SPIRU HARET

Forumul studenţilor
Last visit was: 03/03/2024 19:10 It is currently 03/03/2024 19:10
Daţi-ne like pe pagina oficială de FaceBook

Advertisement


All times are UTC + 2 hours

SEM. I - DREPTUL PROPRIETATII INTELECTUALE

Grile, răspunsuri, discuţii, pentru toate formele de învăţămînt
Forum rules
Citiţi regulamentul înainte de a scrie pe forum
Folosiţi Image căutarea înainte de a deschide un subiect nou

SEM. I - DREPTUL PROPRIETATII INTELECTUALE

Postby sorlag » 02/03/2007 19:16

La Dreptul Proprietatii Intelectuale daca a rezolvat cineva poate posteaza aici multumesc anticipat dragi colegi !
sorlag
Membru
Membru
 
Posts: 8
Joined: 13/02/2007 18:26
Reputation point: 0

Advertisement

DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE

Postby saromaa » 05/03/2007 09:43

TEST-GRILA
1 Raspundeti prin DA sau NU:
Drepturile de autor numite şi drepturi de proprietate literară şi artistică, sunt constituite prin ansamblul de prerogative pe care legiuitorul şi jurisprudenţa la recunosc autorului pentru producţia sa literară, muzicală sau artistică.
da
2 Raspundeti prin DA sau NU:
Autorul salariat care realizează o operă în cadrul obligaţiilor de serviciu,nu îşi păstrează calitatea de subiect al drepturilor de autor cu toate prerogativele sale. nu

3 Raspundeti prin DA sau NU:
Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul sau forma concretă de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţie lor.
da
4 Raspundeti prin DA sau NU:
Constituţia tratează cadrul general în care se încadrează celelalte sisteme de drept.
da
5 Raspundeti prin DA sau NU:
Prin legea 105/92 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, art. 60-63 reglementează situaţia bunurilor necorporale (dreptul de autor şi dreptul de proprietate industrială).
DA
6 Raspundeti prin DA sau NU:
Dreptul de retragere sau modificare este un drept relativ, fiind opozabil erga omnes şi impunând ca atare o obligaţie pasivă universală de abţinere de la orice act sau fapt juridic susceptibil de al vătăma.
DA
7 Alegeti varianta corecta:
Subiectul protecţiei prin brevet de invenţie este:
a) directorul unităţii unde lucrează inventatorul;
b) persoana care a desenat schemele anexă la cererea de brevet;
c) inventatorul sau succesorul său în drepturi.
C
8 Alegeti varianta corecta:
Prima reglementare a drepturilor autorilor de opere literare şi artistice datează din:
a) 13 aprilie 1862.
b) 11 iunie 1958;
c)10 mai 1863;
A
9 Alegeti varianta corecta:
În synopsis se prezintă, pe scurt:
a) rolurile actorilor ;
b) atibutiunile operatorilor;
c) schema generală a operei cinematografice;
10 Alegeti varianta corecta:
C
Durata de protecţie asigurată de certificatul de marcă este:
a) de 25 de ani;
b) de 10 ani cu posibilitatea de prelungire;
c) de 10 ani fără posibilitatea de prelungire.
B
11 Alegeti varianta corecta:
O invenţie este brevetabilă dacă:
a) este nouă, este rezultatul unei descoperiri şi este susceptibilă de aplicare industrială;
b) este nouă, rezultă dintr-o activitate inventivă şi este susceptibilă de aplicare industrială;
c) rezultă dintr-o activitate inventivă şi este susceptibilă de aplicare industrială.
B
12 Alegeti varianta corecta:
Legea 92-597, ale cărei dispoziţii anexă constituie „Codul proprietăţii intelectuale” din Franţa, a intrat in vigoare la data de:
a)18 august 1991;
b)1 iulie 1992;
c)23 septembrie 1993.
B
13 Alegeti varianta corecta:
Prima reglementare privind protecţia desenelor şi modelelor industriale o constituie
a)Legea nr. 123/1997;
b)Legea nr. 129/1992;
c)Legea nr. 12/1989.
B
14 Alegeti varianta corecta:
În conflictul dintre doi autori ai aceleiaşi invenţii, dreptul exclusiv va fi recunoscut:
a) aceluia care a făcut publică invenţia;
b) aceluia care a depus, cel dintâi, cererea de brevet;
c) aceluia care a introdus, cel dintâi, acţiune în instanţă.
B
15 Alegeti varianta corecta:
Programele de calculator în sine sunt brevetabile:
a) da;
b) legea nu prevede expres;
c) nu.
C
16 Alegeti varianta corecta:
Cererea de brevet se înscrie:
a) în Registrul Naţional al cererilor de invenţie depuse, care este public;
b) în Registrul Naţional al cererilor de invenţie depuse, care este confidenţial;
c) în Registrul Comerţului.
B

17 Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Raporturile între autorii operelor separate care compun opera colectivă şi organizaţia care realizează această operă sunt reglementate prin „..CONTRACTE...” incheiate cu fiecare dintre ei.


18 Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Drepturile de autor numite şi drepturi de proprietate literară şi artistică, sunt constituite prin ansamblul de prerogative pe care legiuitorul şi „...JURISPRUDENTA.....”le recunosc autorului pentru producţia sa literară, muzicală sau artistică.

19 Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Principala raţiune este aceea de încurajare a creaţiei. Dar statul care încurajează creaţia cetăţenilor săi, îşi urmăreşte şi propriul interes. După ce istorie a cunoscut perioade când dominaţia a fost militară, economică sau”...POLITICA..”,astazi putem vorbi de o dominantie culturala.

20 Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Dreptul de autor din Marea Britanie şi Irlanda de Nord s-a apropiat de cel continental, actualmente sistemul de copyright este reprezentat de legislaţia Statelor Unite. Principala caracteristică a acestui sistem constă în legătura dintre protecţia operelor publicate şi îndeplinirea anumitor formalităţi şi înscrierea într-un registru special numit Registrul de”.....COPYRIGHT.....”

21 Raspundeti prin DA sau NU: Raporturile între autorii operelor separate care compun opera colectivă şi organizaţia care realizează această operă sunt reglementate prin contractele încheiate cu fiecare dintre ei.
DA
22 Raspundeti prin DA sau NU:
Când opera este rodul unei colaborări durata drepturilor patrimoniale este de 50 ani de la moartea ultimului coautor.
NU
23 Raspundeti prin DA sau NU:
Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor de artă aplicată este de 70 de ani de la data creării acestora.
NU
24 Raspundeti prin DA sau NU:
Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul sau forma concretă de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţie lor.
DA
25 Raspundeti prin DA sau NU:
Dreptul de paternitate a operei sau dreptul la calitatea de autor se întemeiază pe necesitatea de a respecta legătura firească dintre autor şi opera sa.
NU
26 Raspundeti prin DA sau NU:
Fără a prejudicia drepturile autorilor operei originale, constituie, de asemenea, obiect al dreptului de autor operele derivate care au fost create plecând de la una sau mai multe opere preexistente.
NU

27 Alegeti varianta corecta:
În domeniul brevetelor de invenţii prima reglementare datează din:
a) 17 ianuarie 1906;
b) 19 noiembrie 1901;
c) 15 ianuarie 1909.
A
28 Alegeti varianta corecta:
Cea mai importantă convenţie pentru protecţia operelor literare şi artistice este:
a) Convenţia de la Oslo;
b) Convenţia de la Berna;
a)Convenţia de la Sofia.
B
29 Alegeti varianta corecta:
In prezent mărcile si indicaţiile geografice sunt protejate prin:
a) Legea nr.83 din 21 aprilie 1897;
b) Legea nr.153 din 11 iunie 1981;
c) Legea nr.84 din 23 aprilie 1998. C
30 Alegeti varianta corecta:
România a ratificat Convenţia pentru instituirea O.M.P.I. prin:
a) Decretul 1175/1968;
b) Legea nr.16/1973;
c) Decretul nr.1178/1968. A

31 Alegeti varianta corecta:
SUA au aderat la Uniunea de la Berna in anul:
a) 1997;
b) 1977;
c) 1988. C
32 Alegeti varianta corecta:
Opera compozită este:
a)o operă nouă, în care este încorporată o operă preexistentă, fără colaborarea autorului acestei opere;
b)o operă nouă, în care este încorporată o operă preexistentă, cu colaborarea autorului acestei opere;
c)o operă nouă, în care sunt încorporate mai multe opere preexistente, cu colaborarea autorilor acestor opere. B
33 Alegeti varianta corecta:
Dreptul de autor are o natură dualistă, cuprinzând:
a) o componenta normativa si una morală;
b) o componentă economică şi una intelectuală;
c) o componenta legislativa si una intelectuala. B
34 Alegeti varianta corecta:
În privinţa pluralităţii de autori legislaţiile recente disting mai multe categorii de opere:
a)de colaborare şi colective;
b)de colaborare, compozite şi colective;
c)de colaborare si compozite. B
35 Alegeti varianta corecta:
Opera colectivă este, până la proba contrară:
a) proprietatea persoanei fizice sau juridice sub a cărui nume a fost divulgată;
b) proprietatea persoanei fizice sau juridice sub a cărui nume a fost editata;
c) proprietatea organismului de gestiune colectiva din domeniul respectiv. A
36 Alegeti varianta corecta:
Opera de colaborare:
a) este proprietatea comună a coautorilor, care trebuie să-şi exercite drepturile separat;
b) este proprietatea comună a coautorilor, care trebuie să-şi exercite drepturile în comun; B
c)este proprietatea celui mai in vârsta dintre coautori.
37 Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Regimul articolelor de ziar este influenţat de dispoziţiile privitoare la licenţele legale precum şi de faptul că, în general, ele sunt realizate în cadrul obligaţiilor de serviciu. Este necesar să se facă demarcaţia dintre articolele de fond şi ştirile de pres㠖 care nu sunt „..PROTEJATE......”

38 Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Conform definiţiei din legea tip elaborată de OMPI, termenul de “……SOFTWARE..” cuprinde atât un program care permite executarea operaţiei de către ordinator, cât şi documentaţia conexă.

39 Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Printre operele audiovizuale figurează operele „..CINEMATOGRAFICE.......” însoţite de sunete şi toate operele exprimate printr-un procedeu analog cinematografiei, cum sunt producţiile de televiziune sau alte producţii constând în imagini însoţite de sunete, fixate pe benzi magnetice, discuri, CD-uri.


40 Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Prin opera literară înţelegem creaţiile în care concepţiile, gândurile sau „...SENTIMENTELE...” îşi găsesc expresia în cuvinte scrise sau rostite.


41 Raspundeti prin DA sau NU:
Prin „satelit” Directiva înţelege orice „satelit apelând pe baza unor frecvenţe care sunt, pozitiv legislaţiei referitoare la telecomunicaţii, rezervate radiodifuzării prin semnale ce pot fi recepţionate de public sau comunicării individuale nepublice”. DA

42 Raspundeti prin DA sau NU:
Prin „retransmitere prin cablu”. Directiva înţelege retransmiterea simultană neschimbată şi integrală prin cablu sau un sistem de difuzare prin unde ultrascurte în vederea receptării de către public a unei transmisiuni iniţiale fără fir sau prin satelit, emanând dintr-un alt stat membri, a unor emisiuni de televiziune dau radio, destinate de a fi captate de public.
DA

43 Raspundeti prin DA sau NU:
Drepturile patrimoniale durează tot timpul vieţii autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin moştenire, potrivit legislaţiei civile, pe o perioadă de 60 ani, oricare ar fi data la care opera a fost adusă la cunoştinţa publică în mod legal.
NU
44 Raspundeti prin DA sau NU:
Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor aduse la cunoştinţă publică sub pseudonim sau fără indicarea autorului este de 50 ani de la data aducerii la cunoştinţă publică a acestora.
NU
45 Raspundeti prin DA sau NU:
Când opera este rodul unei colaborări durata drepturilor patrimoniale este de 65 ani de la moartea ultimului coautor.
NU
46 Raspundeti prin DA sau NU:
În privinţa operelor colective – 70 de ani de la data aducerii operelor la cunoştinţa publică. Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor de artă aplicată este de 25 de ani de la data creării acestora.

DA
47 Alegeti varianta corecta:

Convenţia pentru instituirea O.M.P.I. semnată la Stokholm la data de:
a) 22 decembrie 1989;
b) 14 iulie 1967; B
c) 10 iunie 1960.
48 Alegeti varianta corecta:
In prezent brevetele de invenţie sunt protejate prin:
a) Legea nr.14/1990;
b) Legea nr.64/1991; C
c) Legea nr.64/1993.
49 Alegeti varianta corecta:
Opera este protejată de lege:
a) numai daca are o valoare deosebită;
b) numai daca are o critica favorabilă;
c) independent de valoarea acesteia. C
50 Alegeti varianta corecta:
Cea mai importantă convenţie pentru protecţia proprietăţii industriale este:
a)Convenţia de la Lisabona;
b)Convenţia de la ankara;
c)Convenţia de la Paris. C
51 Alegeti varianta corecta:
Principala raţiune de existenţă a proprietăţii literare şi artistice este aceea de:
a)creştere a nivelului de trai;
b)dezvoltarea zonelor defavorizate; C
c) încurajare a creaţiei.
52 Alegeti varianta corecta:
Prima lege care reglementează regimul mărcilor datează din:
a)15 aprilie 1879;
b)29 aprilie 1879;
c)30 decembrie 1947. A
53 Alegeti varianta corecta:
Prima lege privind brevetele de invenţie a avut ca model:
a)legea elvetiana;
b)legea franceza;
c)legea belgiana. B
54 Alegeti varianta corecta:
Opera de colaborare este opera la a cărei realizare au contribuit:
a) mai multe persoane fizice; A
b) autori din tari diferite;
c)o persoana fizica si un computer.
55 Alegeti varianta corecta:
Creaţiile artistice aplicate în industrie poartă denumirea de:
a) opere compozite;
b) opere colective; C
c) opere de artă aplicată.

56
Alegeti varianta corecta:
O invenţie este considerată ca implicând o activitate inventivă, dacă:
a) pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă în mod evident din cunoştinţele cuprinse în cartea tehnică;
b) pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă din cunoştinţele cuprinse în stadiul tehnicii;
c) pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă în mod evident din cunoştinţele cuprinse în stadiul tehnicii.
C
57 Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Reproducerea, difuzarea sau comunicarea către public de scurte fragmente ale conferinţelor, alocuţiunilor, pledoariilor şi a altor opere de acelaşi fel care au fost exprimate oral în public, cu condiţia ca aceste utilizări să aibă ca unic scop “…INFORMAREA…” privind actualitatea.

58 Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Reproducerea pentru informare şi cercetare de scurte extrase din opere, în cadrul bibliotecilor, muzeelor, filmotecilor, fonotecilor, arhivelor instituţiilor publice, culturale sau ştiinţifice, care funcţionează fără scop lucrativ; reproducerea integrală a exemplarului unei opere este permisă, pentru înlocuirea acestuia, în cazul distrugerii, al deteriorării sau al pierderii exemplarului unic din colecţia permanentă a bibliotecii sau a “…ARHIVEI..” respective.

59 Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Faptul că opera poartă pentru eternitate amprenta personalităţii autorului justifică însă perpetuitatea dreptului „……MORAL……..” , dar nu şi pe aceea a drepturilor patrimoniale.

60 Completati statiul liber cu termenul corespunzator.
Asemenea legislaţiei europene moderne şi legea română se bazează, cât priveşte durata drepturilor autorilor pe două principii: acela al duratei nelimitate a dreptului moral şi acela al duratei limitate a drepturilor „..PATRIMONIALE......”.61 Raspundeti prin DA sau NU:
Constituţia tratează cadrul general în care se încadrează celelalte sisteme de drept.
Statul trebuie să asigure, prin metode specifice, dezvoltarea societăţii; (crearea unei legislaţii);
Statul se obligă să respecte tratate la care este parte.
DA
62 Raspundeti prin DA sau NU:
Prin legea 105/92 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, art. 60-63 reglementează situaţia bunurilor necorporale (dreptul de autor şi dreptul de proprietate industrială).
DA
63 Raspundeti prin DA sau NU:
În codul penal, la titlul VIII – infracţiuni la regimul stabilit pentru anumite activităţi economice găsim incriminate următoarele infracţiuni:
Art. 298 – Divulgarea secretului economic
Art. 299 – Contrafacerea obiectului unei invenţii
Art. 300 – Punerea în circulaţie a produselor contrafăcute
Art. 301 – Concurenţa neloială. DA

64 Raspundeti prin DA sau NU: Raporturile între autorii operelor separate care compun opera colectivă şi organizaţia care realizează această operă sunt reglementate prin contractele încheiate cu fiecare dintre ei.
DA
65 Raspundeti prin DA sau NU:
Raporturile între autorii operelor separate care compun opera colectivă şi organizaţia care realizează această operă sunt reglementate prin contractele încheiate cu fiecare dintre ei.
DA
67 Alegeti varianta corecta:
a. Regimul operelor realizate în cadrul obligaţiilor de serviciu
Autorul salariat care realizează o operă în cadrul obligaţiilor de serviciu, îşi păstrează calitatea de subiect al drepturilor de autor cu toate prerogativele sale.
b. Prin încheierea contractului de muncă el este prezumat a fi transmis organizaţiei al cărei salariat este dreptul de a folosi în condiţiile legii, operele sale realizate în executarea obligaţiilor de serviciu.

68 Alegeti varianta corecta:
A
Prerogativele dreptului moral sunt cele care permit autorului să conserve:
a) originalitatea operei sale;
b) tirajul operelor sale;
c) numărul de pagini si corpul de litera.
69 Alegeti varianta corecta:
În synopsis se prezintă, pe scurt:
a) rolurile actorilor principali;
b) schema generală a operei cinematografice;
c)dimensiunile decorurilor.
B
70 Alegeti varianta corecta:
Conform definiţiei din legea tip elaborată de OMPI, termenul de „SOFTWARE” cuprinde:
a) atât un program care permite executarea operaţiei de către ordinator, cât şi documentaţia conexă;
b)numai programul care permite executarea operaţiei de către ordinator;
c)programul care permite executarea operaţiei de către ordinator si cartea tehnica a acestuia.
A
71 Alegeti varianta corecta:
Prima Lege asupra proprietăţii literare şi artistice a fost publicata în Monitorul Oficial la data de:
a) 1 mai 1903; B
b) 28 iunie 1923;
c) 23 august 1909.

71 Alegeti varianta corecta:
România a aderat la Convenţia de la Paris în anul:
a) 1929; B
b) 1920;
c) 1923.
72 Alegeti varianta corecta:
Legea 92-597, ale cărei dispoziţii anexă constituie „Codul proprietăţii intelectuale” din Franţa, a intrat in vigoare la data de:
a)14 iulie 1981;
b)1 iulie 1992;
c)23 august 1893.B


73 Alegeti varianta corecta:
Avantajele exploatării operei trebuie să revină:
a) statului;
b) autorului;
c) editorului. B
74 Alegeti varianta corecta:
Constituie obiect al dreptului de autor:
a) operele originale de creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific;
b) operele originale de creaţie intelectuală în domeniul culinar, artistic sau ştiinţific; A
c) operele de creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific.
75 Alegeti varianta corecta:
Prima reglementare a drepturilor autorilor de opere literare şi artistice datează din:
a) 10 mai 1863; C
b) 11 iunie 1958;
c) 13 aprilie 1862.

76 Alegeti varianta corecta:
Legea românească a consacrat principiul:
a) neretroactivităţii actelor normative;
b) adevăratului autor; B
c)opozabilităţii.
77 Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Printre operele audiovizuale figurează operele „.......................” însoţite de sunete şi toate operele exprimate printr-un procedeu analog cinematografiei, cum sunt producţiile de televiziune sau alte producţii constând în imagini însoţite de sunete, fixate pe benzi magnetice, discuri, CD-uri.

78 Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Prin opera literară înţelegem creaţiile în care concepţiile, gândurile sau „....................” îşi găsesc expresia în cuvinte scrise sau rostite.

79 Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Conform definiţiei din legea tip elaborată de OMPI, termenul de “………………..” cuprinde atât un program care permite executarea operaţiei de către ordinator, cât şi documentaţia conexă.

80 Completati statiul liber cu termenul corespunzator.
Principala raţiune este aceea de încurajare a creaţiei. Dar statul care încurajează creaţia cetăţenilor săi, îşi urmăreşte şi propriul interes. După ce istorie a cunoscut perioade când dominaţia a fost militară, economică sau”POLITICA”,astazi putem vorbi de o dominantie culturala.81 Raspundeti prin DA sau NU:
Prin „satelit” Directiva înţelege orice „satelit apelând pe baza unor frecvenţe care sunt, pozitiv legislaţiei referitoare la telecomunicaţii, rezervate radiodifuzării prin semnale ce pot fi recepţionate de public sau comunicării individuale nepublice”. Prin „comunicare prin satelit către public” Directiva înţelege actul de introducere, sub controlul şi răspunderea organismului de radiodifuziune, de semnale purtătoare de programe, destinate a fi captate de public, într-un lanţ neîntrerupt de comunicare, conducând la satelit şi revenind la pământ. DA

82 Raspundeti prin DA sau NU:
Drepturile patrimoniale durează tot timpul vieţii autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin moştenire, potrivit legislaţiei civile, pe o perioadă de 70 ani, oricare ar fi data la care opera a fost adusă la cunoştinţa publică în mod legal.
DA
83 Raspundeti prin DA sau NU:
Când opera este rodul unei colaborări durata drepturilor patrimoniale este de 70 ani de la moartea ultimului coautor.
DA
84 Raspundeti prin DA sau NU:
Termenul în care trebuie să se facă publicarea este de 9 luni de la data constituirii depozitului naţional reglementar.
NU
85 Raspundeti prin DA sau NU:
Înregistrarea mărcii produce efecte cu începere de la data depozitului naţional reglementar al mărcii, pentru o perioadă de 10 ani. Reînnoirea se poarte face la împlinirea fiecărui termen de 10 ani.
DA
86 Precizati daca afirmatia este sau nu adevarata:
Raporturile juridice, ca orice raporturi interumane, sunt complexe.
De regulă ele cuprind caracteristici proprii multor ramuri de drept. Acest lucru este valabil şi pentru D.P.I.
DA
87 Alegeti varianta corecta:
Drepturile morale:
a)nu pot face obiectul vreunei renunţări sau înstrăinări;
b)pot face obiectul vreunei renunţări sau înstrăinări;
c)pot face obiectul vreunei renunţări sau înstrăinări numai cu acordul instanţei competente. NU
88 Alegeti varianta corecta:
Dreptul de retragere sau modificare este:
a) un drept relativ;
b) un drept absolut, fiind opozabil erga omnes;
c) un drept care tine cont de valoarea operei. B
89 Alegeti varianta corecta:
Când opera este rodul unei colaborări durata drepturilor patrimoniale este de:
a) 70 de ani de la moartea primului coautor;
b) 70 ani de la moartea ultimului coautor;
c) în aceste cazuri drepturile nu se transmit prin moştenire. B
90 Alegeti varianta corecta:
Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor (P.C.T.) a fost adoptat la Washington la data de: A
a) 19 ianuarie 1970;
b) 1 mai 1959;
c) 14 iulie 1961.
91 Alegeti varianta corecta:
Drepturile patrimoniale durează tot timpul vieţii autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin moştenire, potrivit legislaţiei civile, pe o perioadă de:
a) 40 de ani;
b) 70 de ani; B
c) 35 de ani.
92 Alegeti varianta corecta:
În privinţa operelor colective durata drepturilor patrimoniale este de:
a) 60 de ani de la realizarea operei;
b) 70 de ani de la data aducerii operelor la cunoştinţa publică;
c) 30 de ani de la data aducerii operelor la cunoştinţa publică; B
93 Alegeti varianta corecta:
În privinţa invenţiei noutatea trebuie:
a) să fie relativă;
b) să fie absolută;
c) să fie constatată de către instanţă. B
94 Alegeti varianta corecta:
În conformitate cu prevederile Legii nr. 64/1991 – drepturile asupra invenţiei sunt recunoscute şi apărate pe teritoriul României prin eliberarea unui titlu de protecţie de către:
a) O.P.C.;
b) O.R.D.A.; C
c) O.S.I.M.
95 Alegeti varianta corecta:
Titlul de protecţie pentru invenţie este:
a) certificatul de înmatriculare;
b) autorizaţia de funcţionare; C
c) brevetul de invenţie.

96 Alegeti varianta corecta:
Realizarea filmului comportă următoarele faze:
a) luarea imaginilor, montajul şi exploatarea filmului.
b) luarea imaginilor, înregistrarea sunetului, montajul şi exploatarea filmului. B
c) luarea imaginilor, înregistrarea sunetului şi exploatarea filmului.
97 Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Drepturile de autor numite şi drepturi de proprietate literară şi artistică, sunt constituite prin ansamblul de prerogative pe care legiuitorul şi „.JURISPRUDENTA.....”la recunosc autorului pentru producţia sa literară, muzicală sau artistică.

98 Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Asemenea legislaţiei europene moderne şi legea română se bazează, cât priveşte durata drepturilor autorilor pe două principii: acela al duratei nelimitate a dreptului moral şi acela al duratei limitate a drepturilor „..........................”.

99 Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Raporturile între autorii operelor separate care compun opera colectivă şi organizaţia care realizează această operă sunt reglementate prin „...........................”incheiate cu fiecare dintre ei.


100 Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Prin opera literară înţelegem creaţiile în care concepţiile, gândurile sau „....................” îşi găsesc expresia în cuvinte scrise sau rostite.
101 Raspundeti prin DA sau NU:
Dreptul de utilizare a indicaţiei geografice se acordă solicitantului pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de reînnoire nelimitată, dacă se menţin condiţiile în care acest drept a fost dobândit.DA

102 Raspundeti prin DA sau NU:
Hotărârile privind cererile de înregistrare pot fi contestate la O.S.I.M. în termen de 2 luni de la comunicare. Contestaţia va fi examinată de o comisie de reexaminare. NU

103 Raspundeti prin DA sau NU:
Actualmente, dreptul de autor în România este reglementat de Legea nr. 256 din 14 martie 1996 – Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

104 Raspundeti prin DA sau NU:
Opera de colaborare este opera la a cărei realizare au contribuit mai multe persoane fizice.

105 Raspundeti prin DA sau NU:
Raporturile între autorii operelor separate care compun opera colectivă şi organizaţia care realizează această operă sunt reglementate prin contractele încheiate cu unul dintre ei.

106 Raspundeti prin DA sau NU:
Drepturile patrimoniale asupra programelor pe calculator durează tot timpul vieţii autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin moştenire, potrivit legislaţiei civile, pe o perioadă de 50 ani.

107 Alegeti varianta corecta:
Invenţia poate avea ca obiect:
a) un program de calculator, un procedeu sau o metodă;
b) un produs, un procedeu sau o metodă;
c) o operă de artă.

108 Alegeti varianta corecta:
O invenţie este nouă dacă:
a) nu este conţinută în stadiul tehnicii;
b) este conţinută în stadiul tehnicii;
c) este cunoscută în puţine ţări.

109 Alegeti varianta corecta:
Stadiul tehnicii se stabileşte:
a) de către instanţa de judecată;
b) pe baza a tot ce a fost anterior dat publicităţii sub orice formă şi în orice loc, de orice persoană;
c) pe baza a tot ce a fost anterior dat publicităţii sub orice formă, la orice dată şi în orice loc, de orice persoană.

110 Alegeti varianta corecta:
O invenţie este considerată ca implicând o activitate inventivă, dacă:
a) pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă în mod evident din cunoştinţele cuprinse în cartea tehnică;
b) pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă din cunoştinţele cuprinse în stadiul tehnicii;
c) pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă în mod evident din cunoştinţele cuprinse în stadiul tehnicii.

111 Alegeti varianta corecta:
O invenţie este considerată ca implicând o activitate inventivă, dacă:
a) pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă în mod evident din cunoştinţele cuprinse în cartea tehnică;
b) pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă din cunoştinţele cuprinse în stadiul tehnicii;
c) pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă în mod evident din cunoştinţele cuprinse în stadiul tehnicii.

112 Alegeti varianta corecta:
Stadiul tehnicii se stabileşte:
a) de către instanţa de judecată;
b) pe baza a tot ce a fost anterior dat publicităţii sub orice formă şi în orice loc, de orice persoană;
c) pe baza a tot ce a fost anterior dat publicităţii sub orice formă, la orice dată şi în orice loc, de orice persoană.

113 Alegeti varianta corecta:
Activitatea inventivă se apreciază:
a) în raport de stadiul tehnicii;
b) în raport cu revendicările şi cu problema tehnică pe care o rezolvă invenţia;
c) în raport cu problema tehnică pe care o rezolvă invenţia.


114 Alegeti varianta corecta:
Marca este:
a) orice semn aplicat unor produse;
b) un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane.
c) indicaţiile privind calitatea, greutatea şi distribuitorul produselor.

115 Alegeti varianta corecta:
O invenţie este considerată ca implicând o activitate inventivă, dacă:
a) pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă în mod evident din cunoştinţele cuprinse în cartea tehnică;
b) pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă din cunoştinţele cuprinse în stadiul tehnicii;
c) pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă în mod evident din cunoştinţele cuprinse în stadiul tehnicii.

116 Alegeti varianta corecta:
O invenţie este nouă dacă:
a) nu este conţinută în stadiul tehnicii;
b) este conţinută în stadiul tehnicii;
c) este cunoscută în puţine ţări.

117 Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Dreptul de „...................”apare ca un atribut de ordin intelectual şi moral prin excelenţă pentru că îi permite autorului să păstreze manuscrisul, pe care să nu-l publice cât timp opera nu i se va părea corespunzătoare idealului şi aşteptărilor sale.

118 Completati statiul liber cu termenul corespunzator.
Drepturile patrimoniale asupra programelor pe calculator durează tot timpul vieţii autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin „..................”, potrivit legislaţiei civile, pe o perioadă de 50 ani.


119 Completati statiul liber cu termenul corespunzator.
Faptul că opera poartă pentru eternitate amprenta personalităţii autorului justifică însă perpetuitatea dreptului moral, dar nu şi pe aceea a drepturilor „..................”

120 Completati statiul liber cu termenul corespunzator.
Contractul de închiriere a unei opere este supus dispoziţiilor de drept comun privind contractul de”.............”.
121 Raspundeti prin DA sau NU:
Prin noţiunea de caracter industrial se înţelege posibilitatea de aplicare repetată în oricare din domeniile vieţii politice şi culturale.

122 Raspundeti prin DA sau NU:
O invenţie este brvetabilă dacă este nouă, rezultă dintr-o activitate inventivă şi este susceptibilă de aplicare industrială.

123 Raspundeti prin DA sau NU:
Durata drepturilor patrimoniale ale producătorilor de înregistrări sonore este de 25 de ani, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a avut loc prima fixare.

124 Raspundeti prin DA sau NU:
Prin contract se stabileşte modalitatea prin care o operă va fi adusă la cunoştinţa publicului (executarea sau reprezentarea „în direct” din studio sau fixarea prealabilă prin înregistrare sonoră sau audiovizuală), remuneraţia cuvenită autorului operei, respectiv interpretului.

125 Raspundeti prin DA sau NU:
Contractul de reprezentare teatrală sau de execuţie muzicală se încheie în oral pe o durată determinată ori pentru un număr determinat de comunicări către public.


126 Raspundeti prin DA sau NU:
Legea 88 din 14 martie 1996, consacră dreptul autorului de a-şi valorifica opera prin cesiunea drepturilor dale patrimoniale.


127 Alegeti varianta corecta:
Prima lege care reglementează regimul mărcilor datează din:
a)15 aprilie 1879;
b)29 aprilie 1879;
c)30 decembrie 1947.
128 Alegeti varianta corecta:
Tehnica mondială reprezintă:
a) totalitatea regulilor, metodelor, procedeelor, etc. cunoscute pe plan mondial, utilizate pentru a obţine un anumit efect artistic.
b) totalitatea regulilor, procedeelor, etc. cunoscute pe plan mondial, utilizate pentru a obţine un anumit efect tehnic.
c) totalitatea regulilor, metodelor, procedeelor, etc. cunoscute pe plan mondial, utilizate pentru a obţine un anumit efect tehnic.
129 Alegeti varianta corecta:
Procedura eliberării brevetului se declanşează:
a) prin introducerea unei acţiuni în constatare;
b) prin înregistrarea unei cereri de brevet, la organul administrativ competent care este O.R.D.A;
c) prin înregistrarea unei cereri de brevet, la organul administrativ competent care este O.S.I.M.
130 Alegeti varianta corecta:
Programele de calculator în sine sunt brevetabile:
a) da;
b) legea nu prevede expres;
c) nu.
131 Alegeti varianta corecta:
Realizarea filmului comportă următoarele faze:
a) luarea imaginilor, montajul şi exploatarea filmului.
b) luarea imaginilor, înregistrarea sunetului, montajul şi exploatarea filmului.
c) luarea imaginilor, înregistrarea sunetului şi exploatarea filmului.
132 Alegeti varianta corecta:
Prin noţiunea de caracter industrial se înţelege:
a) posibilitatea de aplicare, o singură dată, în oricare din domeniile vieţii economice şi sociale;
b) posibilitatea de aplicare repetată în oricare din domeniile vieţii sociale;
c) posibilitatea de aplicare repetată în oricare din domeniile vieţii economice şi sociale.
133 Alegeti varianta corecta:
O invenţie este considerată ca implicând o activitate inventivă, dacă:
a) pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă în mod evident din cunoştinţele cuprinse în cartea tehnică;
b) pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă din cunoştinţele cuprinse în stadiul tehnicii;
c) pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă în mod evident din cunoştinţele cuprinse în stadiul tehnicii.

134 Alegeti varianta corecta:
Cererea de brevet de invenţie conţinând datele de identificare a solicitantului, însoţită de descrierea invenţiei, de revendicări şi, dacă este cazul, de desene explicative depusă la organul competent constituie:
a) întreruperea prescripţiei dreptului la acţiune;
b) o operaţiune fără efecte juridice;
c) depozitul naţional reglementar.
135 Alegeti varianta corecta:
Activitatea inventivă se apreciază:
a) în raport de stadiul tehnicii;
b) în raport cu revendicările şi cu problema tehnică pe care o rezolvă invenţia;
c) în raport cu problema tehnică pe care o rezolvă invenţia.
136 Alegeti varianta corecta:
Hotărârea de acordare a brevetului de invenţie se ia de către o comisie de examinare din cadrul O.S.I.M. pe baza raportului de examinare a cererii de brevet într-un termen:
a) de un an;
b) de 6 luni;
c) de 18 luni.
137 Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Când, datorită faptului că nu s-au plătit taxele de menţinere în vigoare a brevetului pentru motive justificate, în termen de „......” luni de la data publicării decăderii.

138 Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Organismele de gestiune sunt supuse reglementărilor privind asociaţiile fără scop lucrativ şi pot dobândi personalitate juridică în condiţiile legii, cu avizul „..................

139 Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
O.R.D.A. funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului „.....................”, ca autoritate unică pe teritoriul României în ceea ce priveşte evidenţa, observarea şi controlul aplicării legislaţiei în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe.

140 Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
În anumite cazuri, încălcarea dreptului de autor constituie o infracţiune sancţionată pe calea acţiunii”.........”


141 Raspundeti prin DA sau NU:
Dreptul de utilizare a indicaţiei geografice se acordă solicitantului pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de reînnoire nelimitată, dacă se menţin condiţiile în care acest drept a fost dobândit.

142 Raspundeti prin DA sau NU:
Înregistrarea mărcii produce efecte cu începere de la data depozitului naţional reglementar al mărcii, pentru o perioadă de 15 ani. Reînnoirea se poarte face la împlinirea fiecărui termen de 5 ani.

143 Raspundeti prin DA sau NU:
Perioada de valabilitate a unui certificat de înregistrare a desenului sau modelului industrial este de 5 ani de la data depozitului reglementar şi poate fi reînnoit pe două perioada succesive de 5 ani.

144 Raspundeti prin DA sau NU:
Hotărârea de admitere sau de respingere a cererii se ia de către o comisie în termen de cel mult 18 luni de la data publicării cererii.

145 Raspundeti prin DA sau NU:
Indicaţiile geografice ale produselor sunt protejate în România prin înregistrarea acestora la O.S.I.M. şi pot fi folosite numai de persoanele care produc sau comercializează produsele pentru care aceste indicaţii au fost înregistrate.

146 Raspundeti prin DA sau NU:
Drepturile asupra mărcii pot fi transmise, prin cesiune sau prin licenţă, i primii 10 ani din cursul duratei de protecţie a mărcii.

147 Alegeti varianta corecta:
Datele conţinute în cererea de brevet sunt confidenţiale:
a) timp de trei luni;
b) timp de şase luni;
c) până la publicarea acesteia de către O.S.I.M.
148 Alegeti varianta corecta:
Cererea de brevet de invenţie poate să conţină:
a) invocarea unor excepţii procedurale;
b) invocarea unor excepţii de ordine publică;
c) invocarea uneia sau mai multor priorităţi.
149 Alegeti varianta corecta:
O invenţie este nouă dacă:
a) nu este conţinută în stadiul tehnicii;
b) este conţinută în stadiul tehnicii;
c) este cunoscută în puţine ţări.
150 Alegeti varianta corecta:
Marca este:
a) orice semn aplicat unor produse;
b) un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane.
c) indicaţiile privind calitatea, greutatea şi distribuitorul produselor.
151 Alegeti varianta corecta:
Dreptul asupra mărcii este dobândit şi protejat prin înregistrarea acesteia la:
a) Camera de Comerţ ;
b) O.S.I.M.;
c) O.R.D.A.
152 Alegeti varianta corecta:
Prima lege care reglementează regimul mărcilor datează din:
a)15 aprilie 1879;
b)9 aprilie 1943;
c)3 ianuarie 1917.
153 Alegeti varianta corecta:
În conflictul dintre doi autori ai aceleiaşi invenţii, dreptul exclusiv va fi recunoscut:
a) aceluia care a făcut publică invenţia;
b) aceluia care a depus, cel dintâi, cererea de brevet;
c) aceluia care a introdus, cel dintâi, acţiune în instanţă.

154 Alegeti varianta corecta:
Drepturile patrimoniale durează tot timpul vieţii autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin moştenire, potrivit legislaţiei civile, pe o perioadă de:
a) 60 de ani;
b) 70 de ani;
c) 15 de ani.
155 Alegeti varianta corecta:
Titlul de protecţie pentru invenţie este:
a) certificatul de înmatriculare;
b) autorizaţia de funcţionare;
c) brevetul de invenţie.
156 Alegeti varianta corecta:
Prima reglementare a drepturilor autorilor de opere literare şi artistice datează din:
a) 10 mai 1866;
b) 11 iunie 1948;
c) 13 aprilie 1862.
157 Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
În conformitate cu prevederile Legii 64/91 – drepturile asupra invenţiei sunt recunoscute şi apărate pe teritoriul României prin eliberarea unui titlu de protecţie de către”..............”.

158 Completati statiul liber cu termenul corespunzator.
O invenţie este brvetabilă dacă este nouă, rezultă dintr-o activitate inventivă şi este susceptibilă de aplicare „.................”

159 Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Prin noţiunea de caracter „..............” se înţelege posibilitatea de aplicare repetată în oricare din domeniile vieţii economice şi sociale.


160 Completati statiul liber cu termenul corespunzator.
Nu sunt brevetabile invenţiile contrare ordinii „.................”şi bunelor moravuri.


161 Raspundeti prin DA sau NU:
Hotărârea comisiei de reexaminare motivată, se comunică părţilor, în termen de 25 zile de la pronunţare şi poate fi atacată cu apel la Tribunalul Municipiului Bucureşti, în termen de 40 de zile de la comunicare. Înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii.

162 Raspundeti prin DA sau NU:
Dreptul la marcă aparţine persoanei fizice sau juridice care a depusultima, în condiţiile legii, cererea de înregistrare a mărcii.


163 Raspundeti prin DA sau NU:
Dreptul asupra mărcii este dobândit şi protejat prin înregistrarea acesteia la O.S.I.M.

164 Raspundeti prin DA sau NU:
Contractul de licenţă este un contract consensual, în principiu nesupus nici unei formalităţi, şi se încheie în general pe o durată determinată.

165 Raspundeti prin DA sau NU:
Brevetarea în străinătate a invenţiilor care fac obiectul cererilor de brevet de invenţie se poate face numai după expirarea unui termen de 180 de zile de la data depozitului reglementar.


166 Raspundeti prin DA sau NU:
Când, datorită faptului că nu s-au plătit taxele de menţinere în vigoare a brevetului pentru motive justificate, în termen de 16 luni de la data publicării decăderii.


167 Alegeti varianta corecta:
O invenţie este considerată ca implicând o activitate inventivă, dacă:
a) pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă în mod evident din cunoştinţele cuprinse în cartea tehnică;
b) pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă din cunoştinţele cuprinse în stadiul tehnicii;
c) pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă în mod evident din cunoştinţele cuprinse în stadiul tehnicii.

168 Alegeti varianta corecta:
O invenţie este considerată ca implicând o activitate inventivă, dacă:
a) pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă în mod evident din cunoştinţele cuprinse în cartea tehnică;
b) pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă din cunoştinţele cuprinse în stadiul tehnicii;
c) pentru o persoană de specialitate în acel domeniu, ea nu rezultă în mod evident din cunoştinţele cuprinse în stadiul tehnicii.

169 Alegeti varianta corecta:
Natura produselor sau serviciilor pentru care se solicită înregistrarea mărcii:
a) constituie un obstacol la înregistrarea acesteia;
b) nu constituie nici un obstacol la înregistrarea acesteia;
c) este lăsată la aprecierea examinatorului existenţa vreunui obstacol.
170 Alegeti varianta corecta:
În conformitate cu prevederile Legii nr. 64/1991 – drepturile asupra invenţiei sunt recunoscute şi apărate pe teritoriul României prin eliberarea unui titlu de protecţie de către:
a) O.P.C.;
b) O.R.D.A.;
c) O.S.I.M.
171 Alegeti varianta corecta:
Legea românească a consacrat principiul:
a) neretroactivităţii actelor normative;
b) adevăratului autor;
c)opozabilităţii.
172 Alegeti varianta corecta:
Prerogativele dreptului moral sunt cele care permit autorului să conserve:
a) originalitatea operei sale;
b) tirajul operelor sale;
c) numărul de pagini si corpul de litera.
173 Alegeti varianta corecta:
Principala raţiune de existenţă a proprietăţii literare şi artistice este aceea de:
a)creştere a nivelului de trai;
b)dezvoltarea zonelor defavorizate;
c) încurajare a creaţiei.

174 Alegeti varianta corecta:
Opera de colaborare:
a) este proprietatea comună a coautorilor, care trebuie să-şi exercite drepturile separat;
b) este proprietatea comună a coautorilor, care trebuie să-şi exercite drepturile în comun;
c)este proprietatea celui mai in vârsta dintre coautori.
175 Alegeti varianta corecta:
SUA au aderat la Uniunea de la Berna in anul:
a) 1997;
b) 1977;
c) 1988.
176 Alegeti varianta corecta:
In prezent mărcile si indicaţiile geografice sunt protejate prin:
a) Legea nr.83 din 21 aprilie 1897;
b) Legea nr.153 din 11 iunie 1981;
c) Legea nr.84 din 23 aprilie 1998.
177 Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Procedura eliberării brevetului se declanşează prin înregistrarea unei cereri de brevet, la organul administrativ competent care este............

178 Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Cererea de brevet de invenţie conţinând datele de identificare a solicitantului, însoţită de descrierea invenţiei, de revendicări şi, dacă este cazul, de desene explicative se depune la O.S.I.M. şi constituie „........................” naţional reglementar.


179 Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
În conflictul dintre doi autori ai aceleiaşi invenţii, dreptul exclusiv va fi recunoscut aceluia care a depus, cel dintâi cererea de „.....................”

180 Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Contractele prin care se transmit drepturile patrimoniale ale titularului de brevet sunt contractul de cesiune şi contractul de „...............”
181 Raspundeti prin DA sau NU:
Inventatorul are dreptul să i se menţioneze numele, prenumele şi calitatea în brevetul eliberat, în carnetul de muncă, precum şi în orice acte sau publicaţii privind invenţia sa.

182 Raspundeti prin DA sau NU:
Hotărârea de acordare a brevetului de invenţie se ia de către o comisie de examinare din cadrul O.S.I.M. pe baza raportului de examinare a cererii de brevet într-un termen de 28 luni.

183 Raspundeti prin DA sau NU:
Termenul în care trebuie să se facă publicarea este de 12 luni de la data constituirii depozitului naţional reglementar.

184 Raspundeti prin DA sau NU:
Odată înregistrată cererea de brevet, în cadrul procedurii de brevetare, urmează o a doua fază care conduce la publicarea ei.

185 Raspundeti prin DA sau NU:
O invenţie este brvetabilă dacă este nouă, rezultă dintr-o activitate inventivă şi este susceptibilă de aplicare industrială.

186 Raspundeti prin DA sau NU:
În cadrul prerogativelor ce alcătuiesc dreptul de autor există, două categorii având un regim juridic diferit: prerogativele de ordin personal nepatrimonial şi cele de ordin patrimonial.

187 Alegeti varianta corecta:
În domeniul brevetelor de invenţii prima reglementare datează din:
a) 17 ianuarie 1906;
b) 19 noiembrie 1901;
c) 15 ianuarie 1909.

188 Alegeti varianta corecta:
Invenţia poate avea ca obiect:
a) un program de calculator, un procedeu sau o metodă;
b) un produs, un procedeu sau o metodă;
c) o operă de artă.
189 Alegeti varianta corecta:
Prima reglementare privind protecţia desenelor şi modelelor industriale o constituie
a)Legea nr. 123/1997;
b)Legea nr. 129/1992;
c)Legea nr. 12/1989.

190 Alegeti varianta corecta:
Durata de protecţie asigurată de brevetul de invenţie este:
a) 10 ani necondiţionat;
b) 20 de ani necondiţionat;
c) 20 de ani condiţionat de plata taxelor de menţinere în vigoare.
191 Alegeti varianta corecta:
Durata de protecţie asigurată de certificatul de marcă este:
a) de 25 de ani;
b) de 10 ani cu posibilitatea de prelungire;
c) de 10 ani fără posibilitatea de prelungire.
192 Alegeti varianta corecta:
Prima reglementare a drepturilor autorilor de opere literare şi artistice datează din:
a) 13 aprilie 1862.
b) 11 iunie 1958;
c)10 mai 1863;
193 Alegeti varianta corecta:
Stadiul tehnicii se stabileşte:
a) de către instanţa de judecată;
b) pe baza a tot ce a fost anterior dat publicităţii sub orice formă şi în orice loc, de orice persoană;
c) pe baza a tot ce a fost anterior dat publicităţii sub orice formă, la orice dată şi în orice loc, de orice persoană.

194 Alegeti varianta corecta:
Cererea de brevet se înscrie:
a) în Registrul Naţional al cererilor de invenţie depuse, care este public;
b) în Registrul Naţional al cererilor de invenţie depuse, care este confidenţial;
c) în Registrul Comerţului.

195 Alegeti varianta corecta:
Cea mai importantă convenţie pentru protecţia operelor literare şi artistice este:
a) Convenţia de la Oslo;
b) Convenţia de la Berna;
a)Convenţia de la Sofia.
196 Alegeti varianta corecta:
România a ratificat Convenţia pentru instituirea O.M.P.I. prin:
a) Decretul 1175/1968;
b) Legea nr.16/1973;
c) Decretul nr.1178/1968.

197 Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Protecţia asigurată invenţiei prin eliberarea brevetului are un caracter „............”

198 Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
În conformitate cu art. 44 din Legea 64/1991 invenţia care face obiectul cererii de brevet nu poate fi divulgată fără acordul inventatorului sau succesorului său în drepturi până la publicarea descrierii acesteia de către „..........”


199 Completati statiul liber cu termenul corespunzator:
Contractul de”...........” poate fi definit ca acordul prin care titularul unui drept de proprietate industrială concede unei alte persoane, în tot sau în parte, folosinţa dreptului său exclusiv de exploatare, în schimbul plăţii unei redevenţe.

200 Completati statiul liber cu termenul corespunzator.
Dreptul la marcă aparţine persoanei fizice sau juridice care a depus prima, în condiţiile legii, cererea de „............................” a mărcii.


NU 102/103105
107 B 108A 109C 110 C 111C 112C 113B 114 B 115C 116 A 117 AUTOR 118 MOSTENIRE 119 PATRIMONIALE 121 NU 122 DA 123 NU 124 DA 125 NU 126 NU 127 A 128 C 129 C 130 C 131 B 132 C 133 B134 C 135B 136 C 137 SASE 138 ORDA 139 GUVERNULUI 140PENALE 141 DA 142/143/144 NU 145/146 DA 147C 148C149 A150B 151B152 A 153 B154B 155 C 156 C 157 OSIM158 INDUSTRIALA 159 INDUSTRIAL 160 PUBLICE 161/162 NU 163/164DA 165/166 NU 167 C 168 C 169 B 170C 171B 172 A 173 C174 B175 C 176 C 177 OSIM 178 DEPOZITUL 179 BREVET180 LICENTA181 DA 182/183 NU 184/185 DA 186 NU 187 A188 B 189 B 190C 191 B 192A 193 C 194 B 195 B 196A 197TEMPORAR 198 OSIM 199 LICENTA 200 INREGISTRARE
saromaa
Membru
Membru
 
Posts: 9
Joined: 14/02/2007 13:17
Location: bucuresti
Reputation point: 0

Postby pckutza » 06/03/2007 10:16

nu stiu ce subiecte aveti voi pentru ca ce am gasit eu pe site-ul facultatii are doar 46 de intrebari si 9 cu completati:
1) Izvoarele internaţionale prin care se realizează protecţia proprietăţii intelectuale sunt:
1 Convenţia de la Paris din 1886 – pentru proprietatea industrială, şi Convenţia de la Berna din 1883 – pentru protecţia dreptului de autor
2 Convenţia de la Paris din 1883 – pentru protecţia dreptului de autor şi Convenţia de la Berna din 1886 – pentru proprietatea intelectuală
3 Convenţia de la Paris din 1883 – pentru protecţia proprietăţii industriale, şi Convenţia de la Berna din 1886 – pentru protecţia operelor literare şi artistice p31

2) Calitatea de autor al unei opere o poate avea:
1 numai o persoană juridică
2 numai o persoană fizică sau numai persoanele fizice p45
3 fie o persoană fizică, fie o persoană juridică; persoana care are capacitate de folosinţă şi capacitate de exerciţiu deplină

3) Excepţii de la principiul adevăratului autor al operei pot fi:
1 succesorii în drepturi ai autorilor, cesionarii legali şi convenţionali, organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor; p44
2 titularii de brevet pentru invenţiile nebrevetabile
3 persoanele fizice cu capacitate de exerciţiu restrânsă

4) Potrivit legii, calitatea de subiect al dreptului de autor poate aparţine:
1 autorului operei, dacă este major
2 numai persoanei fizice sau juridice care a creat opera
3 persoanei fizice sau juridice prin a cărei contribuţie opera a fost adusă la cunoştinţa publică sub formă anonimă sau sub pseudonim care nu permit identificarea autorului p46-47
4 în exclusivitate, succesorilor în drepturi ale autorilor

5) Opera comună se deosebeşte de opera colectivă prin:
1 opera comună are caracter unitar, în timp ce opera colectivă nu prezintă acest caracter
2 opera comună are un singur autor, în vreme ce opera colectivă are o pluralitate de autori
3 în cazul operei colective este imposibil să se atribuie vreun drept distinctiv vreunuia dintre autori asupra ansamblului operei create p50

6) Sunt opere postume, potrivit legislaţiei în vigoare:
1 operele pentru care autorul nu şi-a manifestat în timpul vieţii voinţa cu privire la divulgarea operei sale
2 operele pentru care autorul a decis în timpul vieţii aducerea lor la cunoştinţă publică, dar a căror publicare are loc după decesul autorului
3 operele pentru care autorul a decis în timpul vieţii să nu fie publicate

7) Potrivit legii, sunt recunoscute ca obiect al protecţiei dreptului de autor:
1 ideile, teoriile, conceptele, descoperirile şi invenţiile conţinute într-o operă, oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare
2 textele oficiale de natură politică, legislativă, administrativă, judiciară şi traducerile oficiale ale acestora
3 scrierile literare şi publicistice şi programele pe calculator, operele ştiinţifice, compoziţiile muzicale, operele dramatice, cinematografice, de artă plastică şi de arhitectură p55-56
4 simbolurile oficiale ale statului, ale autorităţilor publice şi ale organizaţiilor, mijloacele de plată, ştirile şi informaţiile de presă

8) Proprietarul suportului material al unei opere, altul decât autorul, nu are drept de divulgare, adică de a decide dacă, în ce mod şi când va fi adusă opera la cunoştinţă publică, acesta aparţinând autorului operei. De la această interdicţie există şi excepţii:
1 dacă proprietarul suportului material indică numele, prenumele sau pseudonimul autorului
2 în cazul operelor de artă plastică sau fotografică, cu excepţia situaţiei în care autorul a exclus în mod expres dreptul de divulgare prin actul de înstrăinare a originalului operei p76
3 când autorul îşi retrage opera publicată

9) Obligaţia corelativă dreptului la paternitatea operei constă în:
1 îndatorirea terţilor de a indica numele, prenumele sau pseudonimul autorului în cazul citării şi utilizării de fragmente extrase din operă, când acest lucru este permis fără consimţământul autorului p77
2 îndatorirea celui care publică o operă anonimă de a indica numele moştenitorilor legali sau testamentari ai operei
3 posibilitatea autorului operei de a pretinde restabilirea dreptului său ori de câte ori acesta ar fi încălcat

10) Dreptul la nume al autorului unei opere înseamnă:
1 dreptul autorului de a decide sub ce nume va fi adusă opera la cunoştinţă publică p77
2 reproducerea numelui autorului în cazul publicării operei sub altă formă decât cea în care autorul a cerut să fie reprodus
3 interdicţia autorului de a decide dacă opera pe care o divulgă va apare sub numele său, sub pseudonim sau fără indicare de nume

11) Dreptul la inviolabilitatea operei, constând în posibilitatea juridică a autorului de a se opune oricărei modificări, suprimări sau completări, precum şi oricărei atingeri aduse operei care prejudiciază onoarea sau reputaţia autorului, mai este cunoscut în doctrină şi sub numele de:
1 dreptul la divulgarea operei
2 dreptul la retractarea operei
3 dreptul la integritatea operei sau dreptul la respectul operei p78

12) Dreptul de retractare a operei:
1 nu poate fi exercitat în orice moment care survine divulgării, având caracter exclusiv
2 nu oferă posibilitatea terţilor care exploatează opera retractată de a fi despăgubiţi, în cazul în care au fost prejudiciaţi
3 nu poate opera în cazul programelor pentru calculatoare p80

13) Dreptul de suită reprezintă:
1 drepturile recunoscute artiştilor interpreţi şi executanţi
2 posibilitatea autorului de a primi o parte din preţul revânzărilor ulterioare ale operei sale şi de a fi informat cu privire la locul unde se află opera sa p86
3 dreptul artiştilor interpreţi şi executanţi de a pretinde ca numele sau pseudonimul lor să fie indicat ori comunicat la fiecare spectacol

14) Căderea unei opere în domeniul public:
1 are ca efect intrarea suportului ei în rândul bunurilor aparţinând proprietăţii publice
2 înseamnă că opera a devenit inalienabilă şi insesizabilă
3 este un efect al expirării duratei de protecţie a operei şi poate conduce la exploatarea ei
liberă de către terţi, constituind o parte componentă a patrimoniului comun al umanităţii p102
15) Odată îndeplinite condiţiile legale generale, o operă poate fi utilizată fără autorizarea autorului şi fără plata vreunei remuneraţii, în următoarele cazuri:
1 folosirea în totalitate a unei opere, cu titlu de exemplificare, sau în scop de comentariu, analiză ori critică
2 reprezentarea în întregime a unei opere, în cadrul activităţilor instituţiilor de învăţământ, cu condiţia ca atât reprezentarea cât şi accesul publicului să fie cu plată
3 reproducerea unei opere pentru uzul personal ori pentru cercul normal al unei familii şi al cunoştinţelor acesteia

16) Obiectul cesiunii îl constituie:
1 drepturile patrimoniale de autor p112
2 operele pentru care autorul nu şi-a manifestat voinţa de a le da publicităţii
3 operele care au caracter contrar ordinii publice şi bunelor moravuri, dacă autorul şi-a exercitat dreptul de retractare

17) În cazul existenţei unor disproporţii clare privind cota de beneficii ce revine părţilor contractului de cesiune, în favoarea cesionarului, autorul operei cedate, poate:
1 solicita constatarea nulităţii contractului de cesiune
2 formula acţiune pentru revizuirea contractului lezionar şi solicita organelor jurisdicţionale competente să dispună mărirea convenabilă remuneraţiei p117
3 solicita desfiinţarea contractului de cesiune, chiar dacă motivele de neutilizare a operei de către cesionar se datorează faptei unui terţ

18) Organismul de gestiune colectivă:
1 reprezintă persoane juridice constituite prin libera asociere a autorilor şi a altor titulari de drepturi de autor şi de drepturi conexe
2 poate fi creat pentru gestionarea unor categorii distincte de drepturi, corespunzătoare unor domenii diferite de creaţie, dar nu poate fi creat pentru gestionarea drepturilor aparţinând unor categorii distincte de titulari
3 cu cel mai mic număr de membri în domeniu are competenţa gestiunii colective, dacă un titular nu este asociat la nici un organism

19) În apărarea drepturilor de autor, titularii acţiunilor civile pot cere instanţei de judecată să dispună aplicarea următoarelor măsuri:i
1 remiterea încasărilor realizate prin actul ilicit, în vederea acoperirii prejudiciilor suferite sau remiterea bunurilor rezultate din fapta ilicită în vederea valorificării acestora, până la acoperirea integrală a prejudiciilor cauzate
2 distrugerea tuturor echipamentelor şi a mijloacelor aflate în proprietatea făptuitorului, chiar dacă destinaţia lor unică ori principală nu era aceea de producere a actului ilicit
3 aproprierea de către titularii acţiunilor a copiilor efectuate ilegal, aflate în circuitul comercial
4 publicarea în mijloacele de comunicare în masă a hotărârii instanţei de judecată, pe cheltuiala titularului acţiunii

20) Invenţia este definită ca fiind:
1 recunoaşterea de fenomene, proprietăţi ori legi ale universului material, necunoscute anterior, dar apte de verificare. Nu întotdeauna invenţia are şi aplicabilitate industrială
2 un ansamblu de cunoştinţe sistematice, organizate în scopul obţinerii unei soluţii la o problemă practică din industrie, agricultură sau comerţ, caracterul aplicabilităţii industriale fiind o condiţie de existenţă a creaţiei tehnice cu valoare de invenţie
3 semnul susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane21) Funcţiile brevetului de invenţie sunt:
1 de încurajare a dublei brevetări
2 de monopol al informaţiilo
3 de protecţie juridică a invenţiei faţă de terţi, de apropiere publică a cunoştinţelor tehnice care fac obiectul invenţiei şi de stimulare a creativităţii

22) Invenţiile nebrevetabile sunt:
1 invenţiile care nu sunt contrare ordinii publice şi bunelor moravuri
2 invenţiile declarate secrete de stat
3 invenţiile care privesc soiurile de plante şi rasele de animale, procedeele biologice pentru obţinerea plantelor sau animalelor, acele realizări cu caracter de noutate şi de utilitate la nivelul unităţii în care au fost create, precum şi invenţiile având ca obiect corpul uman

23) Dreptul de prioritate ştiinţifică:
1 reprezintă dreptul inventatorului de a solicita să i se elibereze cu prioritate un duplicat al brevetului de invenţie
2 reprezintă recunoaşterea faptului că autorul unei invenţii a fost primul care a descoperit soluţia tehnică pe care o reprezintă invenţia
3 devine opozabil în momentul realizării creaţiei
4 devine opozabil numai în măsura în care soluţia care constituie invenţia nu este adusă la cunoştinţă publică

24) Dreptul de exploatare exclusivă a invenţiei este:
1 dreptul de care beneficiază o persoană română sau străină în folosirea invenţiilor româneşti pentru construcţia şi funcţionarea vehiculelor terestre şi aeriene
2 dreptul terţilor de a exploata invenţia la a cărei protecţie s-a renunţat
3 posibilitatea terţei persoane de a folosi, aplica ori lua măsuri efective şi serioase, în vederea folosirii unei invenţii în perioada de la data decăderii din drepturi a titularului de brevet până la data revalidării brevetului
4 posibilitatea juridică recunoscută titularului brevetului de a exploata în mod exclusiv invenţia sa

25) Dreptul provizoriu de exploatare exclusivă a invenţiei constă în:
1 posibilitatea de care beneficiază persoana care a creat aceeaşi invenţie cu o altă persoană, dar nu şi-a constituit depozit reglementar de a exploata propria invenţie înainte de eliberarea depozitului
2 dreptul solicitantului titlului de protecţie de a exploata exclusiv invenţia până la data eliberării brevetului
3 producerea sau folosirea invenţiei exclusiv în cadrul privat şi în scop necomercial

26) Cererea de brevet:
1 se adresează Tribunalului Municipiului Bucureşti la expirarea unui termen de 4 ani de la data de depozit, sau a unui termen de 3 ani de la acordarea brevetului socotindu-se termenul care expiră mai devreme
2 se aprobă dacă invenţia nu a fost aplicată sau a fost aplicată insuficient iar titularul nu-şi poate justifica inactivitatea
3 se înregistrează dacă solicitantul probează că a încercat să încheie cu titularul brevetului o înţelegere privind condiţiile şi modalităţile de utilizare a invenţiei
4 va fi însoţită de: descrierea invenţiei, revendicări şi, dacă e cazul, de desene explicative, toate redactate în limba română

27) Dreptul de prioritate convenţională privind invenţia:
1 este posibilitatea terţilor de a dobândi vreun drept de posesiune sau de folosire personală anterioară, între data primului depozit şi cea a depozitului ulterior
2 reprezintă situaţia privilegiată recunoscută unei persoane de a beneficia de prioritatea primului depozit efectuat într-o ţară membră a Uniunii de la Paris ori membră a Organizaţiei Mondiale a Comerţului, pentru orice altă cerere de brevet având ca obiect aceeaşi invenţie depusă ulterior în oricare altă ţară membră a Uniunii
3 nu înlocuieşte data depozitului ulterior cu cea a primului depozit şi astfel divulgările ulterioare nu vor avea efect distructiv asupra noutăţii existente la data primului depozit

28) Dreptul de prioritate de expoziţie asupra invenţiei:
1 se naşte în baza unui depozit creat în urma expunerii produsului realizat conform invenţiei într-o expoziţie cu caracter internaţional organizată pe teritoriul României sau al altor state membre ale Convenţiei de la Paris sau ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului
2 creează posibilitatea stabilirii noutăţii produsului în raport cu data înregistrării cererii de brevet
3 stabileşte noutatea ca fiind data introducerii cererii de brevet

29) Cererea de înregistrare a mărcii:
1 conţine datele de identificare a solicitatorului, reproducerea mărcii şi indicarea produselor sau a serviciilor pentru care este cerută înregistrarea
2 se depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
3 poate fi redactată în orice limbă de circulaţie internaţională

30) Titularul dreptului de prioritate unionistă care a depus o cerere de înregistrare a mărcii:
1 poate revendica data primului depozit prin cererea de înregistrare a aceleiaşi mărci în România
2 trebuie să depună cererea la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în termen de 6 luni de la data constituirii primului depozit
3 nu trebuie să depună actele de prioritate (dovezile) şi taxa legală în maximum 3 luni de la data cererii de înregistrare a mărcii

31) În etapa examinării de fond a cererii de înregistrare a unei mărci:
1 cererea de înregistrare a mărcii se examinează în termen de 6 luni de la data plăţii taxei de înregistrare şi examinare a cererii
2 se publică marca în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, chiar dacă nu sunt îndeplinite condiţiile legale
3 când un motiv de refuz se aplică numai la anumite produse sau servicii pentru care s-a solicitat înregistrarea mărcii, se va refuza înregistrarea pentru toate produsele sau serviciile

32) Cererea de înregistrare a mărcii poate fi modificată de către solicitant:
1 pentru extinderea listei de produse sau de servicii
2 pentru rectificări ce nu afectează esenţial marca sau pentru rectificarea numelui sau a adresei solicitantului
3 chiar dacă se extinde lista de produse sau de servicii

33) Contestaţiile administrative formulate împotriva deciziilor comisiei de examinare a cererilor de înregistrare a mărcii:
1 se formulează în termen de 3 luni de la comunicarea deciziilor
2 nu se soluţionează de o comisie de reexaminare din cadrul OSIM
3 se soluţionează de Tribunalul Municipal Bucureşt

34) Deciziile comisiei de reexaminare pronunţate pentru soluţionarea contestaţiilor administrative formulate în cadrul procedurilor de înregistrare a mărcii, pot fi atacate:
1 cu apel, la Tribunalul Municipiului Bucureşti în termen de 15 zile de la comunicare
2 cu recurs la Curtea de Apel Bucureşti în termen de 15 zile de la comunicare
3 cu apel, la instanţa competentă, în termen de 30 de zile de la comunicare

35) Titularul dreptului la marcă:
1 pot fi numai persoanele fizice care exercită o investiţie, o activitate de comerţ sau prestează un serviciu
2 trebuie să îndeplinească condiţia specialităţii capacităţii de folosinţă în cazul persoanei juridice
3 pot fi numai asociaţiile de comercianţi, pentru marca de certificare

36) Epuizarea dreptului la marcă înseamnă faptul că:
1 prin natura sa, dreptul asupra mărcii conferă un drept de suită asupra produselor vândute
2 circulaţia produselor este monopolul celui care deţine marca
3 titularul unei mărci înregistrate nu poate cere să se interzică altor persoane deţinerea, sau oferirea spre vânzare a produselor marcate puse în circulaţie

37) Drepturile asupra mărcii înregistrate se sting prin:
1 uzucapiune de lungă durată
2 decăderea titularului din drepturile conferite de marcă sau expirarea duratei de valabilitate a certificatului de înregistrare
3 transmiterea înregistrării mărcii, care poate fi cerută în termen de 5 ani de la data înregistrării, inclusiv pentru motivul că înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credinţă

38) Cererea de reînnoire a mărcii:
1 poate fi făcută înainte de expirarea duratei de protecţie în curs, dar nu mai devreme de 3 luni înainte de expirarea termenului de 10 ani
2 se depune începând cu ziua imediat următoare expirării duratei de protecţie în curs
3 nu se înscrie în Registrul Naţional al Mărcilor, dar se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială

39) Durata de protecţie a mărcilor este de :
1 70 de ani pe timpul vieţii titularului
2 10 ani fără posibilitatea reînnoirii
3 10 ani, cu posibilitate de reînnoire nelimitată

40) Desenele şi modelele industriale:
1 reprezintă combinaţii de linii sau culori prezentând un caracter original ori forme în volum
care conferă produsului o fizionomie proprie şi sunt creaţii cu caracter ornamental
2 sunt protejate prin legea dreptului de autor
3 sunt protejate prin normele dreptului de proprietate industrială

41) Sunt excluse de la protecţie:
1 desenele şi modelele industriale care cuprind denumirea unui stat, steme sau drapele
oficiale sau istorice ale unui stat, comunităţi sau asociaţii de state, cu autorizaţii din partea
autorităţilor legale
2 desenele sau modelele industriale care cuprind, cu autorizaţie, portrete ale personalităţilor
3 desenul sau modelul industrial care este determinat exclusiv de o funcţie tehnică
4 modelele sau desenele industriale a căror destinaţie şi al căror aspect nu contravin ordinii
publice şi bunelor moravuri

42) Motivele pentru care persoanele interesate pot face opoziţie la înregistrarea unui model sau
desen industrial sunt:
1 modelul sau desenul industrial încorporează, cu acordul titularului, o operă protejată prin
legea dreptului de autor
2 modelul sau desenul industrial nu are noutate sau solicitantul nu este persoana care a
depus cea dintâi cererea
3 modelul sau desenul individual nu contravine ordinii publice sau bunelor moravuri

43) Hotărârea comisiei de reexaminare a contestaţiilor administrative din cadrul procedurilor
privind înregistrarea modelelor şi desenelor industriale poate fi atacată cu apel:
1 la Curtea de Apel în termen de 15 zile de la pronunţare
2 la Tribunalul Municipiului Bucureşti, în termen de 3 luni de la comunicare
3 potrivit legii dreptului de autor

44) Revalidarea certificatului de înregistrare a modelului sau desenului industrial:
1 reprezintă repunerea în drepturi a titularului certificatului de înregistrare, care a decăzut
din drepturile conferite de lege
2 se acordă dacă cererea de revalidare se depune în termen de 6 ani de la data decăderii şi
sunt achitate taxele legale
3 vizează numai o parte din produsele sau serviciile reprezentate prin modelul sau desenul
industrial

45) Dreptul provizoriu de exploatare anterioară a modelului sau desenului industrial:
1 aparţine terţei persoane care a luat măsuri efective şi serioase pentru folosirea modelului
sau desenului industrial în intervalul de timp de la data decăderii din drepturi a titularului
până la revalidarea certificatului
2 aparţine persoanei fizice sau juridice care a solicitat eliberarea certificatului de
înregistrare, începând de la data publicării cererii, până la eliberarea certificatului de
înregistrare
3 nu deschide posibilitatea persoanei fizice sau juridice îndreptăţite la eliberarea
certificatului de înregistrare să ceară despăgubiri, dacă terţe persoane au exploatat modelul
sau desenul industrial pe perioada dreptului provizoriu de exploatare anterioară
4 nu se pierde, cu efect retroactiv, chiar dacă cererea de înregistrare a fost respinsă sau
retrasă

46) Coproprietatea unui certificat de înregistrare a modelului sau desenului industrial:
1 nu dă dreptul fiecărui coproprietar să cedeze cota sa parte din dreptul de proprietate asupra
certificatului de înregistrare
2 exclude dreptul coproprietarului de a acorda unui terţ o linceţă de exploatare neexclusivă
în profitul său
3 creează dreptul ca fiecare proprietar să exploateze modelul sau desenul industrial în baza
unui acord scris al celorlalţi coproprietari şi dă dreptul fiecărui coproprietar să acţioneze în
contrafacere în profitul său propriu, cu condiţia notificării acţiunii celorlalţi coproprietari

COMPLETAŢI SPAŢIILE GOALE
1) Dreptul proprietăţii intelectuale reprezintă acea ramură de drept care studiază normele juridice
care reglementează: (completaţi spaţiile punctate)
a) creaţiile intelectuale cu caracter literar, artistic sau stiintific
b) creaţiile intelectuale cu aplicabilitate industriala

2) Subramurile dreptului proprietăţii intelectuale sunt: (completaţi)
a) dreptului de autor
b) dreptului proprietatii industriale

3) Literatura de specialitate a formulat 3 (trei) condiţii necesare pentru protecţia dreptului de autor, care rezultă implicit din lege. Aceste condiţii sunt:
a) opera să îmbrace o formă …………………………… de exprimare.
b) opera să fie susceptibilă de ………..… …. …………… ………..…
c) opera să fie ……………….

4) Titularii drepturilor conexe de autor sunt:
a) ………….… ………….… …… …………… pentru propriile lor interpretări sau execuţii;
b) …………… … …………… ………… … ………... … …………. ………….. pentru propriile înregistrări;
c).… … ……….…… … ………….…. pentru propriile emisiuni

5) Notaţi ce categorie de subiecte reprezintă fiecare definiţie:
a) acele subiecte intermediare, care obţin brevetul de invenţie în mod subsidiar sunt subiecte ……………… ………….… ……..……….
b) acele subiecte care dobândesc brevetul de invenţie direct de la stat prin Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în urma desfăşurării procedurii legale sunt subiecte ………….…. ………………… ….…………...
c) persoanele care devin titulare de brevet numai în mod subsecvent, ca urmare a dobândirii acelei calităţi prin intermediul unei operaţiuni de transmitere, de la un titular anterior sunt subiecte ………………….

6) Condiţiile de brevetare a invenţiilor de produse, procedee şi metode sunt:
a) condiţia ………………..;
b) condiţia pasului …………………….;
c) condiţia caracterului industrial, a utilităţii sau a ………….… …………...

7) Scrieţi la sfârşitul fiecărui enunţ: A – dacă este adevărat, şi F – dacă este fals.
a) Autorii şi alţi titulari de drepturi sau deţinătorii de drepturi exclusive ale autorilor au dreptul să înscrie, pe originalele sau pe copiile autorizate ale operelor, menţiunea de rezervare a exploatării acestora, constând într-un simbol reprezentat de litera C, în mijlocul unui cerc, însoţit de numele lor, de locul şi de anul primei publicări.
________________
b) Producătorii de înregistrări sonore, artiştii interpreţi sau executanţi şi alţi deţinători de drepturi exclusive ale producătorilor sau ale artiştilor interpreţi ori executanţi, nu au dreptul să înscrie, pe originale sau pe copiile înregistrate ale ale înregistrărilor sonore sau audiovizuale, ci numai pe învelişul care le conţine, menţiunea de
rezervare a exploatării acestora, constând într-un simbol reprezentat prin litera P, în mijlocul unui cerc, însoţit de numele lor, de locul şi anul primei publicări. __________________

8) Condiţiile protecţiei mărcilor sunt:
a) condiţia …………………;
b) condiţia …………………;
c) condiţia ………………… .

9) Transmiterea drepturilor cu privire la marcă se poate face:
a) asupra tuturor produselor sau serviciilor pentru care marca este înregistrată, adică prin cesiune (licenţă) …………………;
b) asupra unei părţi din produsele sau serviciile reprezentate de marcă, adică prin cesiune (licenţă) …………………; oricând în cursul perioadei de protecţie, care este de …………………., de la înregistrarea
mărcii, cu posibilitatea reînnoirii, la cererea titularului
[/url]

o sa postez raspunsurile un pic mai tarziu
pckutza
Membru
Membru
 
Posts: 1
Joined: 18/02/2007 16:38
Reputation point: 0

DPI an III

Postby Tony » 13/03/2007 06:04

Care sunt pana la urma subiectele da DPI ca nu mai stiu ce sa cred. Eu am luat de bun setul de 45 intrebari dar acum vad ca sunt si alte seturi ?????
Tony
Membru
Membru
 
Posts: 1
Joined: 13/03/2007 05:30
Reputation point: 0


Jump to:  

Who is online

Users browsing this forum: CommonCrawl [Bot] and 6 guests


Advertisement

Furnizat de phpBB | phpBB România
Afiliaţi: Lucrări de licenţă | Lucrări la comandă | Reparaţii televizoare | Divina's Boutique | Livrare cadouri în Spania
Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici


Găzduire Web - Hostico