SPIRU HARET

Forumul studenţilor
Last visit was: 14/06/2024 20:44 It is currently 14/06/2024 20:44
Daţi-ne like pe pagina oficială de FaceBook

Advertisement


All times are UTC + 2 hours

A N U N Ţ privind EXAMENUL DE LICENŢĂ 2007

Grile, răspunsuri, discuţii, pentru toate formele de învăţămînt
Forum rules
Citiţi regulamentul înainte de a scrie pe forum
Folosiţi Image căutarea înainte de a deschide un subiect nou

LICENTA

Postby sienna » 27/02/2007 11:14

Salut,

Stie cineva programa de la licenta de anul acesta?
Sunt studenta in al IV ID.. si pana acum in afara de temele profesorilor ptr licenta nu s-a afisat nimic pe avizierul virtual.

Stie cineva mai multe informatii?

Va multumesc!
Bafta la examene! |-)
sienna
Membru
Membru
 
Posts: 2
Joined: 27/02/2007 11:10
Reputation point: 0

Advertisement

Postby wizzard » 27/02/2007 14:21

Tot ce ai pe site-ul Universitatii se gaseste la:

http://www.spiruharet.ro/Licenta/

Va trebui sa iei legatura cu Secretariatul RISE si eventual cu profesorul de la specializarea pe care ai ales-o ca tema de licenta.

Nu am nici eu mai multe detalii, dar in curand voi fi in aceeasi situatie ca si tine, asa incat daca aflii ceva te rog sa postezi aici ca sa aflam si noi.

Multumim anticipat.
Image
RISE anul 3, ID
User avatar
wizzard
Moderator RISE
Moderator RISE
 
Posts: 129
Joined: 16/02/2007 11:27
Reputation point: 0

Licenta

Postby sienna » 27/02/2007 18:57

Tema de licenta si profesorul l-am ales... problema este ca nu stiu ce trebuie sa invatam ptr licenta scris.

|-)
sienna
Membru
Membru
 
Posts: 2
Joined: 27/02/2007 11:10
Reputation point: 0

Cerinţe privind elaborarea lucrării de licenţă RISE

Postby wizzard » 09/03/2007 07:41

Cerinţe privind elaborarea lucrării de licenţă

Detalii tehnice:
- Lucrarea trebuie redactată cu setul de caractere (Font) Times New Roman,
dimensiunea literelor trebuie să fie de 12, lar distanţa dintre rânduri (Spacing)de 1,5.
- Nu uitaţi de diacritice (ă, î, â, ş, ţ)
- Prima pagină a lucrării de licentă (pagina de gardă) trebuie să conţină titlul lucrării, numele studentului şi numele profesorului coordonator, precum şi denumirea instituţiei de învăţămant pe care candidatul/candidata a absolvit-o
- Paginile trebuie sa fie numerotate ;
- Structura recomandată a lucrării este următoarea: Pagina de Garda, Cuprins, Introducere, Capitole (conţinutul propriu-zis), Concluzii, Bibliografie
- Notele de subsol – footnotes (fie ca este vorba despre referinţe bibliografice, fie ca ele conţin detalii sau explicaţii pe care autorul/autoarea nu le consideră esentiale pentru lucrare) trebuie să se afle la sfârşitul fiecărei pagini (footnotes) şi nu la sfârşitul lucrarii sau al capitolelor (endnotes). Nu uitaţi ca atunci cand reproduceţi fragmente din textele altor autori sa le marcaţi clar în textul lucrării dumneavoastră, fragmentele de text care nu va aparţin trebuie cuprinse intre ghilimele (eventual pot fi scrise cu caractere italice). La sfârşitul fragmentului aflat între ghilimele introduceţi un numar care corespunde notei bibliografice de la subsol (la subsol se indica numarul notei bibliografice introdus automat, autorul, titlul lucrarii, editura, anul si locul aparitiei, precum si pagina de la care este preluat fragmentul. Dupa ce o carte a fost deja citata se va trece autorul, op. cit si pagina)

- Bibliografia ;
a. Va fi pozitionată la sfărşitul lucrării şi ordonată alfabetic, in functie de numele de familie al autorului ;
b. Trebuie mentionate TOATE sursele folosite pentru redactarea lucrarii,
c. Bibliografia se structurează în funcţie de tipul documentelor utilizate: carti, articole de specilitate din reviste ştiinţifice academice, articole din alte reviste, ziare, etc., surse internet adresa completa de internet a sursei utilizate.
d. Descrierea bibliografica a surselor utilizate trebuie sa contina, pentru fiecare sursa în parte urmatoarele informatii: nume, prenume autor; titlul lucrarii, editura unde a fost tiparită, oraşul, anul apariţiei lucrarii, Exemplu: Locke, JL Al doilea tratat despre cârmuire. Scrisoare despre toleranţa, Editura Nemira, Bucureşti, 1999 ;
e. In cazul lucrarilor publicate in cadrul unor culegeri de articole descrierea bibiiografica trebuie si confina urmatoarele informaţii: nume, prenume autor, titlul lucrarii; nume, prenume al editorului cartii in care a aparut lucrarea sau articolul, titlul lucrarii, editura, orasul, anul aparitiei. Exemplu: Meyer, Th., From Godesberg to the Neue Mitte: The New Socail Democracy in Germany, in The Global Third Way Debate, editatS de Anthony Giddens, Polity Press, Cambridge, 2001.
f. Toate lucrarile mentionate la bibliografie trebuie sa se regaseasca in lucrare si in notele de subsol. Bibliografia nu poate fi in nici un caz o lista de carti nefolosite/necitate in cadrul lucrarii.

Recomandari cu privire la redactarea lucrarii:

1. Lucrarea de licenta reprezinta un proiect de cercetare, cu alte cuvinte, studentul îsi propune să prezinte si sa analizeze fie un aspect teoretic, fie o stare de fapt care sa fie relevant pentru domeniul stinţific abordat.
2 Rezumatul (Abstract): poate avea maxim doua pagini. Rezumatul trebuie sa contina o descriere pe scurt a temei lucrarii, a obiectivelor pe care autorul/autoarea isi propune sa le atinga pe parcursul argumentarii, o prezentare pe scurt a continutului capitolelor lucrarii (structura argumentarii), principalele concluzii ale lucrarii
.3. Introducerea: este recomandabil ca introducerea lucrarii de licenta sa contina o prezentare a temei pe care autorul/autoarea isi propune sa o abordeze, de asemenea o justificare a temei alese (care este relevanta temei abordate pentru domeniul ştiinţific); o prezentare a cadrului conceptual si teoretic in care se inscrie argumentarea propusa; o descriere a metodologiei pe care autorul/autoarea urmeaza sa o foloseasca în demersul argumentativ; o prezentare a rezultatelor pe care autorul/autoarea crede ca le-ar putea obtine în urma demersuiui de cercetare; descrierea principalelor rezultate ale cercetarii intreprinse (concluzii).
4. Capitolele: este recomandabil ca titlurile capitolelor să descrie cat mai fidel conţinutul capitolului; de asemenea este recomandabil ca flecare capitol sa fie împartit in subcapitole, ale caror titluri sa exprime cat mai clar principalele argumente, idei prezentate. Prin citirea titlurilor capitolelor si subcapitolelor, cititorul lucrarii de licenta, familiarizat cu domeniul ştiintific abordat, trebuie sa poata reconstrui demersul propus de autorul/autoarea lucrarii,
5. Concluziile: este recomandabil ca concluziile sa contina punctul de vedere personal al autorului/autoarei lucrarii de licenţă. De asemenea, nu uitati ce v-ati propus la începutul lucrarii, care au fost principalele intrebari de la care ati pornit in elaborarea lucrarii. Concluziile pot include atat rezultatele ,,pozitive" ale cercetarii intreprinse, cat si punctele slabe ale acesteia: ganditi-va care ar putea fi principalele critici care ar putea fi aduse lucrării si incercati sa construiti contraargumente,
6. Nu uitati de teorie!! Este recomandabil ca cel puţin primul capitol al lucrării de licenta sa prezinte principalele abordări teoretice relevante pentru tema de cercetare propusa, precum si optiunea autoruluii/autoarei pentru o anumita teorie, insotita de justificare, Cu alte cuvinte, raspunsurile la care ar trebui sa raspunda aceasta parte a lucrarii sunt: care sunt principalele abordari teoretice legate de tema propusa? Care dintre aceste teorii este utila in demersul de cercetare propus? De ce?

Separat de lucrare se redacteaza un Rezumat care va ajuta la sustinerea lucrarii si care prezinta structura lucrarii, argumente privind actualitatea temei etc SI CARE trebuie predat impreuna cu lucrarea in format electronic prim e-mail sau pe suport de hartie.

Sper sa va foloseasca aceste informatii privind elaborarea lucrarii de licenta...
in privinta profilor nu pot sa ma pronunta ,deoarece eu mai am un an de tras pana la licenta. Mai multe info se pot obtine de la colegii din anul 4 daca vor avea bunavointa sa posteze aceste informatii.
Image
RISE anul 3, ID
User avatar
wizzard
Moderator RISE
Moderator RISE
 
Posts: 129
Joined: 16/02/2007 11:27
Reputation point: 0

A N U N Ţ privind EXAMENUL DE LICENŢĂ 2007

Postby wizzard » 21/03/2007 15:15

A N U N Ţ privind EXAMENUL DE LICENŢĂ 2007

În baza prevederilor Ordinului Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 295 din 5 februarie 2007 privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior, Senatul Universităţii Spiru Haret a hotărât, în unanimitate, în şedinţa din 15 martie 2007, ca examenul de licenţă/diplomă din sesiunea de vară 2007 (lunile iunie-august) să fie susţinut la o singură probă: Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate, susţinută, ca regulă, sub forma de test grilă complex, pe suport electronic. Excepţie fac specializările Arhitectură şi Artele spectacolului de teatru, la care, datorită specificului lor vocaţional-practic, se menţin două probe, şi specializarea Medicină veterinară, unde examenul de diplomă constă din prezentarea şi susţinerea lucrării de diplomă. La Facultăţile Limbi şi Literaturi Străine şi Muzică, proba Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate cuprinde şi o componentă cu caracter practic (traducere, respectiv � solfegiu).
Menţionăm că absolvenţii din promoţiile anterioare care au promovat, la timpul respectiv, numai una din cele 2 probe prevăzute în structura examenului de licenţă/diplomă, pentru obţinerea diplomei de licenţă/diplomă trebuie să promoveze, în sesiunea 2007, proba pe care n-au promovat-o sau la care au absentat.
În această situaţie, candidatul promovează examenul de licenţă/ diplomă, dacă a obţinut la fiecare probă cel puţin nota 5 şi media la examenul de licenţă/diplomă de cel puţin 6.
Tematica examenului de licenţă proba: Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate ca şi Metodologia organizării examenului de licenţă/diplomă se postează pe site-ul Universităţii.

17 martie 2007


Link original la USH
http://www.spiruharet.ro/anunt_licenta2007.pdf


Ordin nr. 295 din 05/02/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 135 din 23/02/2007
Intrare in vigoare: 15/03/2007
privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior - examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie şi de finalizare a programelor de pregătire universitară avansată din cadrul studiilor universitare de doctorat
Publicat în 23/02/2007

Ministrul Educaţiei şi Cercetării emite prezentul ordin:


Art. 1.
- Examenele de finalizare a studiilor în învăţământul superior, respectiv examenul de absolvire, examenul de licenţă, examenul de diplomă, examenul de selecţie, examenul de disertaţie şi examenul de finalizare a programelor de pregătire universitară avansată din cadrul studiilor universitare de doctorat, denumite în continuare examene, se organizează şi se desfăşoară potrivit prevederilor prezentului ordin şi ale metodologiilor proprii aprobate de senatele universitare.

Art. 2.
(1) Examenele pot fi organizate numai de către instituţii de învăţământ superior acreditate în condiţiile legii, denumite în continuare instituţii organizatoare.
(2) Instituţiile de învăţământ superior acreditate, aflate în perioada de monitorizare specială, au dreptul să organizeze, după caz, examene de absolvire, examene de licenţă/diplomă, examene de disertaţie numai pentru absolvenţii proprii ai specializărilor acreditate şi ai specializărilor autorizate să funcţioneze provizoriu, care fac parte din acelaşi domeniu sau din domenii apropiate ale aceluiaşi domeniu fundamental, cu specializările acreditate.

Art. 3.
(1) Studiile în învăţământul universitar de lungă durată (4-6 ani la cursurile de zi) se încheie, după caz, cu examen de licenţă sau cu examen de diplomă.
(2) Studiile în învăţământul universitar de scurtă durată (3 ani la cursurile de zi) se încheie cu examen de absolvire.
(3) Studiile postuniversitare de aprofundare şi studiile universitare de masterat se încheie cu examen de disertaţie.
(4) Programul de pregătire universitară avansată din cadrul studiilor universitare de doctorat se finalizează prin promovarea examenelor stabilite de instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat prin programul de pregătire, cu aplicarea Sistemului european de credite transferabile (ECTS). În cazul nepromovării în programul de cercetare ştiinţifică, doctorandul este exmatriculat din ciclul de studii universitare de doctorat şi primeşte un certificat de absolvire a programului de pregătire universitară avansată din cadrul ciclului de studii universitare de doctorat.

Art. 4.
(1) Examenul de absolvire şi examenul de licenţă/diplomă constau, fiecare, din 1-2 probe, stabilite de senatul universitar, şi anume:
a) proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
b) proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de absolvire/lucrării de licenţă/proiectului de diplomă.
(2) În învăţământul superior medico-farmaceutic uman, proba 1 din cadrul examenului de licenţă se constituie dintr-o componentă naţională şi, după caz, o componentă specifică. Componenta naţională va fi sub formă de lucrare scrisă din tematica şi din bibliografia anunţate de către Comisia de organizare, care va fi formată din specialişti desemnaţi de conducerile universităţilor de medicină şi farmacie acreditate.
(3) Senatul instituţiei organizatoare va decide şi va înscrie, în funcţie de specific, în metodologia proprie de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor, modul de susţinere (scris, oral, probă practică) pentru fiecare dintre cele două probe ale examenului.
(4) Examenul de disertaţie constă în prezentarea şi susţinerea disertaţiei.
(5) La fiecare probă, examinarea se încheie prin acordarea unor note: media de promovare a fiecărei probe trebuie să fie cel puţin 5,00, iar media de promovare a examenului trebuie să fie cel puţin 6,00.
(6) Senatul universitar al instituţiei organizatoare decide dacă recunoaşte promovarea unor probe susţinute în sesiunile anterioare.

Art. 5.
(1) Examenul de selecţie constă în 5 probe scrise, cu excepţia examenului de selecţie din domeniul medico-farmaceutic uman, care constă în 5 probe scrise şi o probă practică specifică.
(2) Pot susţine examen de selecţie numai absolvenţii de învăţământ superior particular înmatriculaţi în anul I de studii în perioada 1990-1996 la specializări neautorizate să funcţioneze provizoriu şi care nu au fost autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate până la data înscrierii la examenul de selecţie.
(3) Examenul de selecţie se desfăşoară numai în instituţii de învăţământ superior de stat organizatoare, desemnate în acest scop prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.
(4) Pot organiza, după caz, examen de selecţie, examen de absolvire sau examen de licenţă/diplomă, pentru absolvenţii de învăţământ superior particular prevăzuţi la alin. (2) şi la art. 6 alin. (1), (2) şi (3) numai instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate, care au acreditate specializările respective sau specializări înrudite.

Art. 6.
Pot susţine, după caz, examen de absolvire sau de licenţă/diplomă:
1. absolvenţii de învăţământ superior ai specializărilor acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu;
2. absolvenţii de învăţământ superior particular înmatriculaţi la specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, cărora ulterior li s-a retras autorizarea de funcţionare provizorie sau care au intrat în lichidare;
3. absolvenţii de învăţământ superior particular, care au început studiile la specializări neautorizate, dar care sunt autorizate să funcţioneze provizoriu sau sunt acreditate la data susţinerii examenului de licenţă ori de absolvire.

Art. 7.
Candidaţii la examenul de licenţă/diplomă prezintă la înscriere un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de către catedra de profil a instituţiei organizatoare sau de către o altă instituţie specializată recunoscută de catedra de profil.

Art. 8.
(1) O instituţie de învăţământ superior acreditată poate organiza, după caz, examen de absolvire sau examen de licenţă/diplomă pentru absolvenţii proprii sau ai altor instituţii de învăţământ superior de stat ori particulare, la:
a) specializări pentru care are acreditare în condiţiile legii, denumite în continuare specializări acreditate;
b) specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, din acelaşi domeniu sau din domenii apropiate cu specializările acreditate ale aceluiaşi domeniu fundamental.
(2) O instituţie de învăţământ superior acreditată poate organiza examen de disertaţie la finalizarea studiilor aprofundate sau de masterat.
(3) La o specializare examenul se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi candidaţii.

Art. 9.
(1) Comisiile de examen se stabilesc pe specializări, prin decizie a rectorului instituţiei organizatoare, la propunerea consiliilor de facultate/colegiului/departamentului şi cu aprobarea senatului universitar.
(2) Membrii unei comisii de examen trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi gradul didactic de lector/conferenţiar/profesor.
(3) Secretarul comisiei de examen poate fi asistent universitar sau preparator universitar.

Art. 10.
(1) Absolvenţii unei specializări acreditate sau ai unei specializări autorizate să funcţioneze provizoriu se înscriu, de regulă, şi susţin, după caz, examenul de absolvire, de licenţă sau de diplomă în cadrul instituţiei organizatoare pe care au absolvit-o.
(2) La cerere, absolvenţii unei specializări acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu se pot înscrie şi pot susţine, după caz, examenul de absolvire, de licenţă sau de diplomă la o altă instituţie organizatoare, cu aprobarea şi în condiţiile stabilite de senatul universitar al instituţiei absolvite şi al instituţiei organizatoare.
(3) Înscrierea candidaţilor pentru un examen se efectuează cu cel puţin 15 zile înainte de începerea examenului, la instituţia organizatoare, fie individual, fie de către instituţia de învăţământ superior în care au urmat studiile, în baza acordului dintre aceste instituţii şi cu respectarea strictă a prevederilor legii.

Art. 11.
(1) În fiecare an universitar, examenele de finalizare a studiilor se pot organiza numai în două sesiuni, în perioadele stabilite de senatul instituţiei organizatoare.
(2) Pentru situaţii deosebite, instituţia organizatoare poate organiza sesiuni speciale de examene de finalizare a studiilor numai cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Art. 12.
Instituţia organizatoare va informa candidaţii despre perioadele de susţinere, condiţiile de înscriere, conţinutul, programele, accesul la biblioteci, cursurile de pregătire etc., prin afişare la sediul instituţiei organizatoare, pe pagini web şi, dacă este posibil, prin broşuri/pliante tipărite.
Last edited by wizzard on 22/03/2007 08:35, edited 1 time in total.
Image
RISE anul 3, ID
User avatar
wizzard
Moderator RISE
Moderator RISE
 
Posts: 129
Joined: 16/02/2007 11:27
Reputation point: 0

Postby wizzard » 21/03/2007 15:16

Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii intra in vigoare cu incepere de la 15.03.2007 - vedeti www.edu.ro

La fiecare facultate se va da examenul conform specializarii/dublei specializari! Facultatile vor comunica absolventilor tematica si modul de desfasurare a examenului .

La modulul de pregatire pregatire pedagogica nu s-a sustinut niciodata examen de licenta! Se sustine un examen de absolvire(evaluare finala)-a se vedea pe www.spiruharet.ro pagina D.P.P.D.


Cei care au achitat deja taxa de coordonare, vor mai plăti doar diferenţa pînă la suma necesară înscrierii la examenul de licenţă.
Image
RISE anul 3, ID
User avatar
wizzard
Moderator RISE
Moderator RISE
 
Posts: 129
Joined: 16/02/2007 11:27
Reputation point: 0

Licenta RISE 2007

Postby speedy gonzales » 30/03/2007 10:47

Buna ziua, tuturor!

Tocmai am "intrat" in familia forum-istilor. Urez tuturor BAFTA la examene!

Marti, la avizierul secretariatului facultatii (Bucuresti) s-a postat un afis prin care se anunta ca sesiunea a doua incepe pe 14 mai (pana in 27 mai), iar licenta se va tine intre 25-27 iunie 2007, pentru anul IV, toate formele de invatamant.


Speedy gonzales, RISE IV I.D.
Speedy Gonzales
Relatii Internationale si Studii Europene, anul IV ID
User avatar
speedy gonzales
Membru
Membru
 
Posts: 32
Joined: 30/03/2007 10:08
Location: Bucuresti
Reputation point: 0

Postby wizzard » 01/04/2007 06:16

Bafta tuturor.
Daca mai ai informatii despre topic si mai ales despre recunoasterea de catre MEC a diplomelor de licenta eliberate de RISE, posteaza aici cu cat mai multe detalii.

Multumesc.
Image
RISE anul 3, ID
User avatar
wizzard
Moderator RISE
Moderator RISE
 
Posts: 129
Joined: 16/02/2007 11:27
Reputation point: 0

Postby speedy gonzales » 01/04/2007 06:49

In timpul sesiunii din vara anului trecut, am fost anuntati ca RISE si-a obtinut acreditarea si poate organiza examen de licenta (deja din 2006), fara a ne mai pune pe drumuri la Cluj sau la SNSPA. Dar in "Metodologia..." RISE face parte dintr-un grup de facultati separat de lista celor acreditate (figurand doar ca autorizata). Mai multe nu stiu, deocamdata. Cred insa ca, odata ce i s-a permis sa se poata sustine examenul de licenta (si nu doar de diploma), diploma obtinuta nu va fi "o simpla hartie".
Speedy Gonzales
Relatii Internationale si Studii Europene, anul IV ID
User avatar
speedy gonzales
Membru
Membru
 
Posts: 32
Joined: 30/03/2007 10:08
Location: Bucuresti
Reputation point: 0

Postby wizzard » 01/04/2007 07:30

Partea mai proasta este ca nimic nu este sigur si RISE nu a mentionat nimic oficial pe site in acest sens. Exista discutii pe alte forumuri ale studentilor USH cat si pe cel oficial al USH referitoare la specializarile autorizate si faptul ca unele dintre ele (RISE inclusa) nu au diplomele de licenta recunoscute de MEC.
Nici macar Prof. Lache nu a confirmat sau infirmat daca licenta de la RISE este recunoscuta de MEC, si asta e foarte grav.

Cred ca este foarte importanta clarificarea acestui fapt intru-cat ne afecteaza pe toti cei de la RISE.
Image
RISE anul 3, ID
User avatar
wizzard
Moderator RISE
Moderator RISE
 
Posts: 129
Joined: 16/02/2007 11:27
Reputation point: 0

Postby speedy gonzales » 01/04/2007 08:19

... Tocmai dumnealui ne-a facut anuntul despre care vorbeam mai sus... Probabil ca, in timul anului care a trecut de atunci, au intervenit modificari pe care, insa, nu le inteleg! Daca s-a acreditat anul trecut, cum s-a dez-acreditat intre timp?
Speedy Gonzales
Relatii Internationale si Studii Europene, anul IV ID
User avatar
speedy gonzales
Membru
Membru
 
Posts: 32
Joined: 30/03/2007 10:08
Location: Bucuresti
Reputation point: 0

Postby wizzard » 01/04/2007 08:31

Dl. Lache a deschis doi ani la rand anul universitar la centrul nostru ID si de fiecare data a precizat la intrebarile noastre ca RISE se acrediteaza dupa ce 3 generatii de absolventi termina. Au terminat pana acum 4 generatii de absolventi, anul acesta e a 5 a si nici pana in prezent nu s-a confirmat acreditarea. De minciunile Dlui Lache si a altor cadre didactice cu functii de decan la USH eu sunt satul. Se promite orice pentru a atrage studenti platitori dar de facut nu se face mai nimic.

Acreditarea RISE nu reprezinta o prioritate pentru ei, altfel nu-mi pot explica lipsa totala de interes si de transparenta la intrebarile justificate ale studentilor.

Poate poti verifica la MEC si obtine un raspuns oficial privind recunoasterea diplomelor RISE de ei, caci daca nu le recunosc suntem cu totii in KK, si atunci am muncit 4 ani si platit taxe de pomana.
Image
RISE anul 3, ID
User avatar
wizzard
Moderator RISE
Moderator RISE
 
Posts: 129
Joined: 16/02/2007 11:27
Reputation point: 0

Postby speedy gonzales » 01/04/2007 08:43

Da, am mai citit despre promisiunile de la inceput de an... Dar anul trecut am luat in serios acel anunt, deoarece venea de la o persoana in masura sa spuna asta. Eram pe hol, inainte de examen,chiar mai multi decat grupa ce urma sa intram in examen si a fost bucurie maxima - a fost "o mica sedinta", daca pot sa spun asa, unde am discutat cu totii, inclusiv cu dumnealui. Nu stiu ce s-a intamplat, pentru ca una e sa spui ca vei obtine acreditarea, si alta e sa afirmi ca facultatea chiar a obtinut-o.
Speedy Gonzales
Relatii Internationale si Studii Europene, anul IV ID
User avatar
speedy gonzales
Membru
Membru
 
Posts: 32
Joined: 30/03/2007 10:08
Location: Bucuresti
Reputation point: 0

Postby wizzard » 01/04/2007 09:52

Poate ar fi cazul sa-l abordezi direct intr-o audienta, daca tot esti in Bucuresti, si sa-i aduci la cunostinta ca este necesara o luare de pozitie oficiala (pe site ar fi cel mai bine sau o circulara oficiala la toate centrele ID din tara) care sa clarifice aceasta problema odata pentru totdeauna.
Image
RISE anul 3, ID
User avatar
wizzard
Moderator RISE
Moderator RISE
 
Posts: 129
Joined: 16/02/2007 11:27
Reputation point: 0

Postby speedy gonzales » 01/04/2007 10:26

Dumnealor nu prea au timp de asa ceva, si nici eu... Dar nu-i nimic, ca sesiunea bate la usa. Vom merge in grup, dupa examen, sa ne interesam ce si cum. Nu se poate sa nu aflam ceva.
Speedy Gonzales
Relatii Internationale si Studii Europene, anul IV ID
User avatar
speedy gonzales
Membru
Membru
 
Posts: 32
Joined: 30/03/2007 10:08
Location: Bucuresti
Reputation point: 0

Postby wizzard » 02/04/2007 06:05

Asteptam cu nerabdare vesti bune, sau macar o clarificare a situatiei noastre privind recunoasterea de MEC a licentelor RISE.
Image
RISE anul 3, ID
User avatar
wizzard
Moderator RISE
Moderator RISE
 
Posts: 129
Joined: 16/02/2007 11:27
Reputation point: 0

Postby speedy gonzales » 02/04/2007 15:22

Iata ca a aparut si raspunsul avizat, pe forumul oficial, la "RISE-acreditare": 2007 este a treia si ultima promotie necesara acreditarii, cu conditia de promovabilitate 50 +1. Tot e ceva, din moment ce pana acum s-a mers OK. Cei care dam acum licenta o dam pentru diploma recunoscuta de MEC, asa cum am presupus din "Metodologia...". Din moment ce RISE este autorizata, dar organizeaza examen de licenta impreuna cu facultatile acreditate, era imposibil sa nu fie recunoscuta de MEC.
Speedy Gonzales
Relatii Internationale si Studii Europene, anul IV ID
User avatar
speedy gonzales
Membru
Membru
 
Posts: 32
Joined: 30/03/2007 10:08
Location: Bucuresti
Reputation point: 0

Postby wizzard » 03/04/2007 05:10

Deci pana la urma demersurile facute de studentii participanti pe forumul oficial si pe cele neoficiale au dat rezultatele dorite: luarea unei pozitii oficiale asupra topicului de catre cadrele didactice de la RISE.

Felicitari tuturor celor care au sustinut si au facut demersuri pentru clarificarea oficiala a situatiei licentelor RISE!!!
Image
RISE anul 3, ID
User avatar
wizzard
Moderator RISE
Moderator RISE
 
Posts: 129
Joined: 16/02/2007 11:27
Reputation point: 0

Referitor la Acreditare si Recunoasterea Diplomelor

Postby wizzard » 04/04/2007 08:27

Mesajul urmator a fost postat pe forumul oficial al USH, sectiunea RISE de catre rise1 - probabil cadru didactic. Topicul poate fi vazut la:
http://82.76.12.119/forum/viewtopic.php?t=542

Quote:
In atentia studentilor din anul IV Zi si ID si V FR precum si a absolventilor promotiilor 2005 si 2006 RISE. Examenul de licenta va avea loc pe 25 iunie 2007 si consta din proba scrisa: Evaluarea cunostintelor fundamentale la disciplinile de specialitate, conform tematicii afisate.
Examenul de licenta se organizeaza conform legislatiei si Ordinului MEC. Facultatea este autorizata, in curs de acreditare, care se acorda dupa trei promotii de absolventi. Toate zvonurile care circula in jurul acreditarii, valabilitatii diplomelor sunt doar speculatii. Pana in prezent au fost doua promotii - 2005 si 2006, iar in iunie 2007 urmeaza sa sustina licenta cea de-a treia promotie. Urmariti avizierul si consultati bibliografia recomandata pentru examenul de licenta. Urmarim atent forumul si asteptam observatii pertinente din partea studentilor. Succese si sarbatori fericite tuturor studentilor de la RISE de la toate formele de studii.
Image
RISE anul 3, ID
User avatar
wizzard
Moderator RISE
Moderator RISE
 
Posts: 129
Joined: 16/02/2007 11:27
Reputation point: 0

Taxa licenta

Postby wizzard » 12/04/2007 05:07

Referitor la taxa de licenta RISE 2007, se pare ca cuantumul acesteia a scazut de la 700 RON la 500 RON (a disparut taxa platita pentru profesorul coordonator).
In rest nimic nou deocamdata.
Image
RISE anul 3, ID
User avatar
wizzard
Moderator RISE
Moderator RISE
 
Posts: 129
Joined: 16/02/2007 11:27
Reputation point: 0


Jump to:  

Who is online

Users browsing this forum: CommonCrawl [Bot] and 1 guest


Advertisement

Furnizat de phpBB | phpBB România
Afiliaţi: Lucrări de licenţă | Lucrări la comandă | Reparaţii televizoare | Divina's Boutique | Livrare cadouri în Spania
Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici | Link-ul tău aici


Găzduire Web - Hostico