SPIRU HARET

Forumul studenţilor
Last visit was: 22/09/2021 06:50 It is currently 22/09/2021 06:50
Daţi-ne like pe pagina oficială de FaceBook

Advertisement

 

All times are UTC + 2 hours

Forum rules


Citiţi regulamentul înainte de a scrie pe forum
Folosiţi Image căutarea înainte de a deschide un subiect nou [ 1 post ] 
Author Message
PostPosted: 06/02/2007 12:28 
Offline
Membru
Membru

Joined: 30/01/2007 19:54
Posts: 4
Reputation point: 0
RASPUNSURI METODOLOGIA Cc 2007

1) Un ansamblu de principii, de etape şi faze, de metode, tehnici şi instrumente de investigare şi
cunoaştere ştiinţifică a fenomenelor juridice” este definiţia:
R . . 2 metodologiei cercetării ştiinţifice juridice.
2) Cuvântul grecesc „methodos” înseamnă:
R. 1 metodă;
3) Cuvântul grecesc „logos” înseamnă:
R . 2 ştiinţă.
4) Metodologia cercetării ştiinţifice este alcătuită numai din:
R . 4 toate categoriile de metode.
5) Din ştiinţele juridico – istorice fac parte discipline ca:
R . 1 Istoria generală a dreptului, Istoria dreptului românesc;

6) Din ştiinţele juridice de ramură fac parte discipline ca:
R . 2 Drept civil, Drept penal, Drept administrativ.

7) Ştiinţa redă realitatea:
R . 1 eliminând orice aspect subiectiv;
8) Arta redă realitatea:
R . 2 raportată la om, la subiectivitatea lui.
9) Ştiinţa este alcătuită numai din:
R . 5 sau toate aceste componente la un loc.
10) Cunoaşterea comună este:
R1 rod al învăţării prin ucenicie;
11) Cunoaşterea ştiinţifică este:
R . 2 o cunoaştere care a o armătură teoretică, metode de investigare, procedee de verificare a
ipotezelor, un limbaj propriu
12) Cercetarea ştiinţifică este o activitate sistematică şi creatoare, menită să sporească volumul de
cunoştinţe, pentru a le utiliza pentru noi aplicaţii este o definiţie:
R . 1 adevărată;
13) Cercetarea ştiinţifică fundamentală este:
R . 1 o activitate teoretică sau experimentală fundamentală, care are ca scop principal
acumularea de noi cunoştinţe;
14) Cercetarea ştiinţifică aplicativă este:
R . 2 o activitate de investigare originală orientată spre un scop practic specific.
15) În cercetarea ştiinţifică juridică există numai una din următoarele etape:
R . 5 sau toate aceste etape la un loc.
16) Sistemul managementului în cercetarea ştiinţifică juridică este alcătuit numai din subsistemul:
R . sau din toate aceste subsisteme.
17) Alegerea temei condiţionează succesul cercetării dacă:
R . 1 temele complexe se divid şi se încredinţează unor echipe mai mici sau unor persoane
individuale;
2 tema i se potriveşte ca aspiraţie, pregătire şi resurse disponibile;
18) În alegerea temei trebuie respectat numai unul dintre următoarele criterii:
R . 4 toate aceste criterii la un loc.
19) Schiţa proiectului de cercetare cuprinde numai unul dintre următoarele elemente:
R . 2 termenul de finalizare a cercetării;
3 sursele de informare – documentare;
20) Proiectul temei, elaborat numai după terminarea documentării bibliografice, conţine numai:
R . 5 toate aceste componente.
21) Planul preliminar de structurare a lucrării cuprinde numai:
R . 5 sau toate aceste elemente la un loc.
22) Documentarea bibliografică (livrescă) este menită:
R . 1 să asigure cunoaşterea zestrei ştiinţifice;
23) Documentarea directă este menită:
R . 2 să asigure cunoaşterea fenomenului practic.
24) Documentele primare conţin:
R . 1 idei sub formă de documente (legislaţia românească, acquis-ul comunitar, jurisprudenţă);
25) Documentele secundare conţin:
R . 2 prelucrarea documentelor primare în reviste de referate, titluri, sinteze documentare,
ghiduri bibliografice.
26) Documente terţiare conţin:
R . 2 prelucrarea documentelor secundare: bibliografii, culegeri de traduceri, sinteze de
referate.
27) Documentele microformate conţin:
R . 2 benzi, discuri, CD, imagini, programul Lex 200
28) Referatul documentar se realizează, în etapa studierii surselor, pe baza:
R . 1 unei singure surse;
29) Referatul documentar de sinteză se realizează, în etapa studierii surselor, pe baza:
R . 2 mai multor surse.
30) Fişa de idei conţine:
R . 3 sau ambele precizări.
31) Fişa bibliografică conţine:
R . 2 date bibliografice (autor, titlu, oraş, editură, an, număr de pagini).
32) Explicarea fenomenului juridic este alcătuită numai din momentul:
R . 3 sau din ambele momente.
33) Afirmaţia că „Ipoteza este o presupunere, o conjectură, în baza căreia urmează să se explice
problema juridică” este:
R . 2 adevărată.
34) Afirmaţia că „Relaţia cauzală este cea mai importantă pentru formularea ipotezei şi explicarea
fenomenului juridic” este:
R . 2 adevărată.
35) Printre procedeele de verificare a ipotezei şi de fundamentare a concluziilor ştiinţifice se numără numai:
R . 4 sau toate procedeele.
36) Ipoteza cercetării este verificată dacă:
R . 1 toate consecinţele ei concordă cu datele practicii;
37) Ipoteza cercetării este infirmată dacă:
R . 2 şi numai o singură consecinţă nu concordă cu datele practicii.
38) Afirmaţia că „o lucrare este redactată ştiinţific dacă respectă succesiunea logică, formularea şi argumentarea clară a ideilor şi dimensiunile adecvate” este:
R . 1 adevărată
39) Afirmaţia că „o lucrare este redactată ştiinţific dacă asigură corectitudinea trimiterilor
bibliografice, acurateţea gramaticală şi stilistică, eliminarea detaliilor inutile şi repetării ideilor
şi citatelor” este:
R . 1 adevărată;
40) Notele bibliografice se trimit:
R . 4 sau în oricare dintre poziţii
41) Indexul de termeni reprezintă:
R . 1 ordonarea alfabetică a cuvintelor cheie folosite în text;
42) Indexul de nume reprezintă
R . 2 ordonarea alfabetică a numelor proprii utilizate în text.
43) Semne tipografice înseamnă numai:
R . ?
44) Afirmaţia că: „2000 de semne pe o coală de cerere (A4) înseamnă 31 de rânduri x 65 de semne pe rând” este:
R . 1 adevărată;
45) Afirmaţia că „Textul trebuie centrat astfel încât să rămână margini de 2 cm în susul paginii, de 1,5 cm în dreapta şi jos şi de 2-3 cm în stânga” este:
R . 1 adevărată;
46) „Titlul se scrie în centrul paginii, cu majuscule, la 3 cm sub marginea de sus” este o afirmaţie:
R . 1 adevărată;
47) ISBN înseamnă:
R . 1 International Standard Book Number (număr internaţional de clasificare pentru cărţi);
48) ISSN înseamnă:
R . 2 International Standard Serial Number (număr internaţional de clasificare bibliografică
pentru seriale şi periodice).
49) Alineatul înseamnă:
R . 1 cinci blancuri (spaţii albe) în stânga textului, la început de paragraf;
50) Paragraful înseamnă:
R . 2 un grup de mai multe rânduri, conţinând aceeaşi idee.
51) Numărul paginii (coloncifru) se pune în:
R . 1 colţul din dreapta sus, la un cm de celelalte două margini;
52) Adverbul latin [sic] plasat în citat înseamnă:
1 reproducerea exactă a greşelilor din original („aşa”, „chiar aşa”);
53) Abrevierea [S.N.] înseamnă:
R . 1 sublinierea unei părţi din citat, făcută de autorul lucrării ştiinţifice („sublinierea noastră”);
54) Abrevierea [N.A.] înseamnă:
R . 2 intervenţia unui autor în textul altuia („nota autorului”).
55) Pentru a evita plagiatul (furt intelectual) trebuie precizată sursa: autorul şi lucrarea numai:
R . 3 ambele soluţii sunt corecte.
56) Nota de subsol precizează:
R . 1 autorul (prenume, nume), titlul, oraşul, editura, anul, pagina, în ordine numerică;
57) Lista bibliografică (de la sfârşitul lucrării) precizează:
R . 2 autorul (nume, prenume), titlul, oraşul, editura, anul, în ordine alfabetică.
58) Dacă sunt mai mult de doi autori, în nota de subsol se trec:
R . 2 numele primului urmat de et al. („şi alţii”).
59) Dacă sunt mai mult de doi autori, în lista bibliografică de la sfârşitul lucrării se trec:
R . 1 numele tuturor autorilor;
60) Precizarea (V. supra p. 9) înseamnă:
R . 1 trimiterea la un paragraf anterior („vezi mai sus în text la pag. 9”);
61) Precizarea (V. infra p. 16) înseamnă:
R . 2 trimitere la un paragraf ulterior (vezi mai jos în text la pag. 16).
62) Adverbul latin passim din precizarea [V. pp. 78, 88 et passim] înseamnă:
R . 2 „răspândit peste tot”, „în diferite locuri”.
63) Cuvântul latin idem înlocuieşte:
R . 1 numele autorului, în nota de subsol, când se repetă de mai multe ori;
64) Cuvântul latin ibidem înlocuieşte:
R . 2 numele autorului şi titlul lucrării, în nota de subsol, când se repetă de mai multe ori.
65) „Prepoziţia latină apud („după”) precizează citarea indirectă, din surse secundare” este o
afirmaţie:
R . 2 adevărată.
66) Monografia este:
R . 1 o singură problemă;
67) Tratatul este:
R . 2 o lucrare ştiinţifică amplă care abordează unitar concluzii, principii, teorii în limitele unei
ştiinţe.
68) Studiul ştiinţific este:
R . 1 o lucrare de cercetare ştiinţifică veritabilă, care soluţionează unele probleme şi formulează
altele noi, cu dimensiuni între 20-100 pag;
69) Comunicarea ştiinţifică este:
R . 2 rezultatul parţial sau final al unui studiu ştiinţific, cu caracter de informare, pe circa 10
pag.
70) Lucrarea de licenţă este:
R . 1 o lucrare ştiinţifică care se susţine la sfârşitul celor trei ani de facultate, tratând o problemă
de specialitate, pe 50 – 100 de pagini;
71) Dizertaţia este:
R . 2 o lucrare ştiinţifică care se susţine la sfârşitul celor doi ani de masterat, tratând o problemă
de specialitate, pe 50-100 de pagini.
72) Teza de doctorat este:
R . 1 o lucrare ştiinţifică care se susţine la sfârşitul celor trei ani ai stagiului de doctorat,
reprezentând o contribuţie originală în domeniul abordat, cu dimensiuni peste 200 de
pagini;


Top
  
 

Advertisement

 [ 1 post ] 

All times are UTC + 2 hours


Who is online

Users browsing this forum: CommonCrawl [Bot] and 0 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Jump to:  
Furnizat de phpBB | phpBB România
Afiliaţi: Lucrări de licenţă | Lucrări la comandă | Reparaţii televizoare | Divina's Boutique | Livrare cadouri în Spania
Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici