SPIRU HARET

Forumul studenţilor
Last visit was: 21/04/2024 11:17 It is currently 21/04/2024 11:17
Daţi-ne like pe pagina oficială de FaceBook

Advertisement


All times are UTC + 2 hours

SEM. I - drept administrativ

Grile, răspunsuri, discutii, pentru toate formele de invatamant.
Forum rules
Citiţi regulamentul înainte de a scrie pe forum
Folosiţi Image căutarea înainte de a deschide un subiect nou

SEM. I - drept administrativ

Postby Mihaela Todoran » 13/02/2007 11:45

Drept adminAdministratia publica.(se identifica)=1 B
Administratia publica înseamna:=3 A+C
Activitatile executive cu caracter de prestatie se realizeaza=2 A+B
Administratia publica este=2 A+B+C
Administratia publica:(A. privita ca sistem)=3 A+C
Atributia publica este definita ca fiind:=2 B
Administratia publica în acceptiunea de activitate:=2 B+C
Atrib. generale ale Presedintelui României privesc:=1 A+B
Atrib. Presedintelui ..ca sef al Executiv..(lconsultarea) =4 A+B+C
Atrib. Presedintelui.. ca sef al Executiv..(desemnarea):=3 C
Autoritatile administrative autonome se pot înfiinta:=3 C
Actele admin. adopt. sau emise de inst. admin. auton.=1 A+B
Actele cu caracter normativ emise de prefect:=4 A+B+C+D
Actele emise de primar se contrasemneaza de catre=2 B
Actele Guvernului se adopta:=1 A
Agentia Nationala a Functionarilor Publici este:=3 C
Ca activitate, administratia publica este formata din=2 A+B+C+D
Compet. organelor administratiei publice:=4 A+B+C
Compet. generala a organelor admin.publice ...=3 A+C
Competenta este de trei feluri=1 A+B
Cea mai des întâlnita categorie de raporturi juridice =1 A
Competenta org. adm.publice este(acel element)=2 B
Competenta org. adm.publice este(ansamblul atrib)=1 A
Capacitatea de drept administrativ reprezinta:=3 C
Consti. Român.face referire la urmat. servicii publice:=3 A+C
Cvorumul necesar pentru sedintele Guvernului =2 B
Consiliile locale si judetene sunt:=1 A
Consiliile locale si primarii sunt:=3 A+C
Consiliul judetean este:=2 B
Consiliile locale si consiliile judetene se aleg:=2 B+C
Consiliul local îsi desfasoara activitatea în cadrul:=1 A+B
Consiliul local poate fi dizolvat în situatia în care:=3 C
Consiliul judetean îsi desfasoara activitatea:=3 C
Consiliul judetean se dizolva de drept în una din ...=3 C
Calitatea de primar sau viceprimar ..incompatibila..=1 A(cons. local)
Calitatea de presed.sau de vice. ..este incompatibila=4 A+B+C
Calitatea de primar sau viceprimar este incompatibila =3 A+C
Categoria înalt. function.publici cuprinde... functii:=3 A+C
Categoria înalt. function.publici de conducere cuprinde..:=3 C
Calitatea de functionar public. incompatibila cu(exercitarea)=4 A+B+C
Calitatea de functionar public. incompatibila cu(calitatea)=3 A+C
Constituie abateri disciplinare savârsite de functionarii publici:=1 A+B
Centralizarea administratiei publice presupune:=3 C
Consiliul local, ca autoritate publica:=3 A+C
Consiliile locale sunt:=1 A
Consiliul local este considerat dizolvat de drept când:=1 A+C
Consiliul judetean este dizolvat de drept:=1 A+C
Calitatea de primar este incompatibila cu:=1 B+C
Candidatul pentru functia de prim - ministru este...=2 B
Definitia functiei publice:=2 A+B+C+D
Dreptul administrativ reprezinta:=4 A+B+C
Eliberarea din functie sau sanctionarea.. .secretarului..=1 A
Este element component obligatoriu al org. admin...=3 C
Faptul administrativ:=2 A+B+C+D
Functiile publice pot fi clasificate dupa criteriul:=4 A+B+C
Functiile publice de executie sunt structurate:=1 A
Functia publica:=4 A+B+C
Functionarul public este în conflict de interese ..=3 C
Functia de membru al Guvernului înceteaza:=1 A+B+C
Functia de membru al Guvernului este compatibila cu:=2 B
Functia de membru al Guvernului înceteaza prin:=1 A+B+C
Functia de membru al Guvernului este incompatibila:=2 B
Functia publica se caracterizeaza prin urm.trasaturi:=3 A+C
Guvernul este:=4 A+B+C
Guvernul îndeplineste:=3 A+C
Guvernul îsi exercita mandatul pâna la data:=3 A+C
Guvernul este alcatuit din:=1 A
Guvernul poate adopta:= 4 A+B+C
Guvernul raspunde politic în fata:=3 C
Hotararile adoptate de cons. Local = 4 A+B+C
Hotarârile consiliului local=2 B
Institutia publica:=3 C
Institutiile publice:=2 B+C+D
Institutia prefectului este:=2 B
Institutia prefectului îsi desfasoara activitatea:=3 A+C
Institutiile autonome ale ad. publ.centrale îsi desf.activ.=2 B+C
Indicati care dintre actele ...fac parte din categoria izvoarele=3 A+C
Întotdeauna unul dintre subiec.raportului de dr.ad. este=1 A+B
În cazul organelor administratiei publice:=3 C
În structura organizatorica a ministerelor fac parte:=4 A+B+C
În realizarea atributiilor ce îi revin, prefectul poate:=4 A+B+C
În exercitarea atributiilor .. primarul emite:=1 A
În raport cu nivelul studiilo.., functiile publice se împart..=1 A
În sens material, administratia publica reprezinta:=2 B+C
În cazul Guvernului României ... tipuri de raspundere:=1 A+B
În calitatea sa de supraveghetor .., prefectul=-4 D
În exercitarea atributiilor sale Prefectul emite:=3 A+D
În exercitarea atributiilor ce-i revin consiliul local adopta:=3 C
În exercitarea atributiilor sale ministrul emite :=1 A+B
Încetarea raportului de serviciu are loc prin eliberarea...=1 A+B
În exercitarea atributiilor sale primarul emite:=4 A
Înfiintarea serviciilor publice este determinata:=1 A+B
Limita maxima a mandatului Guvernului =1 A+B
Mandatul Guvernului înceteaza la:=2 B
Mandatul primarului este suspendat de drept..=3 C
Mandatul primarului înceteaza de drept:=1 A+B+C
Ministerele, ca organe centrale de specialitate:=3 C
Mandatul Guvernului poate înceta prin:=2 A+B
Modificarea raportului de serviciu are loc prin:=3 C
Mandatul primarului înceteaza înainte de termen:=1 A+B
Mandatul de consilier ..poate înceta înainte de termen:=2 B
Mandatului de membru al Guvernului înceteaza:=4 A+B+C
Mijloacele materiale ale serviciilor publice sunt asigurate..=3 C
Mijloacelor materiale .. li se poate aplica..=1 A+B
Notiunea de organ al administratiei publice:=1 A+B
Organele administratiei de stat se înfiinteaza prin:=2 B
Organele si autoritatile administratiei publice...=2 B+C
Organele de specialit.ale ad. publ.centrale..=5 A+B+C+D
Principiul ierarhiei este expresia raporturilor stabilite între=1 B+C
Principiul fundamental al administratiei publice este=1 A
Pe baza competentei ce le-a fost conferita....=1 A+B
Potrivit competentei care le este acordata prin lege...=3 A+C
Prin structura teritoriala a sistemului ad. publ.se întelege:=3 C
Prin sarcinile sistemului administratiei publice se înteleg=4 A+B+C
Prin serviciu public, se întelege:=4 A+B+C
Prin statutul sau, prefectul se gaseste într-o situatie de:=4 C
Pentru a ne afla în prezenta unor servicii publice...= 1 A+B
Potrivit criteriului terit.org. admin. publice se împart în:=2 B
Presedintele României emite:=4 A+B+C
Pot fi atacate în contencios .. decret.emise de Pres.Rom=3 C
Proiect.de hot.si de ord.supuse adopt.Guv..initiate de:=1 A+B
Prefectul este numit:=1 A+B
Prefectul si subprefectul fac parte din categoria:=1 A
Pentru a ocupa functia de prefect,... conditii:=4 A+B+C
Pentru îndeplinirea atributiilor ...prefectul emite:=3 C
Primaria este:=4 A+B+C
Prevederile Legii nr.188/1999 ...nu se aplica(parlament)=4 A+B+C
Prevederile Legii nr.188/1999 ..nu se aplica:(guvern)=2 B+C
Pot beneficia de statute speciale proprii functionarii..=2 B+C
Prefectul conduce..urm. unitati administrativ - teritoriale:=4 B+C
Presedintele si vicepresedintele Consiliului judetean:=1 A
Presedintele României îsi exercita mandatul pâna la:=2 B
Presedintele României are rolul:=1 A+B
Presedintele României depune juramântul în fata:=3 C
Prefectul este numit de:=3 C
Pe baza si in execut. legii Guvernul adopta= 4 A+B+C
Presedintele României, conform prevederilor constitutionale=4 A+B+C
Primarul îndeplineste urmatoarele atributii:=2 A+B
Prin deconcentrare administrativa se întelege:=3 B
Prevederile Legii nr.188/1999 ...se aplica:=1 A
Poate intra în raporturi juridice de drept civil:=2 B+C
Poate intra în raporturi juridice de drept administrativ=4 A+B+C
Poate sa aiba capacitate de drept administrativ:=4 A+B+C
Performantele organelor administratiei publice....=1 A
Relatia dintre mediul social si sist. admin......=4 A+B+C
Relatia dintre mediul politic..(med. politic constit.)=3 A+C
Relatia dintre mediul politic.. (intre sist. admin.)=2 B
Relatia dintre mediul politic...(functiile de demnit.)=1 A
Relatia dintre mediul juridic.. =2 B+C
Relatia dintre stiinta administratiei si stiinta dreptului...=2 B
Raporturile de drept administrativ sunt:=2 B
Raporturile de drept administrativ se stabilesc=2 B
Raportul de serviciu al functionarului public poate înceta=4 A+B+C
Raportul de serviciu al functionarului public înceteaza de drept:=3 A+C
Raportul de serviciu va înceta prin destituirea functionarului..=2 B
Raspunderea disciplinara a functionarilor public..=2 B+C
Revocarea membrilor Guvernului apare în situatia:=2 B
Referendumul pentru încetarea mandatului primarului ..=3 C
Resurs. financ. ale organelor ad. publ. pot proveni:=3 A+C
Sunt principii ale administratiei publice=3 C
Sunt principii ale administratiei publice=2 A+B+C
Sunt norm. juridice care form. ramura dr. adm…=4 A+B+C
Sunt izvoare ale dr. ad.(decr. prezid)=4 A+B+C
Sunt izvoare ale dr. ad.(hotararile..)=1 A+B
Sunt elemente ale raporturilor de drept administrativ=1 A+B
Sunt raporturi de drept administrativ=4 A+B+C
Sunt categorii de raporturi de drept administrativ=4 A+B+C
Sunt raporturi juridice de drept administrativ=1 A+B
Sunt organe ale administratiei publice=4 A+B+C
Sunt mijloacele materiale ale organelor ad.publice:=4 A+B+C
Sunt elemente constitutive ale personalit. jurid... =1 A
Sunt persoane juridice:=2 B+C
Structura organizat.a unui organ al ad. publice:=4 A+B+C
Structura functionala a sistemului administratiei publice=1 A+B
Sarcinile de conducere si organizare ale sistemului ad. publ.=4 A+B+C
Serviciul public este definit ca fiind:=2 B+C
Serviciul public poate fi prestat:=3 A+C
Sunt servicii publice realizate direct sau indirect …=2 B+C
Servicii publice pot fi înfiintate:=4 A+B+C+D
Sunt categorii de servicii publice:=4 A+B+C
Serviciile publice care funct. sub forma de organe ...=3 B+D
Serviciile publice care funct. sub forma de institutii... =4 B+C+D
Serviciile publice care functi. sub forma de regii auton...=2 B+C
Sunt criterii de organiz. a sist. org. admin. publice:=3 A+C
Sunt categorii de atributii ale Guvernului:=4 A+B+C
Sunt atributii ale Guvernului:=2 B+C
Sunt trasaturi caracteristice ale functiei publice..:=3 C
Sunt autoritati administrative autonome:=1 A
Sunt atributii ale prefectului(verif.legalit,)=3 C
Sunt atributii ale prefectului(acordarea unei..)=4 A+B+C
Sunt principii ale admin. pub.locale(pr.descentraliz.)=3 C+D
Sunt principii ale admin. pub.locale(pr.eligibilitatii.)=4 A+B+C+D
Sunt trasat.caracterist.ale consil. local si judetean:=4 A+B+C
Sunt atributii ale consiliului local(stabilirea..)=2 B+C
Sunt atributii ale consiliului local(adoptarea..)=1 A+B
Sunt atributii ale consiliului local(analizarea..)=4 A+B+C
Sunt atributii ale consiliului local(infiintarea...)=3 A+C
Sunt atributii ale consiliului judetean(cooordonarea...)=4 A+B+C
Sunt atributii ale consiliului judetean(stabilirea...)=3 C
Sunt atributii ale consiliului judetean(asigurarea..)=4 A+B+C
Sunt atributii ale primarului(asigurarea respectarii...)=4 A+B+C
Sunt atributii ale primarului(aprobarea bugetului..)=3 C
Sunt atributii ale primarului(luarea de masuri..)=4 A+B+C
Secretarul ...este numit în functie prin:=3 C
Secretarul ...este numit în functie în urma concursului..=1 A
Secretarul ..... are ca atributii principale(avizarea...)=4 A+B+C
Secretarul ..... are ca atributii principale(legalizarea...)=2 B
Sunt principii ale exercit. functi. pub.(pr.transparentei..)=2 B
Sunt principii ale exercit. functi. pub.(pr.legalitatii..)=2 B+C
Sunt conditii .. pentru ocuparea unei funct. publ.(21 ani)=3 C
Sunt conditii .. pentru ocuparea unei funct. publ.(sa indepl.)=4 A+B+C
Sunt principii ale organiz. si dezv. carierei în funct. publ.:=4 A+B+C
Sunt drepturi ale functionarilor publici(dr. la opinie)=3 C
Sunt drepturi ale functionarilor public(dr. la salariu=4 A+B+C
Sunt, potrivit legii, îndatoririle ale functionarilor publici:=3 A+C
Sunt izvoare ale dr. ad.(hotararile..)=2 B
Sunt raporturi de dr. adm.care se form. în cadrul ad. publ.:=1 B+C
Schimbarea din functie a viceprimarului ....=3 C
Secretarul general al Guvernului este:=3 C
Sedintele Guvernului la care participa Presedintele....=2 B
Suspendarea raportului de serviciu al functionarului public..=2 B+C
Sunt conditii ale raspunderii disciplinare a functionarilor publici:=4 A+B+C
Sedintele consiliului local:=2 B
Transferul functionarului public se poate face:=3 C
Viceprimarul este ales de catre:=2 B
intră pe aici şi găseşti teste rezolvate.
Mihaela Todoran
Membru
Membru
 
Posts: 2
Joined: 13/02/2007 09:23
Reputation point: 0

Advertisement

Postby lancerego » 13/02/2007 11:53

@Mihaela Todoran Te rog sa-mi spui la ce este grila postata de tine(banuiesc ca nu e la franceza) pt. a o muta intr-un subiect nou...
Image Informatica ID
"Un om destept nu comite greseli minore"(Goethe)
User avatar
lancerego
Fondator
Fondator
 
Posts: 120
Joined: 17/01/2007 11:38
Location: Buzau
Reputation point: 0

Postby spark » 13/02/2007 15:39

mihaela in ce an esti ?
ID Drept II
spark
Membru
Membru
 
Posts: 8
Joined: 10/02/2007 21:00
Location: Galati
Reputation point: 0

pentru Spark

Postby Mihaela Todoran » 14/02/2007 07:45

În anul II ÎD
Mihaela Todoran
Membru
Membru
 
Posts: 2
Joined: 13/02/2007 09:23
Reputation point: 0

pentru Mihaela

Postby spark » 14/02/2007 09:19

dupa cum ai vazut in Profile, si eu sunt tot anul II CTID Galati.
mai am de sustinut examene la DPPS, OBCON, DPP.
le-ai sustinut pe astea ?
ID Drept II
spark
Membru
Membru
 
Posts: 8
Joined: 10/02/2007 21:00
Location: Galati
Reputation point: 0

Postby cristi toma » 14/02/2007 09:44

Multumesc mult ! Raspunsurile tale m-au ajutat foarte mult. Am facut si eu 50 nu am avut cursul lui ALBU si par foarte urat formulate. Sper ca ma voi putea revansa! cristi toma ID .II PLOIESTI :-D
DREPT anul II ID Ploiesti
cristi toma
Membru
Membru
 
Posts: 3
Joined: 14/02/2007 09:16
Location: PLOIESTI
Reputation point: 0

Postby cristi toma » 14/02/2007 10:04

Dupa ce am verificat am realizat ca nu este grila de DRPT ADMINISTRATIV SI STIINTA ADMINISTRATIEI ...... Multumesc oricum! ....probabil tu esti la DAP. :weep:
DREPT anul II ID Ploiesti
cristi toma
Membru
Membru
 
Posts: 3
Joined: 14/02/2007 09:16
Location: PLOIESTI
Reputation point: 0

pentru Cristi Toma

Postby spark » 14/02/2007 10:10

daca esti la SH CTID Ploiesti, anul II Drept specializare Drept se gasesc pe forum .
cand ai acest examen?

[/url]
ID Drept II
spark
Membru
Membru
 
Posts: 8
Joined: 10/02/2007 21:00
Location: Galati
Reputation point: 0

Postby cristi toma » 14/02/2007 12:27

:-D am examenul pe 25 februarie si am rezolvat grilele doar an proportie de 25%...............crezi ca ma poate ajuta cineva pe forum cu DREPT ADMINISTRATIV SI STIINTA ADMINISTRATIEI......??? MULTUMESC!!!!!!!!!!!!!!!!!
DREPT anul II ID Ploiesti
cristi toma
Membru
Membru
 
Posts: 3
Joined: 14/02/2007 09:16
Location: PLOIESTI
Reputation point: 0

pentru Cristi Toma

Postby spark » 14/02/2007 13:03

am inteles.
eu sunt la specializare Drept. nu am prea vazut pe aici in specializarea ta.
ID Drept II
spark
Membru
Membru
 
Posts: 8
Joined: 10/02/2007 21:00
Location: Galati
Reputation point: 0

drept administrativ

Postby sera » 14/02/2007 18:24

este cineva in anul II la administratie publica si stiinte juridice Brasov?
as vrea sa ma verific la testul de dr. adm. intrebarea nr. 2 si nr. 101la fiecare am mai multe variante si nu stiu care este cea buna
multumesc
sera
Membru
Membru
 
Posts: 1
Joined: 14/02/2007 17:57
Reputation point: 0


Jump to:  

Who is online

Users browsing this forum: CommonCrawl [Bot] and 3 guests


Advertisement

Furnizat de phpBB | phpBB România
Afiliaţi: Lucrări de licenţă | Lucrări la comandă | Reparaţii televizoare | Divina's Boutique | Livrare cadouri în Spania
Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici


Găzduire Web - Hostico