Cioran , Ţuţea - sau simbolistica valorilor

Subiectele care nu mai sunt de actualitate

Moderatori: karola, Amy, Diana22

MISCAREA LEGIONARA altfel de cum o stim (5-5)

Mesajde Stela » 25-Oct-2007, 18:06

„Astfel toţi cei care vor «învierea» neamului românesc, trebuie să vrea totodată revoluţia legionară permanentă”107.

107 ibidem

„«Garda de Fier» este ultima rezervă aruncată în luptă de voinţa de a nu muri a neamului”108.

108 ibidem

Ea diferă esenţial atât de fascism cât şi de naţional-socialism; cărora, totdeodată, le este net superioară. „Deosebirea dintre fascism şi naţional-socialism [,pe de o parte,] şi Mişcarea Legionară [,pe de cealaltă,] este aspectul fundamental religios al Mişcării Legionare, religios creştin, ceea ce nu era cazul nici la fascişti, nici la naţional-socialişti. Erau laicizaţi şi fasciştii şi naţional-socialiştii”109.

109 Spre pildă: „Într-o întrunire, Mussolini s-a uitat la ceas şi a spus «Îi dau ultimatum lui Dumnezeu ca în câteva minute să mă trăznească dacă există!» Şi-apoi s-a uitat [iar] la ceas. Au trecut minutele şi a demonstrat că Dumnezeu nu există”., Petre Ţuţea, Mussolini s-a uitat la ceas şi i-a dat ultimatum lui Dumnezeu, în Cuvântul, numerele 115, 116, 117, 118, 13 decembrie 1990, interviu realizat de Horia Salcă. Textul se regăseşte în [C.Z.C.E.S.], pag. 270
Iar Hitler, considera religia ca nimic altceva decât un simplu instrument de moralizare a masei.
Mein Kampf: „În această lume omenească nu poate fi concepută supravieţuirea efectivă a unui scop religios. Marea masă a poporului nu este alcătuită din filosofi, ori, pentru masă credinţa este adesea singura bază a unei concepţii morale despre lume. Diferitele mijloace de înlocuire nu s-au dovedit atât de mulţumitoare încât să se poată vedea în ele înlocuitorii confesiunilor religioase curente. Dar dacă învăţământul şi credinţa se sprijină în mod eficace pe păturile cele mai întinse, atunci autoritatea incontestabilă a conţinutului acestei credinţe trebuie să fie temelia oricărei acţiuni eficace.
Dogmele sunt pentru religii ceea ce sunt legile constituţionale pentru stat: fără ele, alături de câteva sute de mii de oameni sus-puşi care ar putea trăi înţelept şi inteligent, alte milioane n-ar putea s-o facă”., Adolf Hitler, Mein Kampf, Ediţie în limba română, Editura Pacifica, Bucureşti, 1993, pag. 186, 187

„Stilul legionar este stilul românesc de a fi, este stilul de viaţă al acestui neam care are un pământ al său, un cer şi un Dumnezeu al său, care are un destin propriu în istoria neamurilor. El va învinge ca ceva firesc, în lupta ce se dă astăzi între cele două lumi”110.

110 Ernest Bernea, [S.L.]

„Sunt două feluri [(atitudini)] de a privi istoria: cea orientală, care se îndepărtează de istorie şi cea occidentală, care uită că mai e şi un cer. Amândouă sunt unilaterale. În atitudinea orientală, istoria se anemiază sau se insignifiază, în cea occidentală, istoria se degradează, fiindcă devine doar locul unor absoluturi subiective, capricioase, laice, empirice, înşelătoare ori chiar satanice, legate de instincte pur omeneşti. În ambele cazuri istoria decade.
Ceea ce trebuie e, deci o sinteză de cer şi de istorie, o validare maximă a istoriei, dar într-o ierarhizare la capătul căreia să fie înţelesurile şi tainele auguste ale metafizicii”111. „Istoria mare sub semnul Crucii, al transcendentului”112. „Absolutul(;) e de esenţă religioasă”113. „Să avem întotdeauna în istorie curajul, universalitatea şi absolutul Crucii”114.

111 Vasile Băncilă, Arhangheli în istoria românească, articol apărut în Omul Nou, Brăila, 1938, apud site-ul Fundaţiei George Manu.
112 ibidem
113 ibidem
114 ibidem

„Lupta metafizică dintre Arhanghelism şi Luciferic se transpune, (;)pe plan pământean, în crâncenul război pe care legionarismul îl poartă împotriva întunericului şi satanicului de pretutindeni.
Legionarismul(;) nu e, astfel, o simplă abstracţiune, o firavă formulă politică, ci un fenomen etic şi istoric de mare intensitate şi durată, germinat, în esenţele lui cele mai profunde, de un lung fulger metafizic”115.

115 Radu Gyr, O lume tânără şi un moment istoric, în volumul Radu Gyr, Femeia în eroismul spiritual moral, şi naţional, Idei desvoltate dintr-o conferinţă ţinută la 8 decembrie 1935, în aula Universităţii din Iaşi, sub patronajul Cercului Studenţesc Tecucean, Bucureşti, f.a., pag. 9, 10

„Mişcarea Legionară(;) este cea mai profundă revoluţie spirituală pe care a cunoscut-o poporul român de la creştinarea lui încoace.
Prin adâncimea, capacitatea de mulare pe realităţi şi perenitatea ei, revoluţia lui Corneliu Codreanu este valabilă pentru toate naţiunile care vor să pornească pe calea încreştinării efective”116.

116 Gheorghe Racoveanu, Mişcarea Legionară şi Biserica. Omenia şi frumuseţea cea dintâi, cu o prefaţă de Constantin Papanace, Editura Samizdat, Tiparul executat de Tipografia Antet XX Press, Filipeştii de Târg, Prahova, f.a., pag. 46

Foc şi smarald.

CU DUMNEZEU ÎNAINTE!
BIBLIOGRAFIE

(nominalizez în ea doar materiale din care
am citat sau la care am făcut referire directă)


Andrew Cristopher & Gordievski Oleg, K.G.B., Editura All, Bucureşti, în Nicolae Mitrică, Episoade dintr-un război nedeclarat, partea a VI-a, în Revista Francmasoneria. Dezvăluiri cutremurătoare, nr. 10/2003

Mareş Ioan M., Francmasoneria în filmul «Ecaterina Teodoroiu», 1933 [FM.F.E.T.]

XXX, Cuvântul Legionar, An III, nr.36, august 2006, [C.L. III. 36]

XXX, Din luptele Tineretului Român, (1919-1938), Editura Fundaţiei Buna Vestire, 1993, [D.L.T.R.]

XXX, «Dosarul» Mircea Eliade, vol. V, (1936-1944), Jos farsa!, partea a doua, Cuvânt înainte şi culegere de texte de Mircea Handoca, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2001, [D.M.E.-J.F.p.II]

XXX, Expres Magazin, nr. 87, 25 martie 1992 [E.M. 87]

XXX, Francmasoneria. Dezvăluiri cutremurătoare, nr. 7/2003, [FM.D.C. 7/2003] şi nr. 10/2003, [FM.D.C. 10]

XXX, Mişcarea Legionară în texte originale şi imagini, Editura Lucman, Bucureşti, f.a., [M.L.T.O.I.]

XXX, Obiectiv Legionar, An II, nr. 1(7), ianuarie 2004, [O.L. 1(7)]; An I, nr. 4, octombrie 2003, [O.L. 4]; An IV, nr. 38-39, Septembrie-Octombrie 2006; [O.L. 38-39]

XXX, Permanenţe, anul VII, nr. 11, noiembrie-decembrie 2004, [P. VII.11]; Anul VIII, nr. 8, august 2005, [P. VIII.8]

XXX, Săptămâna românească, An II, nr. 51, 16-22 noiembrie 2006 [S.R. II.51]

Băiaş Ionuţ, Cine şi de ce conduce România, în [P. VIII.8]

Bărzoi Cezarina, Charisma lui Corneliu Zelea Codreanu. Perspectivă legionară, IV, în [P. VII.11]

Băncilă Vasile, Arhangheli în istoria românească, articol apărut în Omul Nou, Brăila, 1938, apud site-ul Fundaţiei George Manu

Becescu Florin, Franc-Masoneria. Crimă-Spionaj-Anarhie, Editura Ziarului «Porunca Vremii», Bucureşti, 1936

Bernea Ernest, Stil legionar, Tipografia Bucovina, I.E. Torouţiu, Bucureşti, 1937; reeditare Salzburg, Colecţia Omul Nou, 1953, apud site-ul Fundaţiei George Manu

Bidegain Jean, Discurs rostit în anul 1905 în faţa Marelui Orient al Franţei, în [O.L. 1(7)]
Boldur Lăţescu Gheorghe şi Iorga Filip-Lucian, Genocidul comunist în România, vol. IV, Reeducarea prin tortură, Editura Albatros, Bucureşti, 2003

Brădescu Faust, Viziunea integrală a Revoluţiei Legionare, Prefaţă de Dr. Gheorghe Buzatu, ediţie îngrijită de Radu-Dan Vlad, Traducere din limba franceză de Mădălina Martin, Editura Majadahonda, Bucureşti, 1997

Blaga Lucian, Carneţelul negru, în volumul Lucian Blaga, Aforisme, Text stabilit şi îngrijit de Monica Manu, Editura Humanitas, Bucureşti, 2001

Brăileanu Traian, Politica, Editura, Albatros, Bucureşti, 2003, pag. 315. Ediţia a I-a, Tipografia Mitropolitul Silvestru, Cernăuţi, 1928

Buzatu Gheorghe, Despre legionari şi legionarism, prefaţă la monografia Corneliu Zelea Codreanu şi epoca sa, în [C.Z.C.E.S.]

Ciobanu Ion T., Mr., Dictatura Regelui Carol al II-lea sau despre cum s-a încercat gestionarea crizei acesteia, în [O.L. 38-39], pag. 3-5. Articol publicat iniţial în Revista Academiei Forţelor Terestre Nicolae Bălcescu – Sibiu, nr. 4 din 1999

Cioran Emil, Profilul interior al Căpitanului, în Glasul strămoşesc, Sibiu, anul VI, nr. 10 din 25 decembrie 1940., în [M.L.T.O.I.]

Codrescu Răzvan, În căutarea Legiunii pierdute, Editura Vremea, Bucureşti, 2001

Codrin Nicoleta, Cuvânt înainte la volumul Constantin Papanace, Stilul legionar de luptă. Concepţia tactică a Căpitanului, Editura Lucman, Bucureşti, 2004

Coja Ion, Legionarii noştri, Editura UMC, Bucureşti, 2001; Protocoalele Kogaionului. Teze şi ipoteze consemnate şi autentificate de Ion Coja pentru a se înţelege şi evalua corect Contenciosul Româno-Evreiesc, inclusiv – aşa numindu-l unii – «Holocaustul din România», Uniunea Vatra Românească, Editura Ţara Noastră, Bucureşti, 2004; Nicadorii, în [S.R. II.51]

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, ”Bande, bandiţi şi eroi”. Grupurile de rezistenţă şi Securitatea (1948-1968). Documente, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003 [”B.B.I.”]

Crainic Nichifor, Ortodoxism şi Masonerie, în [FM.F.E.T.]; Revoluţia legionară, apud site-ul Fundaţiei George Manu

Crişan Radu Mihai, Testamentul politic al lui Mihai Eminescu, 2005; Înduşmăniţii au acelaşi crez. Testamentele politice ale lui Ion Antonescu şi Corneliu Zelea Codreanu, 2005; Moţa şi Marin. Testamentele lor politice, 2006; Totul pentru Hristos! Testamentul politic al lui Nicolae Iorga, 2006; Surâsul Legiunii. Sau cum înţeleg eu Legionarismul Românesc, 2006. Fiecare dintre ele este publicată la Editura Cartea Universitară, Bucureşti.

Dobrescu Emilian M., Iluştri francmasoni, Editura Nemira, Bucureşti, 1999

Eliade Mircea, Textele «legionare» şi despre «românism», Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001, [T.L.D.R.]; Libertate, în Iconar, Cernăuţi, an III, 1937 nr. 5, în [T.L.D.R.]; De ce cred în biruinţa Mişcării Legionare, în Buna Vestire, anul I, nr. 244 din 17 decembrie 1937, în [D.M.E.-J.F.p.II]; Noua aristocraţie legionară, în Vremea, anul IX, nr. 522 din 23 ianuarie 1938, în [D.M.E.-J.F.p.II]

Eminescu Mihai, Opere, vol. IX, Ediţie critică întemeiată de Perpessicius, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1980, [M.E.O. IX]; vol. X, Ed.cit., Bucureşti, 1989 [M.E.O. X]; vol. XII, Ed.cit., Bucureşti, 1985; [M.E.O. XII]; Manuscrisul Din şedinţele Societăţii România Jună. Naţionaliştii şi Cosmopoliţii, în [M.E.O. IX]; Un cenuşar român..., Timpul, 8 aprilie 1879, în [M.E.O. X]; «Românul» a contractat năravul..., Timpul, 29 iulie 1881, în [M.E.O. XII]

Gheorghiu Lizeta, Cuvântul apărării – pledoaria avocatului Lizeta GHEORGHIU – în procesul lui Corneliu Zelea Codreanu din mai 1938, în [D.L.T.R.]

Goga Octavian, Mustul care fierbe, Editura Scripta, Bucureşti, 1992

Gyr Radu, Femeia în eroismul spiritual moral, şi naţional, Idei desvoltate dintr-o conferinţă ţinută la 8 decembrie 1935, în aula Universităţii din Iaşi, sub patronajul Cercului Studenţesc Tecucean, Bucureşti, f.a., [F.E.S.M.N.]; O lume tânără şi un moment istoric, în [F.E.S.M.N.]

Herseni Traian, Mişcarea Legionară şi muncitorimea, Editura Mişcării Legionare, Bucureşti, 1940; Mişcarea Legionară şi ţărănimea, Ediţia a II-a, Editura Mişcării Legionare, Bucureşti, 1940

Heinen Armin, Die Legion «Erzangel Michael» in Rumänien. Soziale Bewegung und politische Organisation. Ein Beitrag zum Problem des internationalen Faschismus, Südosteuropäische Arbaiten, München, 1986

Hitler Adolf, Mein Kampf, Ediţie în limba română, Editura Pacifica, Bucureşti, 1993

Iftimovici Radu, Spulberarea unei legende. Progromul de la Abator, în [E.M. 87]

Ionescu Nae, Teologia. Integrala publicisticii religioase, Editura Deisis, Sibiu, 2003, [T.I.P.R.]; Iertarea creştină, în Cuvântul, an III, nr. 624 din 29 noiembrie 1926, în [T.I.P.R.]; Sub semnul Arhanghelului, în Buna Vestire, anul I, nr. 100 din 27 iunie 1937, apud site-ul Fundaţiei George Manu

Iorga Nicolae, Discursuri Parlamentare, vol. I-iu, partea I-a, Editura Bucovina, I.E. Torouţiu, Bucureşti, 1939, [D.P.v.I.p.I]; În chestia manifestaţiilor studenţeşti, Discurs rostit în şedinţa din 17 decembrie 1909 a Camerei Deputaţilor, în [D.P.v.I.p.I]; Chestia agitaţiilor evreieşti, Discurs rostit în şedinţa din 11 februarie 1910 a Camerei Deputaţilor, în [D.P.v.I.p.I]

Milcoveanu Şerban, Corneliu Z. Codreanu altceva decât Horia Sima, vol. I şi II, Editura Crater, Bucureşti, 1996; Tactica şi strategia în întrebări cu sau fără răspuns, Tipografia TCM Print, Bucureşti, 2001; Atentatul din 21 septembrie 1939 contra lui Armand Călinescu şi epoca 1930-1950, Editura TCM Print, Bucureşti, 2004; Teroarea de Stat până la 22 decembrie 1989, volum editat fără scop lucrativ de Asociaţia foştilor preşedinţi ai Studenţimii persoană juridică şi Liga pentru apărarea Adevărului Istoric persoană juridică, Bucureşti, 2004, pag. 199

Mitrică Nicolae, Episoade dintr-un război nedeclarat, partea a III-a în [FM.D.C. 7/2003]; partea a VI-a, în [FM.D.C. 10]

Nestorescu Bălceşti Horia, Ordinul Masonic Român. Mai puţină legendă şi mai mult adevăr, cu un Cuvânt înainte de Mihail Sadoveanu, Casa de Editură şi Presă Şansa S.R.L., Bucureşti, 1993

Nicolschi Alexandru, Autobiografie-sinteză, în [S.E.v.I.]

Noica Constantin, Limpeziri pentru o Românie legionară, în Buna Vestire, anul IV, seria a II-a, nr. 29 din 11 octombrie 1940. Conferinţă ţinută la Radio în seara de 5 octombrie 1940, apud site-ul Fundaţiei George Manu

Papanace Carol, Prefaţă la volumul Constantin Papanace Diverse stiluri de luptă politică, Tipografia INFCON S.A., Constanţa, 2005

Papanace Constantin, MIHAI EMINESCU un mare precursor al LEGIONARISMULUI românesc, Ediţia I-a, Editura Armatolii, Cetatea Eternă, 1951; Diverse stiluri de luptă politică, Tipografia INFCON S.A., Constanţa, 2005

Papuc Ion, Cu faţa spre trecut. Portrete şi ideologii, Editura Vergiliu, Bucureşti, 2005

Pauker-Brătescu Tatiana, Notă biografică despre Ana Pauker, în [S.E.v.II.]

Paulescu Nicolae C., Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria, Tipografia Antet XX Press, Filipeştii de Târg, Prahova, 2000; Ediţia I-a, 1913, două volume; Degenerarea Rasei Jidăneşti, Bucureşti, 1928

Posteucă Vasile, Destinul imperial al românilor. Dumnezeu, Neamul, Omul, Editura Criterion Publishing, Norcross, GA, f.a.

Racoveanu Gheorghe, Mişcarea Legionară şi Biserica. Omenia şi frumuseţea cea dintâi, cu o prefaţă de Constantin Papanace, Editura Samizdat, Tiparul executat de Tipografia Antet XX Press, Filipeştii de Târg, Prahova, f.a.

Rădulescu Motru Constantin, Revizuiri şi adăugiri, vol.III, Editura Floarea Darurilor, Bucureşti, 1999

Redacţia Obiectiv Legionar, Comentarii la articolul Mr. Ion T. Ciobanu, Dictatura Regelui Carol al II-lea sau despre cum s-a încercat gestionarea crizei acesteia, în [O.L. 38-39]

Sima Horia, Cuvânt înainte la volumul Corneliu Zelea Codreanu, Însemnări de la Jilava, Ediţie îngrijită de Radu Dan Vlad, Editura Majadahonda, Bucureşti, 1995. Cuvântul înainte a fost redactat pe 10 iunie 1951.

Simionescu Roxana, Doctrina Legionară. Prezentare concisă, Editura Lucman, Bucureşti, 2003

Solomovici Teşu, Securitatea şi Evreii: vol.I, Despre călăi şi despre victime, Prefaţă de Răzvan Theodorescu, Cuvânt înainte de Sorin Roşca Stănescu, Editura Ziua, Bucureşti, 2003, [S.E.v.I.]; vol. II Teroare. Crime. Turnători. Colaboraţionişti, Editura Teşu, Bucureşti, 2004, [S.E.v.II.]

Stăniloae Dumitru, Naţiune şi Creştinism, Editura Elion, Bucureşti, 2003, [N.C.]; Idealul naţional permanent, în Telegraful român, LXXXVIII, nr. 4, 1940, în [N.C.]; Ortodoxia, lumina lumii şi inima neamului nostru, în Telegraful român, LXXXVIII, nr. 11, 1940, în [N.C.]; Creştinism şi naţionalism, în Telegraful român, LXXXVIII, nr. 40, 1940, în [N.C.]; Să rămânem identici cu noi înşine, în Telegraful român, XCIII, nr. 1, 1945., în [N.C.]

Suru Şerban, Adresă către autorităţi..., în [O.L. 38-39]; Invitaţie la Conferinţa cu titlul «70 de ani de terorism în România modernă - începutul...», ţinută la Sala Dalles din Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 18, sector 1, Bucureşti, în data de 20.09.2006, între orele 18-20, în [O.L. 38-39]

Şafran Alexandru, Israel şi rădăcinile sale, Editura Hasefer, Bucureşti, 2002, [I.R.S.]; Poporul lui Israel şi Ţara lui Israel. Israel, «inima naţiunilor»; Ereţ-Israel, sufletul universului, Curs ţinut la Universităţile din Geneva, Amsterdam şi Jyvaskyla (Finlanda), la Trinity College din Cambridge şi la Sorbona. Expunere prezentată la Paris, la Conferinţa rabinică europeană. În [I.R.S.]

Theodoru Radu, A fost sau nu HOLOCAUST?, Editura Lucman, Bucureşti, 2003

Ţuţea Petre, Mussolini s-a uitat la ceas şi i-a dat ultimatum lui Dumnezeu, în Cuvântul, numerele 115, 116, 117, 118, 13 decembrie 1990, interviu realizat de Horia Salcă, în [C.Z.C.E.S.]

Varlam Ion, PseudoRomânia. Conspirarea deconspirării, Editura VOG, Bucureşti, 2004

Wigoder Geofrey, Evrei în lume. Dicţionar biografic, traducere în limba română de Irina Horea, Viviane Prager, Carmen Stanca, Editura Hasefer, Bucureşti, 2001

Zelea Codreanu Corneliu, Pentru legionari, vol. I, Editura Totul pentru Ţară, Sibiu, 1936 şi Cărticica şefului de cuib. Manual al Gărzii de Fier, în [O.L. 4]; Însemnări de la Jilava, Ediţie îngrijită de Radu Dan Vlad, Editura Majadahonda, Bucureşti, 1995 [Î.J.]; Însemnarea intimă din data de marţi 14 iunie 1938, în [Î.J.]

Zelea Codreanu Nicador, Despre nişte reformatori, în [C.L. III. 36]

XXX, 1948 mai 18. Proces-verbal al conferinţei ce a avut loc la Ministerul Afacerilor Interne referitoare la mişcarea legionară, Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, fond documentar, dosar nr. 45, f.1-4 – în [”B.B.I.”]

XXX, Corneliu Zelea Codreanu şi epoca sa, Editura Criterion Publishing, Norcross, GA, U.S.A., 2001, [C.Z.C.E.S.]

XXX, Cronologie legionară, în [O.L. 38-39], Ediţia I-a, Colecţia Omul Nou, Salzburg, 1953

XXX, Israelite of America, 3 august 1866, apud [O.L. 1(7)]

XXX, Jewish Banker, de Comte de Saint-Aulaire din Geneve contra la Paix, Librarie Plan, Paris, 1936, apud [O.L. 1(7)]

XXX, The American Hebrew, 20 septembrie 1920, apud [O.L. 1(7)]

XXX, The Jewish World, 9 februarie 1883, apud [O.L. 1(7)]
----------------- * * -----------------
Stela
n00b
n00b
 
Mesaje: 5
Membru din: 25-Oct-2007, 17:44
Puncte de reputaţie: 0

Reclame

Mesajde Vizitator » 9-Noi-2007, 15:29

Marele avantaj al textului lung,este ca poti sa citesti la umbra lui ziarul.
Vizitator
 

Mesajde patricia one » 10-Noi-2007, 14:29

Sau cand nu intelegi nimic...... sa zici, satisfacut/a ca lungimea sa a fost de vina! Ca l ai citit......printre randuri! ;)
Avatar utilizator
patricia one
guru
guru
 
Mesaje: 3022
Membru din: 11-Sep-2007, 16:37
Localitate: Bucuresti
Puncte de reputaţie: 0

Mesajde Vizitator » 10-Noi-2007, 19:40

Eu il citesc peste randuri. Ce mai faci frumoasa Patricia?
Vizitator
 

Anterior

Înapoi la Arhivă OTV

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: CommonCrawl [Bot] şi 11 vizitatori

  • Reclame