SPIRU HARET

Forumul studenţilor
Last visit was: 03/03/2024 18:16 It is currently 03/03/2024 18:16
Daţi-ne like pe pagina oficială de FaceBook

Advertisement


All times are UTC + 2 hours

SEM. I - ISTORIA DREPTULUI ADMIN. PIB. BV ANUL1

Grile, răspunsuri, discuţii, pentru toate formele de învăţămînt
Forum rules
Citiţi regulamentul înainte de a scrie pe forum
Folosiţi Image căutarea înainte de a deschide un subiect nou

SEM. I - ISTORIA DREPTULUI ADMIN. PIB. BV ANUL1

Postby duca florin » 06/02/2007 08:35

1) Care din urmatoarele afirmatii despre obiectul de studiu al lntroducerii în istoria dreptului
este gresita?
R5 Primii specialisti români în istoria statului si dreptului la români au fost Mircea Djuvara,
Petre Poni si A.D.Xenopol.
2.,care din urmat. Oameni de stiinta romani nunse afla printre specialistii care sau ocupat de istoria stiintelor jur si aadm In a doua jum a sec xix?
-dimitrie bojinca
R


3.care din urmat afirmatii privind importanta studierii ist dreptului este gresita?
R 4. ne ofera solutii incontestabile sigure la prob jurid ale prezetului si viitorului4 .una din formele de organizare prestatala de mai jos nu apartine stramosilor nostri geto – daci care este asta ?
R 3. cnezatul.5. care din afirmatiile privimd democratia militara la geto-daci este gresita ?
R 3. in democratia militara justitia era excitata de tribunale militare speciale .6. indemocratia militara la geto-daci funct urmat norme de conduita jurid. , care este gresita
R 5. mostenirea pamintului se facea prin testament
cu limba de moarte,,.

7) Unificarea triburilor si uniunilor de triburi în statul geto–dac sub Burebista a fost datorata
urmatorilor factori interni si externi, din care unul este gresit. Identificati-l
R2 Nevoile de aparare în fata marilor migratii de populatii din Asia Centrala;
8. regele ca organ central al statului geto-dac are urmatoarele caracteristici , una este gresita ?
R 3. regi daci erau vasali imparatului si ii prestau juramint la urcarea pe tron.


9. prov. Romana dacia a cunoscut mai multe impartiri una e gresita ?
R 4. dacia felix

10. in dacia romana ca inalti functionari……. Un este gresit?
R 2. consulul roman al daciei


11. doar unul din orasele …… nu e rang de colonie?
R 1 Cumidava

12. proprietatea ca instit. Juridica la…. Particulariti , una gresita?
R 5. sotia si copii erau proprietatea sotului care putea dispune discretionar de ei.


13. in materie de capacitate juridica soc. Geto-daca ….. in urm. Categ. Una gresita ?
R 3.robii tigani care aveau un minim de drepturi.


14) Despre familia la geto-daci, autorii antici spun urmatoarele: (O afirmatie este gresita si
trebuie s-o identificati):
R3 Dio Casius mentioneaza poligamia ca mica forma de familie atât la aristocrati cît si la
dacii de rând;

15) În provincia romana Dacia au functionat urmatorele forme de drepturi din care unul este
gresit si trebuie sa-l identificati:
R3 Ius Traiani (dreptul cuceratorului Traian);


16) Drepturile civile ale cetatenilor romani din Dacia erau urmatoarele, din care unul este gresit
si trebuie sa-l identificati:
R2 De a vinde si cumpara pamântul în proprietate;


17) Drepturile politice ale cetatenilor romani din Dacia erau urmatoarele, din care unul este
gresit si trebuie sa-l identificati:
R
4 De a fi ales guvernator al Daciei.18.capacitatea jurid. A latinilor avea urmatoarele particularitati , una gresita ?
R . provincia latinium , care lea dat nu,ele , a fost favorizata de roma cu statutul de latinitate ca urmare a fidelitatii ei fata de imparat.


19.capac juridica a peregrinilor din dacia avea urmat .particularitati…una gresita;
R4.peregrinii care sau supus stapanirii romane au primit cetatenia romana.


20) Dreptul succesoral în Dacia romana avea urmatoarele particularitati, din care una este
gresita si trebuie s-o identificati:
R3 Peregrinii dedifici puteau dobândi si puteau lasa mostenire bunurile prin testament;

21.judecata in dacia romana avea urmat particularitati.una e gresita:
R 2.in materie de furturi si injurii cetatenii romani cat si peregrinii se judecau dupa dreeptul gintilor22.institutia juridica a fam si casat in dacia romana avea urmat carac ….una greesita:
R 2.peregrinii se casatoreau dupa dreptul gintilor si avea toate drepturile23.dreptul de proprietate in daci romana avea urmat.componenete una gresita
R 4.dreptul de protimidis24.institutia proprietatii in dacia romana avea urmat caracteristici una gresita
R 3.exceptie faceu inaltii functionari romani care purtau dreptul de proprietate deplina asupra pamantului

25) Tablitele cerate de la Alburnus Maior (Rosia Montana) sunt valoroase pentru istoria
dreptului daco-roman din urmatoarele motive, din care unul este gresit si trebuie sî-l
identificati:
R1 Ele dovedesc amploarea exploatarii aurului în Muntii Apuseni de catre stapânirea
romana dornica de îmbogatire;


26)
R5


27.procesul de etnogeneza romaneasca a presupus si urmatoarele fen specifice enumerate unu e gresit
R 5.stramutari de populatie daco-romana de la sud de dunare in spatiul intracarpatic
28.obstea satesca specifica sec lll –vlll are ca princ carac urmat una gresita
R 2.apartenenta la obstea sateasca se stabileste pe baza rudeniei de sange
29.una din afirmatiile de mai jos despre normele privind familia in obstile satesti este gresita
R 2.mostenirea bunurilor familiei revenea primului nascut in familie
30.numele pe care l-au purtat romanii in evul mediu a diferit in granitele vecinilor nostri. Una gresita
R 5.turcii ne-au numit rumani


31.formatiunile prestatale romanesti din sec vlll-xlll numite generic ,,tari,, mai porta urmat denumire una gresita
R 4.tara de sus si tara de jos

32) Conducerea „tarilor” române pâna în sec. XIV era asigurata de conducatori politici care
poarta urmatoarele denumiri, din care una este gresita si trebuie s–o identificati:
R4 Ceata militara a tarii;

33.una din urmat afirmatii despre ,,legea tari,, ca sistem juridic in tarile romane este gresita
R 5.,,legea tarii,, expresia preluarii integrale de catre romani in evul mediu a dreptului roman stravechi ,imbogatit cu alte influente europene occidentale.
34.sistemul juridic jus valahicum era dreptul romanesc medieval recunoscut de urmat state straine in care se aflau comunitati mari de rom.,din care un pct este gresit si tre identificat:
R 3. -canada spania ?
35.sistemul juridic al persoanelor in ,,legea tarii,, era diferentiat pe urmat cat sociale care apar in tarile romane una gresita
R 2.reprezentantii diplomatici si comerciali ai marilor puteri intarile romane

36) Asimilarea crestinismului în Dacia este marcata de urmatoarele fapte,din care unul este
eronat si trebuie sa-l identificati:
R4 Împaratul Constantin cel Mare, care a acordat libertate de actiune crestinilor în imperiu,
a impus si în Dacia romana oficial crestinismul.37) Preceptele crestine s-au constituit în elemente de baza ale principalelor institutii de drept,
dupa cum urmeaza: (Una din afirmatii este gresita si trebuie s-o identificati):
R 4 Biserica ortodoxa prin inchizitia proprie a combatut fenomenul pagân al vrajitoriei.


38)
R1


39)
R 5


40) Domnitorul român în feudalismul dezvoltat avea, între altele si urmatoarele prerogative, din
care una este gresita si trebuie s–o identificati:
R5 Domnitorul îsi subordona strict sfatul tarii, care era lipsit de orice prerogative, ceea ce a
permis domnitorilor puternici sa instaureze monarhii absolute.41) Dregatorii din aparatul central al statelor feudale românesti aveau responsabilitatile
mentionate în dreptul lor, cu o exceptie pe care trebuie s-o identificati:
R 3 Spatarul, administra gradinile domnului;
42) Obligatiile fiscale ale românilor erau de mai multe feluri. Dintre cele enumerate, unul este
gresit si trebuie sa-l identificati.
R 4 Impozitul sau birul perceput dregatorilor, boierilor si clerului pe veniturile realizate;43)
R2


44)
R1
45) Voievodul Transilvaniei are si urmatoarele prerogative în functia sa, din care una este
gresita si trebuie s-o identificati:
R 3 Voievodul Iancu de Hunedoara a reusit sa obtina independenta Transilvaniei fata de
Ungaria iar fiul sau Matei Corvin a domnit ca un veritabil domnitor român;46) În sistemul fiscal al voievodatului Transilvaniei statul percepea urmatoarele impozite, din
care unul este ireal si trebuie sa-l identificati:
R 5 În schimbul acestor impozite voievodul acorda „subsidia” – ajutoare catre populatie în
situatii speciale.
47) Dieta Transilvaniei în perioada principatului aveau urmatoarele caracteristici, din care una
este gresita si trebuie s-o identificati:
R 2 Ea promulga hotarârile cu putere de lege ale principelui si le ducea la îndeplinire;


48) Organizarea bisericeasca a principatului Transilvaniei are urmatoarele particularitati din
care una este gresita si trebuie s-o identificati:
R 5 Mihai Viteazul, ajuns principe al Transilvaniei, a înfiintat patriarhia de la Sibiu care a
dainuit pâna în vremea lui Andrei Saguna.

49)
R1

50)

R3

51)

R5

52)

R 353) Sistemul de drept românesc din feudalismul dezvoltat purta urmatoarele denumiri din care
una este gresita si trebuie s-o identificati:
R 1 Dreptul stramosesc;
54) În feudalismul dezvoltat au existat urmatoarele forme de proprietate, din care una este
gresita si trebuie s-o identificati:
R 3 Domenium emineus;55) Proprietatea feudalilor putea fi dobândita pe urmatoarele cai, din care una este gresita si
trebuie s-o identificati:
R 4 Prin violenta asupra taranilor;
56) Proprietatea urbana în feudalismul dezvoltat era fomata din urmatoarele categorii, din care
una este gresita si trebuie s-o identificati:
R 3 Drumurile si pietele;
57) Regimul juridic al boierilor avea urmatoarele particularitati, din care una este gresita si
trebuie s-o identificati:
R 1 Boierii au capacitate juridica restrânsa de domnitor, în functie de fidelitatea boierului;
58) Capacitatea juridica a orasenilor în feudalismul dezvoltat avea urmatoarele caracteristici,
din care una este gresita si trebuie s-o identificati:
R 2 Orasenii erau scutiti de obligatii militare;


59)

R 1

60) Familia in feudalismul dezvoltat avea urmatoarele caracteristici, din care una este gresita si
trebuie s-o identificati:
R 3 Rudenia era stbilita prin nastere si filiatie, la care se adauga rudenia spirituala si rudenia
prin alianta;
61) Mostenirea în feudalismul dezvoltat avea urmatoarele caracteristici, din care una este gresita
si trebuie s-o identificati:
R 2 Mostenirea legala era cea legiferata de domnitor pentru toti supusii sai;
62) Raspunderea civila în „legea tarii” avea urmatoarele caracteristici, din care una este gresita
si trebuie s-o identificati:
R 2 Darea platita din prodictiea bisericii se numea cisla;
63) Un contract de vânzare-cumparare în „legea tarii” prevedea obligatoriu urmatoarele
elemente, din care unul este gresit si trebuie sa-l identificati:
R 1 Antetul institutiei notariale unde se încheia contractul;
64) Pe lânga contractul de vânzare-cumparare în „legea tarii” se mai cunosc si alte forme de
contracte, din care una este grersita si trebuie s-o identificati:
R 1 Contractele nuptiale si prenuptiale;
65) Dreptul penal în feudalismul dezvoltat avea urmatoarele caracteristici, din care una este
gresita si trebuie s-o identificati:
R 2 Conceptul prejudiciului cauzat este însotit de conceptia religioasa a pacatului;
66) Procedura de judecata dupa „legea tarii” avea urmatoarele caracteristici din care una este
gresita si trebuie s-o identificati:
R 2 La orase judeca comandantii militari ai trupelor aflate în oras;
67) Dreptul voievodatului Transilvania a avut urmatoarele caracteristici, din care una este
gresita si trebuie s-o identificati
R 3 Legea scrisa în Transilvania functiona în perioada voievodatului sub denumirea de
„Aprobatae et Compilatae”.
68) Codul de legi din Stefan Verböczi a avut urmatoarele particularitati, din care una este
gresita si trebuie s-o identificati:
R 3 Codul lui Verböczi nu a afectat populatia româneasca a Transilvaniei, ea utilizând
„Legea tarii”.
69) Statutul nobilimii, prin codul lui Verböczi, cuprindea urmatoarele privilegii, din care unul
este gresit si trebuie sa-l identificati:
R 5 Scutirea de orice obligatii, inclusiv pe linie militara.
70) În voievodatul Transilvaniei au functionat urmatoarele instante de judecata, din care una
este gresita si trebuie s-o identificati:
R 2 Tribunale orasenesti;
71) Dreptul principatului Transilvaniei avea urmatoarele caracteristici, din care una este gresita
si trebuie s-o identificati:
R 2 În locul acestora s-a revenit la vechiul sistem românesc „legea tarii”;
72) Începuturile dreptului scris în Muntenia si Moldova, au cunoscut urmatoarele pravile în
limba slava, din care una este gresita si trebuie s-o identificati:
R 3 Pravila de la Câmpulung(1610);
73) Primele pravile în limba româna au fost urmatoarele, din care una este gresita si trebuie s-o
identificati:
R 4 Pravila lui Matei Basarab, 1658.
74) Hrisoavele legislative domnesti aveau urmatoarele caracteristici, din care una este gresita si
trebuie s-o identificati:
R 3 Un exemplu de hrisov domnesc este „Cartea româneasca de învatatura” (1646).
75) Normele de drept agrar, conform „Cartii românesti de învatatura” (1646) si „Îndreptarii
legii” (1652) erau urmatoarele, din care una este gresita si trebuie s-o identificati:
R 3 Reglementeza renta feudala fata de biserica catolica a taranilor iobagi din Transilvania.
76) Infractiunile dupa „Cartea româneasca de învatatura” si „Indreptarea legii” purtau
urmatoarele denumiri, din care una este gresita si trebuie s-o identificati:
R 5 crime.
77) Sanctiunile dupa „Cartea româneasca de învatatura” si „Îndreptarea legii” se încadrau în
urmatoarele categorii, din care una este gresita si trebuie s-o identificati:
R 1 Pedepse corectionale;
78) „Asezamântul din 1740” cuprinzând reformele lui C. Mavrocordat, contine urmatoarele
elemente, din care unul este gresit si trebuie sa-l identificati:
R 2 Reforma asigura o larga autonomie judetelor si tinuturilor fata de puterea centrala;
79) „Codul Calimachi (Condica tivila a Moldovei)” prezinta urmatoarele caracteristici, din care
una este gresita si trebuie s-o identificati:
R 4 S-a aplicat în Tara Româneasca pâna la 1848
80) „Legiuirea Caragea” prezinta urmatoarele caracteristici, din care una este gresita si trebuie
s-o identificati:
R Este un veritabil cod comercial modern;
81) Dreptul civil în epoca turco-fanaroita are urmatoarele particularitati, din care una este
gresita si trebuie s-o identificati:
R 4 In materie de contracte se admitea „stricarea vânzarii” când se constata existent a unui
testament secret.
82) Procedura de judecata în epoca fanariota are urmatoarele particularitati, din care una este
gresita si trebuie s-o identificati
R 3 Hotarârile în toate cazurile le ia domnitorul;
83) Procedura penala în epoca fanariota are urmatoarele caracteristici, din care una este gresita
si trebuie s-o identificati:
R 3 Învinuitul putea sa nu se prezinte, ci doar sa fie reprezentat de avocat;
84) Dreptul constitutional în perioada Regulamentelor organice avea urmatoarele caracteristici,
din care una este gresita si trebuie s-o identifi
R 2 Regulamentele organice nu sunt constitutii pentru ca nu au fost votate de adunari
constitutionale;
85)

R 2

86)

R 4

87)

R 3
88) În organizarea administrativ-teritoriala din perioada 1821-1859 sunt specifice urmatoarele
caracteristici, din care una este eronata. Identificati-o! :
R 2 Dat fiind protectoratul tarist asupra tarilor române se impun ca forme de organizare
teritoriala si unitati specific rusesti, cum sunt gubernia, regiunea sau raionul în Moldova;


89)

R 590) Institutia guvernului României în perioada lui Cuza (1859-1866) avea urmatoarele
caracteristici, din care una este gresita si va cerem sa o identificati:
R 1 Guvernul Principatelor Unite s-a constituit la 24 ianuarie 1859 la dubla alegere a lui
Alexandru Ioan Cuza, sub conducerea sa;
91) Institutia Parlamentului României din perioada 1866-1918 are urmatoarele particularitati din
care una este gresita si trebuie s-o identificati:
R3 Sistemul electoral, prevazut de Constitutia de la 1866 si Legea electorala din 30 iulie
1866, era universal, direct, egal si secret;
92) În perioada liberalismului (1861-1867) organizarea de stat a Transilvaniei a avut
urmatoarele particularitati, din care una este gresita si trebuie s-o identificati:
R1 Formarea statului national român ( 1859) a dat speranta românilor ardeleni, a constitut un
centru de atractie si de încurajare a luptei de eliberare a ardelenilor;
93) Legislatia de reprimare a românilor transilvaneni din perioada dualismului austro-ungar
cuprindea urmatoarele legi represive, din care una este gresita si trebuie s-o identificati:
R3 Legea privind unirea celor trei natiuni privilegiate (unguri, sasi si secui), Unio Trium
Nationum;
94) Autoritatea judecatoreasca în Transilvania între 1867-1918 se desfasura în urmatoarele
instante, din care una este gresita si trebuie s-o identificati:
R4 Tribunalele militare teritoriale;
95) Formarea dreptului agrar român modern sub Cuza comporta urmatoarele particularitati,din
care una este gresita si trebuie sa o identificati:
R2 Prin lege se desfiinteaza "Legarea de glie"în schimbul unei despagubiri platibile statului.
96) Codul civil initiat de Al.Ioan.Cuza si elaborat de Comisia Centrala de la Focsani avea
urmatoarele caracteristici,din care una este gresita si trebuie identificata
R3 Titlul I al Codului civil reglementeazã regimul persoanelor juridice;
97) Codul de procedura civila a lui Cuza din 1865 avea urmatoarele caracteristici,dintre care
una este gresita si trebuie identificata;
R2 Atributiile judecatorilor de plasa,din lipsa de manifestatii au fost date notarilor pâna în
1879 când au fost abrogate;
98) Dreptul procesual civil dupa 1866 are urmatoarele particularitati,din care una este gresita si
trebuie sa o identificati:
R3 El asigura o reglementare originala cu formalitati procesuale simple,operative,ieftine si
cu asigurarea adevarului si dreptatii sociale;
99) Dreptul comercial român modern din perioada 1866-1918 are urmatoarele caracteristici,din
care una este gresita si trebuie identificata:
R4 Statul,oraganele judetene si cele comunale erau si ele îndrituite sa faca comert;

100)

R 1
duca florin
Membru
Membru
 
Posts: 4
Joined: 30/01/2007 19:54
Reputation point: 0

Advertisement

Jump to:  

Who is online

Users browsing this forum: CommonCrawl [Bot] and 5 guests


Advertisement

Furnizat de phpBB | phpBB România
Afiliaţi: Lucrări de licenţă | Lucrări la comandă | Reparaţii televizoare | Divina's Boutique | Livrare cadouri în Spania
Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici


Găzduire Web - Hostico