SPIRU HARET

Forumul studenţilor
Last visit was: 22/07/2024 00:24 It is currently 22/07/2024 00:24
Daţi-ne like pe pagina oficială de FaceBook

Advertisement


All times are UTC + 2 hours

Forum rules


Citiţi regulamentul înainte de a scrie pe forum
Folosiţi Image căutarea înainte de a deschide un subiect nou [ 3 posts ] 
Author Message
PostPosted: 21/02/2007 11:30 
Offline
Membru
Membru

Joined: 15/02/2007 10:04
Posts: 3
Reputation point: 0
Nu stiu daca sunt corecte toate, rog pe cineva care are cartea si care poate sa le verifice, sa ma confrunte.
Nu verificati raspunsurile folosind sinteza, difera de ce scrie in carte.

1c.2a,3a,4c,5c,6a,7b,8c,9b,10c,11c,21c,13c,14c,15c,16c,17b,18a,19a,20a,21a,22a,23a,24a,
25a,26c,27c,28b,29a,30a,31c,32c33a,34a,35a,36b.,37b,38c,39a,40b,41a,42b,43c,44?,45c,
46a,47a,48a,49b,50c,51a,52a,53c,54a,55a,56b,57b58c,59a,60a,61b,62a,63c,64c,65c,66c,
67c.68a,69c,70a,71a,72c,73a,74a,75a,76c,77a,78b,79c,80b,81b,82b,83c,84a,85a,86c,87c,
88a,89c,90a,91a,92c,93b,94b,95a,96a,97c,98a,99a,100c,101a,102a,103c104b.105a,
106b,107b.108a,109a.110c.111c.112c,113b.114c.115c.116c.117c,118b,119a,120c,121a,
122?123b,124b125?,126c.127b.128a,129a,130a.131a.132a,133a.134c,
135a.136c,137a,138c,139c,140c,141c,142a,143c.144a.145c.146b.147a,148c.149c.150b.
151a.152a.153?154c,155b,156a,157a,158c,159b,160c,161b.162c.163b.164a,165a.166a.
167a.168c.169a.
170b.171c,172a.173?174c,175c,176c.177c,178a,179a,180a,181c,182c,
183a,184c,185a.186a,187b.188a,189c.190c.191c.192a,193c.
194c.195b?.196c.197b,198b,199c.200c


Top
  
 

Advertisement

 Post subject:
PostPosted: 23/02/2007 12:03 
Offline
Membru
Membru
User avatar

Joined: 20/01/2007 14:02
Posts: 334
Location: Bucuresti
Reputation point: 0
@gelu

Ai facut quote la ceva. Ce vrei sa evidentiezi?
Daca ai ceva de spus o spui, daca nu, nu mai posta fara rost.

later edit: am sters postul lui @gelu . nu continea absolut nimic nou fata de ceea ce postase @afediuc

_________________
Spiru Haret, Mate-Info, ID, an1


Top
  
 
PostPosted: 24/03/2007 00:26 
Offline
Membru
Membru

Joined: 23/02/2007 00:13
Posts: 2
Location: bucuresti
Reputation point: 0
1. Dupa felul subiectelor lor, raporturile civile pot fi grupate în:
c) raporturi mixte – între persoane fizice si persoane juridice
2. Capacitatea de exercitiu restrânsa a unei persoane începe la vârsta de :
a) 14 ani
3. Nu au capacitatea de exercitiu:
a) minori
4. Principiile fundamentale ale dreptului civil sunt:
c) principiul ocrotirii drepturilor civile al garantarii proprietatii private, egalitatii în
fata legii
5. Dintre izvoarele specifice ale dreptului civil amintim:
a) Decretul nr.31/1954, Legea nr.319/1944, Legea nr.603/1943, Legea 105/1992
6. Minori cu vârsta cuprinsa între 14-18 ani pot sa încheie acte juridice:
a) cu încuviintarea prealabila a parintilor sau tutorelui
7. Capacitatea de folosinta are urmatoarele caractere juridice:
b) inalienabilitatea, legalitatea, generalitatea
8. Capacitatea civila de exercitiu – caracteristici
c) egalitatea capacitatii de exercitiu a persoanelor juridice, legalitatea, generalitatea
9. Structura raportului juridic este alcatuita din urmatoarele elemente:
b) subiectele raportului juridic, continutul, obiectul raportului juridic
10. Caracterele raportului juridic civil sunt:
c) caracterul dublu volitional, social, egalitatea juridica a partilor
11. Actul juridic este:
c) este o actiune umana facuta cu scopul de a produce efecte juridice
12. În functie de ramura de drept careia îi apartin normele juridice, raporturile juridice pot fi de :
13. Capacitatea de folosinta începe:
a) la împlinirea vârstei de 14 ani
b) la împlinirea vârstei de 18 ani
c) de la nastere
14. Regula prin care o persoana de sex feminin dobândeste deplina capacitate de exercitiu o întâlnim la împlinirea vârstei de :
b) 16 ani
15. Persoana de sex feminin prin casatorie dobândeste în situatii exceptionale deplina capacitate de exercitiu la împlinirea vârstei de:
c) 15 ani
16. Capacitatea de folosinta a persoanei juridice ia sfârsit :
c) în momentul încetarii persoanei juridice însasi
17. În functie de nationalitatea persoanei juridice acestea pot fi:
c) persoane juridice române, persoane juridice straine, persoane juridice
multinationale, persoane juridice cu sediul atât în tara cât si în strainatate
18. Drepturile patrimoniale
c) sunt acele drepturi care pot fi exprimate baneste în functie de continut fiind reale si de
creanta
19. În functie de criteriul opozabilitatii lor, obligatiile pot fi:
a)- obligatiile obisnuite- obligatiile opozabile si tertilor- obligatiile reale
20. În functie de structura lor obligatiile sunt:
c)
- obligatii complexe
- obligatii pure si simple
- obligatii obisnuite
21. În raport cu natura lor si clasificarea data de lege bunurile imobile sunt:
a)
- imobile prin natura lor
- imobile prin destinatia lor
- imobile prin obiectul la care se aplica
22. Bunurile mobile potrivit clasificarii facute de Codul Civil sunt:
a)
- mobile prin natura lor
- mobile prin determinarea legii
- mobile prin anticipatie
c)
- mobile prin natura lor
- mobile prin anticipatie
- mobile prin obiectul la care se aplica
23. Bunurile fungibile sunt acele bunuri:
a) care în executarea unei obligatii pot fi înlocuite cu altele
24. Bunurile frugifere sunt:
a) bunuri ce produc periodic fructe civile
25. Bunurile determinate generic sunt acele bunuri care :
b) sunt bunuri în care particularizarea sau individualizarea lor se face prin numarare,
cântarire, masurare
26. Titlurile de valoare sunt :
c) biletul la ordin, cambia, CEC-ul, bonuri de tezaur
27. Trasaturile (elementele definitorii) actului juridic civil sunt:
b) intentia manifestarii de vointa de a produce efecte juridice si sa fie în conformitate cu
legea, manifestarea sa se faca în conformitate cu legea, efectele urmarite fiind de a da
nastere, modifica sau stinge un raport juridic concret
28. În functie de efecte – actele juridice se clasifica în:
b) constitutive, translative, declarative
29. În functie de scopul urmarit, actele juridice se clasifica în:
a) acte cu titlu oneros, acte cu titlu gratuit
30. În functie de momentul producerii efectelor avem:
a) acte juridice încheiate între vii (inter vivos), acte pentru cauza de moarte (mortis
cauza)
31. În functie de modul de executare actele juridice se împart în :
c) cu executare dintr-o data, cu executarea succesiva
32. Conditiile esentiale ale unei conventii prevazute de art.948 C.Civ. sunt urmatoarele:
c) capacitatea de a contracta, consimtamântul valabil al partilor care se obliga, un obiect
determinat o cauza licita
33. Conditiile consimtamântului sunt:
c) sa fie dat de o persoana cu discernamânt, sa fie exteriorizat, exprimat cu intentia de a
produce efecte juridice, sa nu fie afectat de nulitate, eroare, dol
34. Viciile de consimtamânt sunt:
a) eroarea, dolul, violenta, leziunea
35. Eroarea viciu de consimtamânt îmbraca cele doua forme enuntate în art.954 cod civil si anume:
a) eroarea asupra substantei obiectului si asupra persoanei
36. Dolul ca viciu de consimtamânt se clasifica astfel:
b) dol principal, incident, dolus bonus, dolus malus
37. Conditiile dolului sunt:
b) sa fie determinant pentru încheierea actului, sa provina de la cealalta parte
38. Violenta se clasifica în functie de persoana asupra careia se îndreapta amenintarea
astfel:
a) asupra persoanei care urmeaza sa contracteze
39. Actele juridice care pot fi anulate pentru leziune trebuie sa întruneasca urmatoarele
cerinte:
b) sa fie încheiate de minorul între 14-18 ani, singur, fara încuviintarea ocrotitorului
legal, sa fie lezionare pentru minor
40. Obiectul actului juridic civil trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
b) sa fie licit, sa fie moral, sa fie posibil, sa fie determinat sau determinabil, sa existe, sa
fie în circuitul civil
41. Cauza (scopul) actului juridic civil trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii de
valabilitate:
a) cauza sa existe, sa fie reala, sa fie licita si morala
42. În sens larg cerintele de forma ale actului juridic privesc :
b) forma ceruta pentru validitatea actului juridic, pentru a proba, pentru opozabilitate
fata de terti
43. Termenul în functie de beneficiar poate fi :
c) în favoarea atât a debitorului cât si a creditorului
44. Regula în functie de beneficiarul termenului o constituie:
c) termenul atât în favoarea creditorului cât si a debitorului
45. În functie de izvor termenele pot fi (voluntar):
c) voluntar, legal, judiciar
46. Conditia este :
a) un eveniment viitor si nesigur ca realizare de care depinde existenta actului juridic
47. Termenul suspensiv este:
a) acela care, pâna la împlinirea lui, amâna începutul exercitiului dreptului subiectiv si al
îndeplinirii obligatiei
48. Conditia cauzala depinde de:
a) hazard si nu este nici în puterea creditorului si nici a debitorului
49. Conditia rezolutorie este acea conditie a carei realizare depinde de:
a) de un eveniment viitor si incert
50. În functie de beneficiarul obligatiei, sarcina poate fi :
c) în favoarea dispunatorului, gratificatului, a unui tert
51. Efectele actului juridic sunt guvernate de trei principii:
a) principiul fortei obligatorii, al irevocabilitatii, al relativitatii
52. Conform principiului fortei obligatorii:
a) actul juridic încheiat se impune între parti întocmai ca legea
53. Conform principiului relativitatii actelor juridice persoanele pot avea una din
urmatoarele pozitii:
c) parte a actului juridic, tert, având cauza
54. Tertii (penitus extranei) sunt persoane:
a) straine actului juridic ce nu au participat în nici un fel la încheierea lui
55. Avânzii – cauza (habentes causam) sunt:
a)- succesorii universali
- succesorii cu titlu particular
- creditorii chirografari
56. Succesorul universal este acela care :
b) dobândeste un patrimoniu
57. Actiunea revocatorie sau pauliana este actiunea civila prin care :
b) creditorul poate sa ceara anularea actelor juridice facute de debitor în frauda
drepturilor sale
58. Actiunea în declararea simulatiei este o actiune prin care:
a) creditorul poate sa ceara anularea actelor juridice facute de debitor în frauda
drepturilor sale
59. Actiunea oblica este:
a) actiunea civila prin care creditorul chirografar exercita în numele debitorului sau,
subrogându-se lui, drepturile si actiunile patrimoniale
60. Nulitatea actului juridic este:
c) o sanctiune de drept civil ce are ca efecte repunerea în situatia anterioara (restitutio in
integrum)
61. Functiile nulitatii sunt:
b) sanctionatorie, preventiva, mijloc de garantare a principiului legalitatii
62. Nulitatea absoluta este sanctiunea care se aplica:
c) când nu sunt respectate normele ce privesc atât interesul general, obstesc cât si pe cel
particular
63. Nulitatea absoluta opereaza în urmatoarele cazuri:
a) lipsa totala a consimtamântului, lipsa sau nevalabilitatea obiectului juridic civil, lipsa
cauzei, cauza ilicita sau imorala
64. Nulitatea relativa poate fi operanta în urmatoarele cazuri:
c) în ambele situatii
65. Nulitatea absoluta
c) este imprescriptibila, poate fi invocata de orice persoana care justifica interes, nu
poate fi acoperita prin confirmare
66. Nulitatea relativa
c) este prescriptibila
67. Nulitatea se clasifica în:
a) nulitatea totala si partiala, absoluta si relativa, de fond, de forma
68. Prescriptia extinctiva este:
a) o sanctiune de drept civil care stinge dreptul la actiune având un obiect patrimonial,
daca nu a fost exercitat în termenul prevazut de lege
69. Prescriptia extinctiva se deosebeste de:
a) prescriptia achizitiva
70. Prescriptia este reglementata:
a) de Decretul nr.167/1958
71. Actiuni reale prescriptibile sunt:
a) actiunea în revendicare mobiliara întemeiata pe dreptul de proprietate privata,
actiunea în revendicare imobiliara pentru cazurile de avulsiune, actiunea posesorie
b) actiunea confesorie, actiunea de revendicare, imobiliara, actiunea în revendicare
mobiliara, actiunea revocatorie
c) actiunea oblica, actiunea pauliana, actiunea în declararea simulatiei, actiunea în
revendicare mobiliara, actiunea în revendicare imobiliara, actiunea posesorie
72. Cererile privitoare la posesiune vor fi admise daca:
a) nu au trecut 2 ani de la tulburare sau deposedare
b) nu au trecut 3 ani de la tulburare sau deposedare
c) nu a trecut un an de la tulburare sau deposedare
73. Conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca posesia sunt:
a) sa fie continua, neîntrerupta, netulburata, publica si sub nume de proprietar
b) sa fie continua, neîntrerupta, netulburata, sub nume de proprietar
c) sa fie continua, neîntrerupta, neviciata, netulburata, publica si sub nume de proprietar,
sa fie întemeiata pe dreptul de uzufruct
74. Sunt actiuni nepatrimoniale care sunt prescriptibile extinctiv:
a) actiunea în anulabilitate a unui act juridic
b) pretentiile patrimoniale ce însotesc actiunile nepatrimoniale
c) ambele variante
75. Termenul general de prescriptie extinctiva este de:
a) 3 ani
76. În functie de durata lor termenele se împart în:
a) termene generale si termene speciale

77. Termene speciale prevazute în Decretul nr.167/1958: pentru viciile ascunse fara viclenie
ale unui lucru transmis sau unei lucrari executate, termenul este de:
a) 6 luni
78. Dreptul la actiune pentru restituirea pretului biletelor pentru spectacolele care nu au
mai avut loc se prescrie în:
b) 60 de zile
79. Actiunea pentru stabilirea filiatiei fata de mama se prescrie:
c) nu se prescrie în timpul vietii copilului
80. Actiunea în tagaduirea paternitatii se prescrie în termen de
a) 1 an de când tatal a cunoscut despre nasterea copilului
b) 6 luni
c) 3 ani
81. Actiunea în stabilirea paternitatii din afara casatoriei poate fi pornita în termen de:
b) 1 an
82. Dreptul de optiune succesorala are termen de prescriptie de:
b) 6 luni
83. Pentru viciile unor constructii prescriptia curge de la data descoperirii lor, însa cel mai târziu de la împlinirea termenului de … ani de la predarea lucrarii:
b) 6 luni
84. Pentru anularea unui act juridic pe motive de violenta prescriptia începe sa curga:
a) de la momentul încetarii violentei
85. Pentru dreptul la repararea pagubei produse prin fapta ilicita prescriptia curge:
a) de la data când pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca atât paguba cât si pe cel
ce raspunde de ea
86. Cauzele de întrerupere a prescriptiei extinctive sunt:
c) situatiile prevazute la punctele a si b
87. Cauzele de suspendare a prescriptiei extinctive:
c) în situatiile prevazute la pct .a si b
88. Nu pot face obiectul probei :
c) faptele notorii, faptele ilicite, norma juridica, faptele negative, nedefinite
89. Conditii generale ale admisibilitatii probelor:
c) sa nu fie oprita de lege, sa fie verosimila, sa fie utila, sa fie pertinenta, sa fie
concludenta
90. Mijloacele de proba prevazute de Codul Civil sunt:
a) înscrisurile, marturia, prezumtiile, marturisirea
91. Contractele solemne sunt acele contracte pentru care legea:
a) prevede conditii de valabilitate, forma autentica
92. Conditiile esentiale pentru formarea contractelor sunt:
a) capacitatea de a contracta, consimtamântul valabil al partii care se obliga
b) un obiect determinat, o cauza licita
c) conditiile reunite de la punctele a si b
93. Sunt cvasicontracte:
a) gestiunea de afaceri, plata lucrului nedatorat
b) plata lucrului nedatorat, gestiunea de afaceri, îmbogatirea fara just temei
c) gestiunea de afaceri, raspunderea civila delictuala, îmbogatirea fara just temei, plata
lucrului nedatorat
94. Gestiunea de afaceri trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
a) cel ce savârseste actele de gestiune sa nu o faca în urma unei întelegeri prealabile cu
geratul, geratul sa nu aiba cunostinta de ceea ce face gerantul
b) amestecul în treburile geratului sa fie constient, cel ce savârseste actele de gestiune sa
nu o faca în urma unei întelegeri prealabile cu geratul, geratul sa nu aiba cunostinta de
ceea ce face gerantul
c) amestecul în treburile geratului sa fie facut ca urmare a unei confuzii, cel ce
savârseste actele de gestiune sa o faca în urma unei întelegeri prealabile cu geratul,
geratul sa aiba cunostinta de ceea ce face gerantul
95. Pentru a putea fi angajata raspunderea civila delictuala se cer îndeplinite urmatoarele conditii:
a) existenta unui prejudiciu, a unei fapte ilicite, a unui raport de cauzalitate între fapta
ilicita si prejudiciu, existenta vinovatiei
b) existenta unei plângeri, existenta unui prejudiciu, existenta unei actiuni sau inactiuni
prin care s-a creat un prejudiciu material sau moral, existenta unei vinovatii
c) existenta unui prejudiciu, a unei fapte ilicite, existenta vinovatiei
96. Conditiile novatiei sunt:
b) – sa existe intentia de a nova
- existenta unei obligatii valabile
- sa existe un prejudiciu
- sa se nasca o obligatie noua
- noua obligatie sa aiba un element nou, fie în ce priveste obiectul – novatia obiectiva,
fie în ce priveste partile (debitorul sau creditorul)
97. Compensatia poate fi:
a) legala, conventionala
b) judecatoreasca
c) ambele variante
98. Contractul de vânzare-cumparare are urmatoarele caractere juridice:
a) este bilateral, cu titlu oneros, comutativ, consensual, translativ de proprietate
b) bilateral, comutativ, consensual
c) sinalogmatic, comutativ, consensual, translativ de proprietate
99. În cadrul contractului de vânzare-cumparare pretul trebuie sa fie :
a) stabilit în bani, determinat sau determinabil, cinstit si serios
b) sa fie determinat, determinabil, cinstit, serios, stabilit în bani sau produse
c) sa fie stabilit în bani, sa fie cinstit si serios, sa fie real la adevarata valoare a bunului
100. Mandatul înceteaza:
c) ambele variante
101. Codul comercial a fost adoptat la:
a) 10 mai 1887
102.Dreptul afacerilor se coreleaza cu alte ramuri de drept cum ar fi :
c) Dreptul Administrativ, financiar public, penal, executional penal, consular si
diplomatic
103. Izvoarele dreptului comercial sunt:
a) Constitutia, legile comerciale speciale, Codul comercial, uzurile comerciale
104. Sunt fapte de comert:
c) cumpararea oricaror producte sau marfuri spre a se revinde, operatiuni de banca si
schimb, întreprinderi de persoane atât pe apa cât si pe uscat, asigurarile, depozitele
pentru cauza de comert
105. Fapte de comert obiective sunt acele fapte care:
c) a si b
106. Definirea actelor de comert are la baza urmatoarele teorii:
a) teoria valorii, teoria speculatiei, teoria circulatiei, teoria mixta
b) teoria speculatiei, circulatiei, întreprinderii, mixta
c) teoria profilului net, speculatiei, circulatiei, întreprinderii, mixta
107. Constituie monopol de stat urmatoarele domenii si activitati:
a) fabricarea si comercializarea armamentului, munitiilor, explozibililor, stupefiantelor,
medicamentelor, extractia, producerea si prelucrarea în scopuri industriale a metalelor
pretioase si a pietrelor pretioase
b) fabricarea si comercializarea armamentului, munitiilor, explozibililor, producerea si
emisiunea de marci postale si timbre fiscale, producerea si comercializarea
stupefiantelor si a medicamentelor care contin substante stupefiante
c) ambele variante
108. Pot avea calitatea de comerciant:
c) persoane juridice, micii meseriasi, organizatiile cooperatiste, persoane fizice
independente ce desfasoara activitate comerciala
109. Dobândirea calitatii de comerciant de catre persoana fizica – conditii prevazute de
codul comercial:
c) a si b
110. Încetarea calitatii de comerciant persoana juridica poate avea loc prin:
c) ambele variante
111. Auxiliari dependenti sunt:
a) prepusii
b) mijlocitorii si agentii comerciali
c) comisii pentru negot, prepusii
112. Auxiliari independenti sunt:
a) prepusii
b) mijlocitorii si comisii pentru negot
c) mijlocitorii si agentii comerciali
113. Reprezentarea poate fi:
a) legala
b) legala, conventionala
c) legala, conventionala, judiciara
114. Conditiile reprezentarii sunt:
c) a si b
115. Încetarea reprezentarii poate avea loc prin:
a) revocarea împuternicirii
b) renuntarea la însarcinarea primita, moartea, interdictia, insolvabilitatea sau lichidarea
c) a si b
116. Puterile agentului de comert sunt urmatoarele:
a) îndeplinirea obligatiilor care decurg din împuternicirea ce i-a fost data, personal sau
prin prepusii sai, sa actioneze de buna credinta
b) sa dovedeasca diligenta unui bun profesionist – sa execute împuternicirea prin
substituirea sa, în tot sau în parte cu subagenti în conditiile prevazute de Codul Civil
c) ambele variante
117. Obligatiile agentului conform Legii nr.509/2002 :
a) sa procure si sa comunice comitentului informatiile privitoare la zona pentru care a
primit mandatul, sa actioneze cu toata diligenta pentru încheierea afacerilor cu care
este împuternicit în conditii cât mai bune pentru comitent
b) sa respecte instructiunile rezonabile primite de la comitent imperative, indicative sau
facultative, sa tina registre separate pentru fiecare comitent si la fel si bunurile si
esantioanele acestora
c) a si b
118. Fondul de comert este un ansamblu :
a) de bunuri mobile si imobile pe care un comerciant le afecteaza desfasurarii unei
activitati comerciale, în scopul atragerii clientelei si implicit obtinerii de profit
b) fondul de comert este un ansamblu de bunuri corporale si necorporale, mobile si
imobile pe care un comerciant le afecteaza desfasurarii unei activitati comerciale în
scopul obtinerii de profit
c) un ansamblu de bunuri necesare unui comerciant în scopul obtinerii de profit din
activitatea comerciala
119. Fondul de comert este alcatuit din :
a) bunuri mobile, imobile, corporale si necorporale
b) patrimoniul
c) a si b
120. Elementele necorporale ale fondului de comert:
a) firma, emblema, clientela si vadul comercial
b) brevetele de inventii, drepturile de autor, marcile de fabrica si comert
c) a si b
121. Emblema – este obligatorie :
a) Nu
b) Da
c) Nu se distinge în lege
122. Factori prin care se atrage clientela sunt de :
a) natura obiectiva
b) natura subiectiva
c) a si b
123. Gradul de atragere a clientilor este determinat de factorii urmatori :
a) locul de amplasare, calitatea segmentului de clientela, calitatea personalului
b) ambient, publicitate, notorietate
c) a si b
124. Drepturile de proprietate industriala sunt alcatuite din :
a) drepturi de autor, brevete de inventii, know-how, desene si modele industriale, marci
de fabrica si de comert, denumiri de origine si indicatii de provenienta
b) know-how, desene si modele industriale, marci de fabrica si de comert, brevetele de
inventii
c) a si b
25. În ce priveste marca aceasta poate fi:
20
a) marca anterioara, marca colectiva
b) marca notorie, marca de certificare
c) a si b
126. Potrivit Legii nr.26/1990 (Registrul Comertului) fondul de comert:
a) poate sa fie vândut, transmis ca aport într-o societate comerciala, sau sa faca obiectul
unui contract de locatiune
b) sa fie gajat
c) a si b
127. În functie de tipul de contract si prevederea lui în lege avem doua tipuri:
a) contracte sinalagmatice, contracte unilaterale
128. Dupa cunoasterea întinderii prestatiilor la momentul încheierii lor – contractile oneroase se împart în:
a) contracte comutative si contracte aleatorii
b) contracte reale – consensuale
c) solemne – bilaterale
129. În functie de numarul partilor obligate contractele se clasifica:
a) contracte sinalagmatice si unilaterale
130. Dupa scopul urmarit contractele se clasifica:
b) comutative si aleatorii
131. Contractele aleatorii sunt acelea care :
a) în momentul încheierii nu au certitudinea existentei si întinderii prestatiei
b) urmaresc întotdeauna obtinerea unui profit
c) au loc între doua parti
132. Contractele comutative sunt acelea în care:
a) partile cunosc de la început întinderea drepturilor si obligatiilor
133. Contractele solemne sunt cele pentru care:
a) legea prevede conditii de valabilitate forma autentica
înca de la începutul tranzactiei
134. Conditii esentiale pentru formarea contractelor comerciale sunt:
a) capacitatea de a contracta, consimtamântul valabil, un obiect determinat
b) o cauza licita
c) a si b
135. Oferta trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie ferma, precisa si completa, neechivoca
136. Codul comercial prevede ca probe în materie comerciala urmatoarele :
a) acte autentice, acte sub semnatura privata, facturi acceptate, corespondenta, telegrame
b) registrele partilor, proba cu martori, orice alt mijloc de proba admis de legea civila
c) a si b
137. Sunt probe specifice dreptului comercial :
a) factura acceptata, corespondenta comerciala, telegramele
b) registrele comerciale, factura acceptata, corespondenta comerciala, proba cu martorii,
marturisirea
c) a si b
138. Corespondenta comerciala poate sa îmbrace variate forme :
c) a si b
139. Codul Comercial art.22 prevede ca registrele obligatorii ale comerciantilor sunt:
a) Registrul Jurnal, registrul inventar
b) Registrul copier
c) Ambele variante
140. Trasatura care particularizeaza contractul de vânzare comerciala – fata de contractul
civil de cumparare consta în :
b) vânzarea este precedata de o cumparare facuta cu scop de revânzare
141. Pentru ca un act sa capete valoare comerciala trebuie sa îndeplineasca urmatoarele
conditii:
a) sa existe în momentul cumpararii, sa fie cunoscut de catre co-contractant
b) sa priveasca, în principal, bunul cumparat
c) a si b
142. Trasaturile contractului de vânzare-cumparare comerciala:
a) bilateral, comutativ, translativ de proprietate, consensual
143. Incapacitati speciale privind vânzarea
a) interdictia vânzarii-cumpararii între soti, interdictia între tutore si minorul aflat sub
tutela sa, cumpararea de catre mandatar a bunurilor pe care a fost împuternicit sa le
vânda
b) interdictii pentru persoanele care îndeplinesc anumite functii publice (judecatori,
procurori), interdictia de a cumpara a celor ce administreaza bunurile statului sau de
catre functionarii publici a bunurilor pe care le administreaza sau pe care sunt
însarcinati sa le vânda
c) a si b
144. Obiectul contractului priveste:
a) lucrul vândut si pretul corect
145. Conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca lucrul vândut:
c) a si b
146. Conditii pe care trebuie sa le îndeplineasca pretul:
b) sa fie real, determinat sau determinabil stabilit în bani
147. Obligatiile vânzatorului – principale :
a) sa predea lucrul – sa raspunda pentru garantie
148. Obligatiile cumparatorului
a) sa plateasca pretul lucrului, sa ia în primire lucrul cumparat
149. Întâlnim urmatoarele varietati de vânzare-cumparare comerciala:
c) ambele variante
150. Contractul de mandat comercial are urmatoarele trasaturi :
b) sinolagmatic, oneros, consensual, comutativ
151. Contractul de mandat poate fi:
b) cu titlu oneros si cu titlu gratuit
52. Conditii de valabilitate a mandatului comercial:
b) consimtamântul, capacitatea, obiectul, caracterul oneros, cauza contractului
153. Obligatiile mandantului:
c) pe lânga toate aceste conditii mai este obligat si la plata cheltuielilor voluptuarii
facute de mandatar
154. Încetarea mandatului :
c) în ambele variante
155. Deosebirile între contractul de comision si cel de mandat constau în urmatoarele:
a) la contractul de mandat, mandatarul încheie afacerile în numele si pe seama
mandantului iar, la contractul de comision, comisionarul încheie afacerile în nume
propriu, dar pe seama comitentului - contractul de mandat este un mandat fara
reprezentare
b) la contractul de mandat, mandatarul încheie afacerile în numele si pe seama
mandantului, iar la contractul de comision, comisionarul încheie afacerile în nume
propriu, dar pe seama comitentului – contractul de mandat este un mandat cu
reprezentare, iar contractul de comision este un mandat fara reprezentare
c) în ambele variante
156. Obligatiile comitentului fata de comisionar sunt:
a) de a plati comisionarului cheltuielile facute în îndeplinirea contractului, de a plati
comisionul cuvenit comisionarului
b) sa execute mandatul convenit si sa se conformeze instructiunilor
c) a si b
157. Obligatiile comisionarului fata de comitent sunt:
a) sa execute mandatul convenit, daca a vândut la un pret mai mic decât hotarât , trebuie
sa suporte diferenta – cu exceptia în care nu s-a putut efectiv face la pretul stabilit
b) comitentul poate refuza operatiunea, daca s-a facut la un pret mai mare decât cel
convenit si daca nu se plateste diferenta de pret, comisionarul este raspunzator daca
vinde fara autorizatia comitentului
c) în ambele situatii a si b
158. Încetarea contractului de comision:
a) ajungerea la termen, prin revocarea de catre comitent – renuntarea de catre
comisionar, moartea sau interdictia comitentului sau comisionarului când una din
parti este persoana fizica
b) dizolvarea, lichidarea, insolvabilitatea, falimentul partii, persoana juridica
c) în ambele variante
159. Caracterele juridice ale contractului de consignatie sunt:
a) bilateral, consensual, cu titlu gratuit
b) sinalagmatic, cu titlu oneros, consensual
c) a si b
160. Obligatiile consignantului sunt:
a) sa predea consignatarului bunurile mobile care urmeaza a fi vândute, sa plateasca
consignatarului retributia sau beneficiul acestuia sa restituie cheltuielile facute de
consignatar cu îndeplinirea însarcinarii primite
b) sa restituie cheltuielile facute de consignatar cu îndeplinirea însarcinarii primite, sa
plateasca consignatarului retributia sau beneficiul acestuia
c) a si b
161. Obligatiile consignatarului :
a) sa ia masurile necesare pentru pastrarea si conservarea bunurilor primite spre vânzare;
sa execute mandatul dat de consignant si sa dea socoteala consignantului despre
îndeplinirea mandatului, sa restituie cheltuielile facute cu îndeplinirea însarcinarii
primite
b) sa ia masuri necesare pentru pastrarea si conservarea bunurilor primite spre vânzare,
sa execute mandatul dat de consignant si sa dea socoteala consignantului despre
îndeplinirea mandatului
c) ambele variante
162. Încetarea contractului de consignatie:
a) prin ajungerea la termenul convenit de parti, prin acordul partilor sau la initiativa
uneia din parti în speta consignant
b) moartea, dizolvarea, lichidarea, insolvabilitatea sau falimentul oricareia dintre parti
c) ambele variante
163. Contractul de report – caractere juridice
a) bilateral, oneros, translativ de proprietate, real, comutativ
b) sinalagmatic, comutativ, oneros, real
c) ambele variante
164. Încetarea contractului de report are loc:
a) ca urmare a producerii efectelor sale
b) prin vointa partilor
c) în ambele variante
165. Caractere juridice ale contractului de cont curent
a) este bilateral, consensual, oneros, este cu executare succesiva
b) sinalagmatic, este un contract intuitiv personal, caracter consensual, oneros
c) a si b
166. Încetarea contractului de cont curent:
a) scadenta termenului convenit, în lipsa conventiei prin retragerea uneia din parti,
falimentul uneia din parti
b) scadenta termenului convenit, retragerea uneia din parti, insolvabilitatea
c) în ambele variante
167. Contractul de leasing – obiectul contractului consta în:
a) bunuri imobile sau mobile
168. Elementele contractului de leasing trebuie sa cuprinda:
c) ambele variante
169. Caractere juridice ale contractului de leasing
a) bilateral, oneros, cu executarea succesiva, consensual
170. Caracterele juridice ale contractului de franciza:
c) ambele variante
171. Elementele contractului de franciza sunt:
c) ambele variante
172. Caracterele juridice ale contractului de gaj comercial :
a) unilateral, accesoriu, real
b) sinalagmatic, cu executarea succesiva, accesoriu, real
c) ambele variante
173. Conditiile de constituire a gajului comercial se refera la :
a) obiectul gajului, drepturile si obligatiile partilor, persoana debitorului, forma si
publicitatea contractului
b) persoana debitorului, forma si publicitatea contractului, obiectul gajului
c) în ambele variante
174. titlul comercial de valoare are urmatoarele caracteristici :
a) are un caracter constitutiv, formal
b) are un caracter literal, confera un drept autonom
c) a si b
175. Clasificarea titlurilor comerciale în functie de continutul lor
a) efecte de comert
b) valori mobiliare, titluri de reprezentare a marfurilor
c) ambele variante
176. Clasificarea titlurilor de valoare dupa modul în care circula:
a) titluri nominative
b) titluri la ordin, la purtator
c) ambele variante
177. Caracterele combiei :
a) este un titlu de credit, are ca obiect plata unei sume de bani, este un titlu complet
b) este un titlu la ordin, este un titlu abstract, creeaza obligatii autonome, creeaza
obligatii neconditionale
c) ambele variante
178. Conditiile de fond ale combiei sunt:
a) consimtamântul, capacitatea, obiectul, cauza
b) consimtamântul, capacitatea, obiectul determinat sau determinabil, cauza ilicita si
posibila
c) ambele variante
179. Mentiunile obligatorii ale combiei sunt:
a) denumirea de combie, ordinul neconditionat de plata a unei sume de bani determinate,
numele trasului
b) indicarea scadentei, indicarea locului unde trebuie facuta plata, numele la ordinul
caruia se face plata, data si locul emiterii, semnatura tragatorului
c) ambele variante
180. Biletul la ordin are urmatoarele caractere juridice:
a) este un titlu de credit la ordin, formal si complet
b) consensual, oneros, formal si complet, cu executare succesiva
c) ambele variante
181. Mentiuni obligatorii ale biletului la ordin :
a) denumirea de bilet la ordin, promisiunea neconditionata de plata a unei sume
determinate, indicarea scadentei
b) locul platii, numele celui caruia trebuie sa i se faca plata sau la ordinul caruia se face
plata – data si locul emiterii, semnatura emitentului
c) ambele variante
182. CEC-ul formal trebuie sa cuprinda:
a) denumirea de CEC, ordinul neconditionat de a plati o suma de bani – numele trasului
b) locul platii, data si locul emiterii, semnatura emitentului
c) ambele variante
183. Formele CEC-ului sunt:
a) cecul cu bara generala, cecul circular, cecul certificat, cecul de calatorie, cecul platibil
în cont
b) cecul cu bara generala, cecul circular, cecul certificat, cecul de calatorie, cecul platibil
în cont, cecul la purtator
c) ambele variante
184. Mentiunile conosamentului sunt:
a) persoana încarcatorului , calitatea si cantitatea lucrurilor încarcate, destinatarul
încarcaturii, resedinta sa, numele capitanului sau patronului, numele, nationalitatea si
capacitatea vasului, locul plecarii si destinatia navei (chiria)
b) chiria, destinatarul încarcaturii, resedinta sa, persoana încarcatorului si resedinta sa,
numele capitanului sau patronului
c) ambele variante
a) la ordin, la purtator
b) la ordin, la purtator, la destinatar
c) ambele variante
186. Conosamentul se întocmeste în 4 exemplare ce sunt destinate:
a) capitanului, proprietarului sau armatorului vasului, încarcatorului, destinatarului
b) capitanului, proprietarului, chiriasului navei, armatorului, unitatii bancare,
încarcatorului, destinatarului
c) ambele variante
187. Societatile comerciale în functie de numarul asociatilor se clasifica în:
a) societati de persoane, societati de capitaluri
188. Elementele de identificare ale societatii comerciale sunt:
a) sediul si nationalitatea, firma
189. Organele societatii comerciale se împart în:
c) ambele variante
190. La societatea în nume colectiv – actul constitutiv trebuie sa contina :
c) ambele variante
191. Adunarea generala ordinara se întruneste :
c) cel putin odata pe an
192. Adunarea generala ordinara are urmatoarele atributii :
c) ambele variante
193. Capitalul social este divizat :
c) ambele variante
194. Organele de control ale societatii sunt:
c) ambele variante
195. Dizolvarea societatii se produce prin:
b) falimentul societatii, alte cauze prevazute de lege sau actul constitutiv
196. Lichidarea cuprinde urmatoarele operatiuni:
a) lichidarea activului si pasivului, predarea gestiunii societatii, înlocuirea organelor de
administrare cu lichidatorii
b) întocmirea si prezentarea bilantului final; întocmirea bilantului contabil atunci când
durata lichidarii se prelungeste dincolo de exercitiul financiar
c) ambele variante
197. Care dintre principiile de mai jos, este principiu al dreptului comercial:
b) în contractele comerciale, în caz de dubiu se aplica regulile care favorizeaza circulatia
198. Primii administratori pot fi numiti prin actul constitutiv, termenul mandatului
neputând fi mai mare de:
b) 4 ani
199. La adunarea generala extraordinara, la prima convocare este necesara prezenta
detinatorilor
c) 3 / 4 din capitalul social
200. La convocarile adunarii generale extraordinare altele decât prima trebuie sa participe
detinatorii :
c) 1 / 2 din capitalul social


Top
  
 
 [ 3 posts ] 

All times are UTC + 2 hours


Who is online

Users browsing this forum: CommonCrawl [Bot] and 14 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Jump to:  

Advertisement

Furnizat de phpBB | phpBB România
Afiliaţi: Lucrări de licenţă | Lucrări la comandă | Reparaţii televizoare | Divina's Boutique | Livrare cadouri în Spania
Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici


Găzduire Web - Hostico