea bugetului..)=3 C
Sunt atributii ale primarului(luarea de masuri..)=4 A+B+C
Secretarul ...este numit în functie prin:=3 C
Secretarul ...este numit în functie în urma concursului..=1 A
Secretarul ..... are ca atributii principale(avizarea...)=4 A+B+C
Secretarul ..... are ca atributii principale(legalizarea...)=2 B
Sunt principii ale exercit. functi. pub.(pr.transparentei..)=2 B
Sunt principii ale exercit. functi. pub.(pr.legalitatii..)=2 B+C
Sunt conditii .. pentru ocuparea unei funct. publ.(21 ani)=3 C
Sunt conditii .. pentru ocuparea unei funct. publ.(sa indepl.)=4 A+B+C
Sunt principii ale organiz. si dezv. carierei în funct. publ.:=4 A+B+C
Sunt drepturi ale functionarilor publici(dr. la opinie)=3 C
Sunt drepturi ale functionarilor public(dr. la salariu=4 A+B+C
Sunt, potrivit legii, îndatoririle ale functionarilor publici:=3 A+C
Sunt izvoare ale dr. ad.(hotararile..)=2 B
Sunt raporturi de dr. adm.care se form. în cadrul ad. publ.:=1 B+C
Schimbarea din functie a viceprimarului ....=3 C
Secretarul general al Guvernului este:=3 C
Sedintele Guvernului la care participa Presedintele....=2 B
Suspendarea raportului de serviciu al functionarului public..=2 B+C
Sunt conditii ale raspunderii disciplinare a functionarilor publici:=4 A+B+C
Sedintele consiliului local:=2 B
Transferul functionarului public se poate face:=3 C
Viceprimarul este ales de catre:=2 B
intră pe aici şi găseşti teste rezolvate.


Top
  
 

Advertisement

 Post subject:
PostPosted: 13/02/2007 11:53 
Offline
Fondator
Fondator
User avatar

Joined: 17/01/2007 11:38
Posts: 120
Location: Buzau
Reputation point: 0
@Mihaela Todoran Te rog sa-mi spui la ce este grila postata de tine(banuiesc ca nu e la franceza) pt. a o muta intr-un subiect nou...

_________________
Image Informatica ID
"Un om destept nu comite greseli minore"(Goethe)


Top
  
 
 Post subject:
PostPosted: 13/02/2007 15:39 
Offline
Membru
Membru

Joined: 10/02/2007 21:00
Posts: 8
Location: Galati
Reputation point: 0
mihaela in ce an esti ?

_________________
ID Drept II


Top
  
 
 Post subject: pentru Spark
PostPosted: 14/02/2007 07:45 
Offline
Membru
Membru

Joined: 13/02/2007 09:23
Posts: 2
Reputation point: 0
În anul II ÎD


Top
  
 
 Post subject: pentru Mihaela
PostPosted: 14/02/2007 09:19 
Offline
Membru
Membru

Joined: 10/02/2007 21:00
Posts: 8
Location: Galati
Reputation point: 0
dupa cum ai vazut in Profile, si eu sunt tot anul II CTID Galati.
mai am de sustinut examene la DPPS, OBCON, DPP.
le-ai sustinut pe astea ?

_________________
ID Drept II


Top
  
 
 Post subject:
PostPosted: 14/02/2007 09:44 
Offline
Membru
Membru

Joined: 14/02/2007 09:16
Posts: 3
Location: PLOIESTI
Reputation point: 0
Multumesc mult ! Raspunsurile tale m-au ajutat foarte mult. Am facut si eu 50 nu am avut cursul lui ALBU si par foarte urat formulate. Sper ca ma voi putea revansa! cristi toma ID .II PLOIESTI :-D

_________________
DREPT anul II ID Ploiesti


Top
  
 
 Post subject:
PostPosted: 14/02/2007 10:04 
Offline
Membru
Membru

Joined: 14/02/2007 09:16
Posts: 3
Location: PLOIESTI
Reputation point: 0
Dupa ce am verificat am realizat ca nu este grila de DRPT ADMINISTRATIV SI STIINTA ADMINISTRATIEI ...... Multumesc oricum! ....probabil tu esti la DAP. :weep:

_________________
DREPT anul II ID Ploiesti


Top
  
 
 Post subject: pentru Cristi Toma
PostPosted: 14/02/2007 10:10 
Offline
Membru
Membru

Joined: 10/02/2007 21:00
Posts: 8
Location: Galati
Reputation point: 0
daca esti la SH CTID Ploiesti, anul II Drept specializare Drept se gasesc pe forum .
cand ai acest examen?

[/url]

_________________
ID Drept II


Top
  
 
 Post subject:
PostPosted: 14/02/2007 12:27 
Offline
Membru
Membru

Joined: 14/02/2007 09:16
Posts: 3
Location: PLOIESTI
Reputation point: 0
:-D am examenul pe 25 februarie si am rezolvat grilele doar an proportie de 25%...............crezi ca ma poate ajuta cineva pe forum cu DREPT ADMINISTRATIV SI STIINTA ADMINISTRATIEI......??? MULTUMESC!!!!!!!!!!!!!!!!!

_________________
DREPT anul II ID Ploiesti


Top
  
 
 Post subject: pentru Cristi Toma
PostPosted: 14/02/2007 13:03 
Offline
Membru
Membru

Joined: 10/02/2007 21:00
Posts: 8
Location: Galati
Reputation point: 0
am inteles.
eu sunt la specializare Drept. nu am prea vazut pe aici in specializarea ta.

_________________
ID Drept II


Top
  
 
 Post subject: drept administrativ
PostPosted: 14/02/2007 18:24 
Offline
Membru
Membru

Joined: 14/02/2007 17:57
Posts: 1
Reputation point: 0
este cineva in anul II la administratie publica si stiinte juridice Brasov?
as vrea sa ma verific la testul de dr. adm. intrebarea nr. 2 si nr. 101la fiecare am mai multe variante si nu stiu care este cea buna
multumesc


Top
  
 
 [ 11 posts ] 

All times are UTC + 2 hours


Who is online

Users browsing this forum: CommonCrawl [Bot] and 9 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Jump to:  

Advertisement

Furnizat de phpBB | phpBB România
Afiliaţi: Lucrări de licenţă | Lucrări la comandă | Reparaţii televizoare | Divina's Boutique | Livrare cadouri în Spania
Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici


Găzduire Web - Hostico